Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Пономаренко Володимир Степанович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0013666 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0013666


Пономаренко Володимир Степанович
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (1999) Стратегічне управління підприємством
  2. [Д] (1999) Стратегічне управління підприємством
  3. (1996) Проектування автоматизованих економічних інформаційних систем
  4. (1996) Стратегія і тактика діяльності промислового підприємства в умовах ринку
  5. (1997) Проектування баз даних
  6. (1999) Стратегічне управління підприємством
  7. (2000) Інформаційні технології в економіці
  8. (2000) Організація даних у розподілених інформаційних системах
  9. (2000) Реальне інвестування суб'єктів господарювання
  10. (2000) Системи технологій
  11. (2000) Четверта науково- практична конференція молодих економістів "Сучасні проблеми розвитку виробництва"
  12. (2002) Інформаційні системи і технології в економіці
  13. (2002) Інформаційні системи і технології у зовнішньоекономічній діяльності
  14. (2002) Стратегічне управління розвитком підприємства
  15. (2003) Економічні та соціальні аспекти управління інвестиційною діяльністю
  16. (2003) Рівень і якість життя населення України
  17. (2003) Системы технологий
  18. (2003) Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи
  19. (2003) Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року
  20. (2004) Моделювання поведінки інвестора на фондовому ринку
  21. (2004) Рівень і якість життя населення
  22. (2004) Рівень і якість життя населення
  23. (2004) Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року
  24. (2004) Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року
  25. (2004) Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнозирование
  26. (2005) Інтеграція вищої економічної освіти у європейський освітній простір
  27. (2005) Інформаційні системи та технології в обліку
  28. (2005) Магістерська програма Контроль і ревізія зі спеціальності Облік і аудит : Ч. 2.
  29. (2005) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Системний аналіз та проектування комп'ютерних ІС" для студентів спеціальностей 7.080401, 7.080407 усіх форм навчання
  30. (2005) Механізм прийняття управлінських рішень на підприємстві: процесний підхід
  31. (2005) Нариси з історії Харківського національного економічного університету (1930-2005 рр.)
  32. (2005) Нариси з історії Харківського національного економічного університету (1930-2005 рр.)
  33. (2005) Стратегічне управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах
  34. (2005) Цілочисельне програмування в економіці
  35. (2006) Збірник навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр : Кн. 1. За напрямом "Економіка і підприємництво" 2006/2007 навчальний рік, 2007/2008 навчальний рік
  36. (2006) Збірник навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр : Кн. 2. За напрямом "Економіка і підприємпництво" 2006/2007 навчальний рік 2007/2008 навчальний рік
  37. (2006) Збірник навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр : Кн. 3. За напрямами "Економіка і підприємництво", "Менеджмент" 2006/2007 навч. рік, 2007/2008 навч. рік
  38. (2006) Збірник навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр за напрямом Державне управління 2006/2007 навч. рік, 2007/2008 навч. рік : Кн. 1.
  39. (2006) Магістерська програма зі спеціальності "Державна служба" спеціалізації "Економіка"
  40. (2006) Магістерська програма "Податковий аудит" для студентів спеціальності 8.050106 "Облік і аудит" денної форми навчання
  41. (2006) Управління трудовим потенціалом
  42. (2007) Звіт ректора Харківського національного економічного університету Пономаренка В.С. за 2000-2006 рр. (скорочений варіант)
  43. (2007) Російсько-український словник сталих науково-технічних та економічних зворотів
  44. (2007) Російсько-український словник сталих науково-технічних та економічних зворотів
  45. (2008) Економічне оновлення регіону: аналіз ситуацій та рішення
  46. (2008) Інновації: проблеми науки та практики
  47. (2008) Інформаційні системи в управлінні персоналом
  48. (2008) Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики
  49. (2008) Концептуальні основи економічної безпеки
  50. (2008) Магістерська програма "Облік у бюджетних установах" зі спеціальності "Облік та аудит"
  51. (2008) Магістерська програма "Облік у фінансово-кредитних установах" зі спеціальності "Облік та аудит"
  52. (2008) Нанотехнологія та її інноваційний розвиток
  53. (2008) Перша Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні проблеми фінансового моніторингу", 3 грудня 2008 р.
  54. (2008) Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців
  55. (2008) Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2015 року
  56. (2008) Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
  57. (2008) Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
  58. (2008) Формування та функціонування механізму корпоративного управління на промислових підприємствах
  59. (2009) Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем
  60. (2009) Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем
  61. (2009) Всеукраїнська науково-практична конференція "Управління фінансами в умовах вступу до СОТ"
  62. (2009) Інновації: проблеми теорії та практики
  63. (2009) Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики
  64. (2009) Ліберманівські читання: економічна спадщина та сучасні проблеми
  65. (2009) Механізм санаційного управління підприємством: засади формування та моделі реалізації
  66. (2009) Современные проблемы моделирования социально-экономических систем
  67. (2010) Бізнес-моделювання й управління потоками робіт і документообігом в економічних системах
  68. (2010) Інновації: проблеми науки та практики
  69. (2010) Інтегровані структури бізнесу: проблеми теорії та практики оцінювання конкурентоспроможності
  70. (2010) Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики
  71. (2010) Ліберманівські читання - 2010: економічна спадщина та сучасні проблеми
  72. (2010) Логістичний менеджмент
  73. (2010) Магістерська програма "Реклама та зв'язки з громадськістю в міжнародному бізнесі"
  74. (2010) Основи сталого розвитку Харківської області до 2020 року
  75. (2010) Социально-экономическое развитие Украины и её регионов: проблемы науки и практики
  76. (2010) Харківський національний економічний університет. Досвід перетворень, 2000-2010 роки
  77. (2011) Інновації: проблеми науки та практики
  78. (2011) Інтегрована система "вища школа - бізнес-структура": методологія та концептуальні засади побудови
  79. (2011) Інформаційні системи в економіці
  80. (2011) Інформаційні системи в сучасному бізнесі
  81. (2011) Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики
  82. (2011) Ліберманівські читання - 2011: економічна спадщина та сучасні проблеми
  83. (2011) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика"
  84. (2011) Регіональна інноваційна система: теорія і практика
  85. (2011) Современные подходы к моделированию сложных социально-экономических систем
  86. (2011) Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики
  87. (2011) Тематика наукових досліджень Харківського національного економічного університету
  88. (2012) Всеукраїнська науково-практична конференція "Розвиток ринків фінансових послуг в умовах глобалізації", 29 листопада 2012 р.
  89. (2012) Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики
  90. (2012) Ліберманівські читання - 2012: економічна спадщина та сучасні проблеми
  91. (2012) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми управління соціально-економічним розвитком України"
  92. (2012) Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", 15-16 листопада 2012 року, м. Харків, Україна
  93. (2012) Методи та системи підтримки прийняття рішень в управлінні еколого-економічними процесами підприємств
  94. (2012) Моделирование социально-экономических систем: теория и практика
  95. (2012) Проблеми підготовки компетентних економістів та менеджерів в Україні
  96. (2012) Проблеми підготовки компетентних економістів та менеджерів в Україні
  97. (2012) Провідні вчені Харківського національного економічного університету
  98. (2012) Управління іміджем підприємства
  99. (2013) Problemes de formation des economistes et managers competents en Ukraine
  100. (2013) Економіка підприємства: компетентність і ефективність розвитку
  101. (2013) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів "Розвиток України очима молоді: соціальні, економічні та правові аспекти"
  102. (2013) Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Економічний розвиток України в сучасному просторі і часі", присвяченої видатному ученому-економісту О. Г. Ліберману, 23-24 жовтня 2013 року, м. Харків
  103. (2013) Сучасні методи та моделі обробки даних в інформаційних системах
  104. (2013) Теорія та практика моделювання бізнес-процесів
  105. (2013) Экономическая система д-ра Шумпетера, излагаемая и критикуемая Саймоном Кузнецом
  106. (2013) Экономическая система д-ра Шумпетера, излагаемая и критикуемая Саймоном Кузнецом
  107. (2014) Інноваційний розвиток регіонів України
  108. (2014) Моделирование и информационные технологии в исследовании социально-экономических систем: теория и практика
  109. (2014) Управління забезпеченістю національної економіки фахівцями з вищою освітою: досвід перетворень, теоретико-інструментальне підґрунтя
  110. (2014) Формування професійних компетентностей в умовах інформаційної економіки
  111. (2015) IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні проблеми фінансового моніторингу", 10 квітня 2015 р.
  112. (2015) Крок у майбутнє: 2011 - 2015 роки
  113. (2015) Методологія комплексного оцінювання ефективності розвитку підприємств
  114. (2015) Регулювання потреби у фахівцях з вищою освітою для національної економіки: методологічне та інформаційно-модельне забезпечення
  115. (2015) Рекомендації щодо вдосконалення механізму фінансування науково-дослідних робіт у вищих навчальних закладах
  116. (2016) V Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні проблеми фінансового моніторингу", 8-9 грудня 2016 р.
  117. (2017) Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації
  118. (2017) Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ
  119. (2018) Збірник досліджень з актуальних питань забезпечення якості освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (на основі опитувань студентів університету за 2016/2017 навчальний рік)
  120. (2018) Збірник досліджень з актуальних питань забезпечення якості освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (на основі опитувань студентів університету за 2017/2018 навчальний рік)

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Development management
  2. Бізнес інформ
  3. Економіка розвитку
  4. Управління розвитком
  5. (2006) Управління розвитком : 2006, №5. Всеукраїнська науково-практична конференція "Економічний розвиток України в актуальному просторі і часі", 27-28 жовтня 2006
  6. (2006) Управління розвитком : 2006, №6. Всеукраїнська науково-практична конференція "Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології", 16-17 листопада 2006 року
  7. (2006) Управління розвитком : 2006, №7. Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств
  8. (2007) Управління розвитком : 2007, №7. Міжнародна науково-практична конференція "Стратегії IT-технологій в освіті, економіці та екології", 15-16 листопада 2007 року
  9. (2007) Управління розвитком : 2007, №8. Всеукраїнська науково-практична конференція "Соціально-економічні проблеми розвитку країн з транзитивною економікою", 14-15 грудня 2007 року
  10. (2008) Управління розвитком : 2008, №14. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні засоби та технології розроблення інформаційних систем", 20-21 листопада 2008 року, Харків
  11. (2008) Управління розвитком : 2008, №17. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні технології менеджменту: проблеми теорії та практики", 23-24 жовтня 2008 року
  12. (2008) Управління розвитком : 2008, №18. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні технології менеджменту: проблеми теорії та практики", 23-24 жовтня 2008 року
  13. (2008) Управління розвитком : 2008, №19. Міжнародна науково- практична конференція "Сучасні технології менеджменту: проблеми теорії та практики", 23-24 жовтня 2008 року
  14. (2008) Управління розвитком : 2008, №20. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні технології менеджменту: проблеми теорії та практики", 23-24 жовтня 2008 року
  15. (2008) Управління розвитком : 2008, №3. Міжнародна науково-практична конференція "Перспективні інформаційні технології в економіці: оброблення інформації, моделювання, видавництво", 4-5 квітня 2008 року
  16. (2008) Управління розвитком : 2008, №4. Студентська науково-практична конференція "Тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України, 2 квітня 2008 року
  17. (2008) Управління розвитком : 2008, №6. I Міжнародна науково-практична конференція "Безпека та захист інформації в інформаційних і телекомунікаційних ситемах", Харків, 28-29 травня 2008 року
  18. (2008) Управління розвитком : 2008, №7. I Міжнародна науково-практична конференція "Безпека та захист інформації в інформаційних і телекомунікаційних ситемах", Харків, 28-29 травня 2008 року
  19. (2009) Управління розвитком : 2009, №1. Всеукраїнська науково- практична конференція молодих вчених і студентів "Актуальні проблеми бухгалтерського обліку, аналізу та фінансового контролю", 10-11 лютого 2009 року
  20. (2009) Управління розвитком : 2009, №11. Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми державного управління та державної служби в умовах світової кризи", 20 лютого 2009 року
  21. (2009) Управління розвитком : 2009, №12. Міжвузівська науково-практична конференція "Регіональна політика: напрями ії реалізації в Україні", 20 травня 2009 року
  22. (2009) Управління розвитком : 2009, №13. Міжвузівська науково-практична конференція "Регіональна політика: напрями ії реалізації в Україні", 20 травня 2009 року
  23. (2009) Управління розвитком : 2009, №15. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів "Глобалізаційно-інтеграційні процеси соціально-економічного розвитку країни", 2-3 квітня 2009 року
  24. (2009) Управління розвитком : 2009, №7. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів "Актуальні проблеми науки та освіти молоді: теорія, практика сучасні рішення", 16-17 квітня 2009 року
  25. (2009) Управління розвитком : 2009, №8. Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підриємницької діяльності", 24-25 квітня 2009 року
  26. (2010) Управління розвитком : 2010, №17(93). Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика" 15-16 листопада 2010 р.
  27. (2010) Управління розвитком : 2010, №3(79). Всеукраїнська науково-практична конференція "Перспективи соціальних та пенсійних реформ в Україні", 2 квітня 2010
  28. (2010) Управління розвитком : 2010, №4(80). II Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов "Актуальные проблемы налоговой политики", 16 апреля 2010 года
  29. (2010) Управління розвитком : 2010, №7(83). Міжвузівська науково-практична конференція "Регіональна політика: напрями ії реалізації в Україні", 20-21 травня 2010 року

     Література:

  1. (2008) Володимир Степанович Пономаренко
  2. (2013) Володимир Степанович Пономаренко

     Наукова періодика:

  1.  Investment management and financial innovations, Sumy
  2.  Бізнес Інформ, Харків
  3.  Управління розвитком, Харків

     Реферативна інформація:

  1. (1997) Проектування баз даних
  2. (1999) Информационные ресурсы в стратегическом управлении предприятием
  3. (1999) Стратегічне управління підприємством
  4. (1999) Стратегічне управління підприємством
  5. (2000) Організація даних у розподілених інформаційних системах
  6. (2000) Реальне інвестування суб'єктів господарювання
  7. (2000) Системи технологій
  8. (2000) Четверта науково-практична конференція молодих економістів "Сучасні проблеми розвитку виробництва"
  9. (2001) Вісник Харківського державного економічного університету : N 3(19).
  10. (2001) Вісник Харківського державного економічного університету : N 4(20).
  11. (2002) Інформаційні системи і технології у зовнішньоекономічній діяльності
  12. (2002) Інформаційні технології в економіці
  13. (2002) Механизм управления предприятием: стратегический аспект
  14. (2002) Стратегічне управління розвитком підприємства
  15. (2002) Управління розвитком : N 2.
  16. (2002) Управління розвитком
  17. (2003) Економічні та соціальні аспекти управління інвестиційною діяльністю
  18. (2003) Системы технологий
  19. (2003) Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи
  20. (2003) Управління розвитком : N 1.
  21. (2003) Управління розвитком : N 2.
  22. (2004) Моделювання поведінки інвестора на фондовому ринку
  23. (2004) Рівень і якість життя населення
  24. (2004) Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року
  25. (2004) Управління розвитком : N 1.
  26. (2004) Управління розвитком : N 2.
  27. (2004) Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнозирование
  28. (2005) Економічні проблеми інноваційно-структурних перетворень в Україні
  29. (2005) Інформаційні системи та технології в обліку
  30. (2005) Нариси з історії Харківського національного економічного університету (1930 - 2005 рр.)
  31. (2005) Стратегічне управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах
  32. (2005) Управління розвитком : N 1.
  33. (2005) Управління розвитком : N 2.
  34. (2005) Управління розвитком : N 3.
  35. (2005) Уровень и качество жизни населения Автономной Республики Крым
  36. (2005) Цілочисельне програмування в економіці
  37. (2006) Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств
  38. (2006) Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств
  39. (2006) Економічний розвиток України в актуальному просторі і часі
  40. (2006) Інформаційні технології та молодь в ХХІ ст.
  41. (2006) Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в економіці
  42. (2006) Корпоративное управление машиностроительным предприятием: проблемы, пути решения
  43. (2006) Перспективи та пріоритети розвитку людського капіталу в умовах глобалізації
  44. (2006) Проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств у сучасних умовах
  45. (2006) Управління розвитком : N 8 .
  46. (2006) Управління розвитком : N 9.
  47. (2006) Управління розвитком : Спец. вип. 8.
  48. (2006) Управління трудовим потенціалом
  49. (2007) Інформатизація бізнесу очима молодих: прогресивні технології, наука, підприємництво
  50. (2007) Російсько-український словник сталих науково-технічних та економічних зворотів
  51. (2007) Російсько-український словник сталих науково-технічних та економічних зворотів
  52. (2007) Соціально-економічні проблеми розвитку країн з транзитивною економікою
  53. (2007) Соціально-психологічні технології управління персоналом
  54. (2007) Стратегії ІТ-технологій в освіті, економіці та екології
  55. (2007) Сучасні проблеми інтеграції економіки України у світове господарство
  56. (2007) Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства як наукова і навчальна дисципліна
  57. (2007) Управління розвитком : N 2.
  58. (2007) Управління розвитком : N 5.
  59. (2007) Управління розвитком : N 6.
  60. (2007) Управління розвитком : N 9.
  61. (2008) Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку і аудиту в Україні
  62. (2008) Безпека та захист інформації в інформаційних і телекомунікаційних системах
  63. (2008) Безпека та захист інформації в інформаційних і телекомунікаційних системах
  64. (2008) Інновації: проблеми науки та практики
  65. (2008) Інтеграційні процеси в економіці України
  66. (2008) Інформаційні системи в управлінні персоналом
  67. (2008) Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики
  68. (2008) Концептуальні основи економічної безпеки
  69. (2008) Нанотехнологія та її інноваційний розвиток
  70. (2008) Перспективні інформаційні технології в економіці: оброблення інформації, моделювання, видавництво
  71. (2008) Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2015 року
  72. (2008) Сучасні засоби та технології розроблення інформаційних систем
  73. (2008) Сучасні проблеми фінансового моніторингу
  74. (2008) Сучасні технології менеджменту: проблеми теорії та практики
  75. (2008) Сучасні технології менеджменту: проблеми теорії та практики. Технології менеджменту в інформаційній безпеці
  76. (2008) Сучасні технології менеджменту: проблеми теорії та практики. Технології управління персоналом підприємства
  77. (2008) Сучасні технології менеджменту: проблеми теорії та практики. Управління підприємством та його підсистемами
  78. (2008) Тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України
  79. (2008) Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
  80. (2008) Управління розвитком : N 1.
  81. (2008) Управління розвитком : N 10.
  82. (2008) Управління розвитком : N 12.
  83. (2008) Управління розвитком : N 13.
  84. (2008) Управління розвитком : N 16.
  85. (2008) Управління розвитком : N 2.
  86. (2008) Управління розвитком : N 8.
  87. (2008) Формування та функціонування механізму корпоративного управління на промислових підприємствах
  88. (2009) Актуальні проблеми бухгалтерського обліку, аналізу та фінансового контролю
  89. (2009) Актуальні проблеми державного управління та державної служби в умовах світової кризи
  90. (2009) Актуальні проблеми науки та освіти молоді: теорія, практика, сучасні рішення
  91. (2009) Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем
  92. (2009) Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем
  93. (2009) Глобалізаційно-інтеграційні процеси соціально-економічного розвитку країни
  94. (2009) Інновації: проблеми теорії та практики
  95. (2009) Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики
  96. (2009) Ліберманівські читання: економічна спадщина та сучасні проблеми
  97. (2009) Механізм санаційного управління підприємством: засади формування та моделі реалізації
  98. (2009) Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності
  99. (2009) Регіональна політика: напрями її реалізації в Україні
  100. (2009) Регіональна політика: напрями її реалізації в Україні
  101. (2009) Современные проблемы моделирования социально-экономических систем
  102. (2009) Управління розвитком : N 10.
  103. (2009) Управління розвитком : N 14.
  104. (2009) Управління розвитком : N 16.
  105. (2009) Управління розвитком : N 17.
  106. (2009) Управління розвитком : N 18.
  107. (2009) Управління розвитком : N 19.
  108. (2009) Управління розвитком : N 2.
  109. (2009) Управління розвитком : N 20.
  110. (2009) Управління розвитком : N 3.
  111. (2009) Управління розвитком : N 4.
  112. (2009) Управління розвитком : N 5.
  113. (2009) Управління розвитком : N 9.
  114. (2009) Управління фінансами в умовах вступу до СОТ
  115. (2009) Харківський національний економічний університет: минуле, сучасне, майбутнє
  116. (2010) Бізнес-моделювання й управління потоками робіт і документообігом в економічних системах
  117. (2010) Інновації: проблеми науки та практики
  118. (2010) Інтегровані структури бізнесу: проблеми теорії та практики оцінювання конкурентоспроможності
  119. (2010) Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики
  120. (2010) Ліберманівські читання - 2010: економічна спадщина та сучасні проблеми
  121. (2010) Логістичний менеджмент
  122. (2010) Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики
  123. (2010) Харківський національний економічний університет. Досвід перетворень, 2000 - 2010 роки
  124. (2011) Актуальні проблеми науки та освіти молоді: теорія, практика, сучасні рішення : Т. 1.
  125. (2011) Витоки і особливості невизначеностей при прийнятті інвестиційних рішень
  126. (2011) Інтегрована система "вища школа - бізнес-структура": методологія та концептуальні засади побудови
  127. (2011) Інформаційні системи в економіці
  128. (2011) Інформаційні системи в сучасному бізнесі
  129. (2011) Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики
  130. (2011) Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики
  131. (2011) Ліберманівські читання - 2011: економічна спадщина та сучасні проблеми
  132. (2011) Обобщенное многомерное шкалирование при анализе объектов в экономике, описанных в пространстве разнородных признаков
  133. (2011) Регіональна інноваційна система: теорія і практика
  134. (2011) Розвиток економіки України в умовах глобалізації
  135. (2011) Розвиток економіки України в умовах глобалізації
  136. (2011) Розвиток економіки України в умовах глобалізації
  137. (2011) Современные подходы к моделированию сложных социально-экономических систем
  138. (2011) Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: пробемы науки и практики
  139. (2011) Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики
  140. (2011) Становлення та перспективи розвитку сучасних форм фінансового контролю в Україні
  141. (2011) Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика
  142. (2011) Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика
  143. (2012) Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики
  144. (2012) Ліберманівські читання - 2012: економічна спадщина та сучасні проблеми
  145. (2012) Методи та системи підтримки прийняття рішень в управлінні еколого-економічними процесами підприємств
  146. (2012) Моделирование социально-экономических систем: теория и практика
  147. (2012) Нормирование труда: методические положения и разработка нормативов по труду
  148. (2012) Розвиток ринків фінансових послуг в умовах глобалізації
  149. (2012) Управление развитием системы нормирования труда
  150. (2012) Управління іміджем підприємства
  151. (2013) Економічний розвиток України в сучасному просторі і часі
  152. (2013) Сучасні методи та моделі обробки даних в інформаційних системах
  153. (2013) Теорія та практика моделювання бізнес-процесів
  154. (2014) Інноваційний розвиток регіонів України
  155. (2014) Моделирование и информационные технологии в исследовании социально-экономических систем: теория и практика
  156. (2014) Управління забезпеченістю національної економіки фахівцями з вищою освітою: досвід перетворень, теоретико-інструментальне підгрунтя
  157. (2014) Формування професійних компетентностей в умовах інформаційної економіки
  158. (2015) Методологія комплексного оцінювання ефективності розвитку підприємств
  159. (2015) Регулювання потреби у фахівцях з вищою освітою для національної економіки: методологічне та інформаційно-модельне забезпечення
  160. (2015) Сучасні проблеми фінансового моніторингу
  161. (2018) Оцінювання системи запобігання та протидії легалізації сумнівних доходів клієнтів банку
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Пономаренко Валентина Дмитрівна (філологічні науки)
  2. Пономаренко Валентина Олександрівна (біологічні науки)
  3. Пономаренко Валерій Миколайович (політичні науки)
  4. Пономаренко Валерій Павлович (ветеринарні науки)
  5. Пономаренко Василь Олександрович (фізико-математичні науки)
  6. Пономаренко Віктор Михайлович (медичні науки)
  7. Пономаренко Віктор Олегович (медичні науки)
  8. Пономаренко Вікторія Валеріївна (філософські науки)
  9. Пономаренко Віталій Володимирович (філософські науки)
  10. Пономаренко Владислав Іванович (медичні науки)
  11. Пономаренко Володимир Михайлович (сільськогосподарські науки)
  12. Пономаренко Володимир Панасович (філологічні науки)
  13. Пономаренко Володимир Петрович (фізико-математичні науки)
  14. Пономаренко Володимир Степанович (економічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського