Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Господаренко Григорій Миколайович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0013974 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0013974


Господаренко Григорій Миколайович
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 06.01.00 - Агрономія


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2001) Розробка та обгрунтування інтегрованої системи удобрення в польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України
  2. (1995) Агрохімія
  3. (2002) Основи інтегрованого застосування добрив
  4. (2003) Агрохімія мінеральних добрив
  5. (2008) Агрохімія
  6. (2008) Системи технологій в рослинництві
  7. (2010) Агрохімія
  8. (2010) Удобрення сільськогосподарських культур
  9. (2013) Англо-український словник з ґрунтознавства та агрохімії
  10. (2015) Агрохімія
  11. (2015) Система застосування добрив
  12. (2016) Гумус чернозему опідзоленого та його відтворення
  13. (2016) Пшениця спельта
  14. (2016) Удобрення сільськогосподарських культур
  15. (2017) Симбіотична азотфіксація та врожай
  16. (2017) Удобрення садових культур
  17. (2018) Агрохімія
  18. (2018) Оптимізація складових технології вирощування пшениці ярої
  19. (2019) Складові технології вирощування сої
  20. (2019) Удобрення тритикале

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Агрохімія і грунтознавство

     Наукова періодика:

  1. (2000) Винос азоту культурами польової сівозміни залежно від рівня застосування добрив
  2. (2000) Вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на кислотність чорнозему опідзоленого
  3. (2012) Вміст клейковини в зерні пшениці ярої та її якість залежно від рівня азотного живлення
  4. (2012) Вплив інокуляції за різного удобрення на структуру врожаю нуту
  5. (2012) Окупність мінеральних добрив урожаєм сої на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу
  6. (2012) Ріст і продуктивність сорго зернового залежно від рівня мінерального живлення у Правобережному Лісостепу України
  7. (2013) Вміст білка та крохмалю в зерні жита озимого залежно від видів, норм і строків внесення добрив
  8. (2013) Вплив азотних добрив на продуктивність жита озимого на чорноземі опідзоленому
  9. (2013) Вплив удобрення та інокуляції на показники якості зерна нуту
  10. (2013) Особливості удобрення пшениці спельти азотними добривами
  11. (2013) Уміст і запаси рухомих сполук калію в ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
  12. (2013) Урожайність пшениці озимої на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу залежно від різних видів і норм добрив та їх окупність
  13. (2013) Формування симбіотичного апарату та врожай нуту залежно від мінерального живлення та інокуляції насіння
  14. (2013) Якість пшениці спельти залежно від удобрення
  15. (2014) Вплив азотних добрив на поживний режим чорнозему опідзоленого та врожай нуту
  16. (2014) Вплив видів і доз мінеральних добрив на врожай сидеральних культур у Правобережному Лісостепу
  17. (2014) Вплив видів, норм і строків внесення азотних добрив на елементи структуриврожаю жита озимого
  18. (2014) Вплив мінерального удобрення та інокуляції на продуктивність нуту
  19. (2014) Динаміка вмісту азоту в рослинах жита озимого та коефіцієнт його використання з добрив
  20. (2014) Оптимізація мінерального живлення жита озимого
  21. (2014) Трансформація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
  22. (2014) Формування якості пшениці спельти під впливом азотного живлення
  23. (2014) Якість пшениці спельти залежно від особливостей удобрення азотними добривами
  24. (2015) Алелопатичний вплив сидеральних культур на пшеницю озиму
  25. (2015) Баланс основних елементів живлення за тривалого застосування добрив
  26. (2015) Вміст білка та крохмалю в зерні жита озимого залежно від вплив видів, норм і строків внесення азотних добрив
  27. (2015) Вплив тривалого застосування добрив на вміст легкорозчинних сполук калію в чорноземі опідзоленому
  28. (2015) Ефективність використання вологи різноудобреними сидеральними парами
  29. (2015) Оптимізація мінерального живлення жита озимого
  30. (2015) Поживний режим чорнозему опідзоленого та врожай рижію ярого залежно від удобрення
  31. (2015) Показники родючості чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
  32. (2015) Потенційна калійна буферна здатність чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив
  33. (2015) Урожайність пшениці озимої після різних попередників на фоні тривалого застосування добрив у сівозміні
  34. (2015) Фізико-хімічні властивості чорнозему опідзоленого в тривалому польовому досліді
  35. (2015) Формування органічної речовини сидератами залежно від удобрення та їх вплив на врожайність пшениці озимої на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу
  36. (2015) Фотосинтетична діяльність рослин рижію ярого залежно від удобрення в Правобережному Лісостепу
  37. (2015) Хлібопекарські властивості зерна спельти залежно від вуглеводно-амілазного комплексу
  38. (2015) Якість крупи із зерна спельти та її зв’язок з вмістом білка
  39. (2015) Якість насіння рижію ярого залежно від удобрення
  40. (2016) Амінокислотний склад білка пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії
  41. (2016) Баланс азоту в ґрунті польової сівозміни за 50-річного застосування добрив
  42. (2016) Винесення основних елементів живлення рижієм ярим залежно від удобрення
  43. (2016) Вміст поживних речовин у ґрунті після удобрених сидеральних парів
  44. (2016) Вміст та баланс мікроелементів і важких металів у ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
  45. (2016) Ефективність застосування сірчаних добрив під польові культури на чорноземі опідзоленому
  46. (2016) Рециркуляція біогенних елементів у ґрунті за різних сидератів та їх удобрення
  47. (2016) Якість зерна пшениці озимої за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
  48. (2017) Баланс азоту в ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
  49. (2017) Борошномельні властивості зерна сортів пшениці спельти залежно від умов мінерального живлення
  50. (2017) Вихід і якість круп’яних продуктів із зерна сортів і ліній пшениць
  51. (2017) Вплив режимів живлення на борошномельні властивості пшениці озимої сорту Подолянка
  52. (2017) Вплив типу зерна пшениці на техніко-економічні показники круп'яного виробництва та кулінарну оцінку готового продукту
  53. (2017) Геометричні параметри зернівок пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії
  54. (2017) Екотоксикологічне оцінювання зерна пшениці озимої за тривалого (з 1965 р.) застосування добрив у польовій сівозміні
  55. (2017) Круп’яні властивості зерна різних сортів і ліній пшениці спельти
  56. (2017) Оцінювання борошномельних властивостей зерна різних сортів і ліній пшениці спельти
  57. (2017) Симбіотична азотфіксувальна здатність нуту та продуктивність культури за різного удобрення
  58. (2017) Технологічне оцінювання виходу борошна із зерна пшениці спельти залежно від водотеплового оброблення
  59. (2017) Фізико-механічні властивості зерна різних сортів і ліній пшениць
  60. (2017) Формування хлібопекарських властивостей зерна пшениці спельти залежно від сорту та лінії
  61. (2017) Формування якості кондитерських виробів із борошна пшениць різних сортів і ліній
  62. (2018) Борошномельні властивості зерна пшениці спельти залежно від сорту та лінії
  63. (2018) Вплив доз і співвідношень добрив на врожайність і якість зерна пшениці озимої
  64. (2018) Комплексне оцінювання системи застосування добрив у польовій сівозміні
  65. (2018) Трансформація кислотно-основних показників ґрунту та баланс кальцію за різного удобрення і вапнування
  66. (2018) Формування якості макаронів і кондитерських виробів із зерна пшениці спельти
  67. (2018) Хлібопекарські властивості зерна пшениці озимої залежно від удобрення, попередника та тривалості зберігання
  68. (2018) Якість круп’яних продуктів із зерна пшениці спельти
  69. (2018) Якість крупи швидкого приготування із зерна пшениці спельти залежно від температури екструдування
  70. (2018) Якість хліба з борошна вищого сорту різних сортів і ліній пшениці спельти
  71. (2019) Борошномельні властивості зерна сортів пшениці спельти залежно від умов мінерального живлення
  72. (2019) Вміст і баланс гумусу у ґрунті за різних доз і співвідношень мінеральних добрив у польовій сівозміні
  73. (2019) Зміна фізико-хімічних показників родючості чорнозему опідзоленого в сівозміні залежно від різного удобрення
  74. (2019) Значення органічних добрив у системі удобрення культур польової сівозміни
  75. (2019) Поживний режим ґрунту в польовій сівозміні за різного удобрення
  76. (2019) Продуктивність польової сівозміни за різних доз і співвідношень добрив
  77. (2019) Формування родючості ґрунту за різних систем удобрення в польовій сівозміні

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Ефективність запасного внесення різних форм фосфорних добрив
  2. (2000) Трансформація азотного фонду чорнозему опідзоленого у польовій сівозміні під впливом удобрення
  3. (2001) Розробка та обгрунтування інтегрованої системи удобрення в польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України
  4. (2002) Агроекологічні аспекти застосування добрив у польовій сівозміні Правобережного Лісостепу України
  5. (2002) Основи інтегрованого застосування добрив
  6. (2006) Особливості діагностики азотного живлення ярої м'якої пшениці портативним приладом "N-тестер"
  7. (2008) Агрохімія
  8. (2008) Системи технологій в рослинництві
  9. (2010) Агрохімія
  10. (2010) Удобрення сільськогосподарських культур
  11. (2010) Хлібопекарські властивості зерна тритикале ярого за різних норм і строків внесення азотних добрив
  12. (2011) Вплив тривалого застосування добрив на показники родючості чорнозему опідзоленого та продуктивність польової сівозміни
  13. (2013) Англо-український словник з грунтознавства та агрохімії
  14. (2016) Вміст поживних речовин у грунті після удобрених сидеральних парів
  15. (2016) Гумус чернозему опідзоленого та його відтворення
  16. (2016) Пшениця спельта
  17. (2016) Системи удобрення сільськогосподарських культур у землеробстві початку XXI століття
  18. (2017) Вихід і якість круп'яних продуктів із зерна сортів і ліній пшениць
  19. (2017) Симбіотична азотфіксація та врожай
  20. (2018) Агрохімія
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського