Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Сімонок Валентина Петрівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0014294 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0014294


Сімонок Валентина Петрівна
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2002) Лексико-семантична рецепція іншомовної лексики в українській мовній картині світу
 2. (1998) Мовна картина світу. Взаємодія мов
 3. (2000) Семантико- функціональний аналіз іншомовної лексики в сучасній українській мовній картині світу
 4. (2004) Німецька мова
 5. (2004) Програма навчальної дисципліни "Англійська мова"
 6. (2004) Програма навчальної дисципліни "Німецька мова"
 7. (2004) Програма навчальної дисципліни "Французька мова"
 8. (2004) Французька мова
 9. (2005) Програма курсу з підготовки до кандидатського іспиту з іноземної мови
 10. (2007) Англійська мова
 11. (2007) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Англійська мова" (відповідно до вимог ECTS)
 12. (2007) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Французька мова" (відповідно до вимог ECTS)
 13. (2008) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Англійська мова професійного спілкування" (відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти рівня володіння мовою "В2")
 14. (2008) Програма навчальної дисципліни "Англійська мова"
 15. (2008) Програма навчальної дисципліни "Німецька мова"
 16. (2008) Програма навчальної дисципліни "Французька мова"
 17. (2011) English for lawyers
 18. (2012) Лінгвоправова картина світу: сучасні проблеми лінгвістики та іншомовної дидактики
 19. (2012) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Англійська мова"
 20. (2012) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Латинська мова"
 21. (2012) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Німецька мова"
 22. (2012) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Французька мова"
 23. (2012) Програма навчальної дисципліни "Англійська мова"
 24. (2012) Програма навчальної дисципліни "Німецька мова"
 25. (2012) Програма навчальної дисципліни"Французька мова"
 26. (2015) English for lawyers
 27. (2015) Практичні завдання студентам-юристам для підготовки до іспиту з англійської мови
 28. (2017) Завдання з англійської мови для аудиторної та самостійної роботи студентів заочного відділення
 29. (2017) Завдання з англійської мови студентам-юристам для аудиторної та самостійної роботи
 30. (2018) Academic English for PHD researchers
 31. (2018) Посібник для підготовки до ЗНО з англійської мови до магістратури. Спеціальність Право
 32. (2018) Проблеми лінгвістики та іншомовної дидактики: теорія, методологія, практика

    Наукова періодика:

 1. (2011) Лексична омонімія у вимірі іномовних запозичень
 2. (2012) Іншомовна лексика в українській мовній картині світу
 3. (2013) Моніторинг якості успішності студентів у вищих навчальних закладах
 4. (2014) Антропологічний аспект в українській мовній картині світу
 5. (2014) Запозичена лексика в українській мовній картині світу
 6. (2014) Процеси освоєння іншомовних запозичень лексико­семантичної системи української мови
 7. (2015) Лексичні запозичення в українській мові: історико-соціолінгвістичний аспект
 8. (2016) Запозичена з романо-германських мов фінансово-економічна лексика
 9. (2016) Розширення семантичної структури запозичених слів
 10. (2018) Людина в українській мовній картині світу

    Реферативна інформація:

 1. (1998) Мовна картина світу. Взаємодія мов
 2. (2000) Семантико-функціональний аналіз іншомовної лексики в сучасній українській мовній картині світу
 3. (2012) Лінгвоправова картина світу: сучасні проблеми лінгвістики та іншомовної дидактики
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського