Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Матюхіна Наталія Петрівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0014369 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0014369


Матюхіна Наталія Петрівна
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2002) Управління персоналом органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади
 2. [Д] (2002) Управління персоналом органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади
 3. (1999) Управління персоналом органів внутрішніх справ України (Теоретичні та прикладні аспекти)
 4. (2000) Термінологічний словник з управління персоналом органів внутрішніх справ України
 5. (2001) Безпека життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ України (загальноуправлінські підходи)
 6. (2001) Поліція Великобританії: сучасні тенденції розвитку та управління
 7. (2006) Управління поліцією зарубіжних країн: сучасні підходи та ключові поняття
 8. (2008) Програма навчальної дисципліни "Основи управління в органах внутрішніх справ України"
 9. (2010) Завдання до контрольних робіт з адміністративного права України
 10. (2010) Управління державною службою в Україні: на шляху до вдосконалення
 11. (2011) Дипломатичне представництво України за кордоном: сучасні проблеми організації та правового забезпечення
 12. (2013) Завдання до практичних занять і контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адміністративне право" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство")
 13. (2013) Приватний сектор безпеки США: шляхи розвитку та реалії сьогодення
 14. (2014) Антимонопольна діяльність в Україні: сучасні проблеми організації та правового регулювання
 15. (2016) Адміністративне право
 16. (2016) Основи публічного адміністрування
 17. (2017) Адміністративне право
 18. (2017) Адміністративне право
 19. (2018) Адміністративне право
 20. (2018) Основи публічного адміністрування
 21. (2018) Публічна служба

    Наукова періодика:

 1. (1999) Проблеми управління персоналом органів внутрішніх справ
 2. (1999) Управління соціально-психологічним кліматом в колективах органів та підрозділів внутрішніх справ
 3. (2000) Деякі особливості управління стресами в органах внутрішніх справ
 4. (2000) Забезпечення особистої безпеки персоналу органів внутрішніх справ: основні підходи
 5. (2000) Навички соціальної роботи як компонент професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ
 6. (2001) Основні підходи до оптимізації штатної чисельності кадрового складу кадрових підрозділів ОВС
 7. (2002) До проблеми поліцейської корупції
 8. (2002) Керівник у системі управління персоналом органів внутрішніх справ: проблеми ефективності функціонування
 9. (2002) Управління персоналом органів внутрішніх справ: сучасні тенденції розвитку
 10. (2002) Управління персоналом поліції: проблеми реформування
 11. (2005) Додаткове "стимулювання" поліцейських: різні погляди на одну проблему
 12. (2005) Імідж правоохоронних органів зарубіжних країн: проблеми створення та збереження
 13. (2006) До концепції "проактивного" поліцейського обслуговування
 14. (2008) "Служіння суспільству” як модель організації роботи органів правопорядку (зарубіжний досвід)
 15. (2009) Муніципальна поліція: окремі сторінки минулого та сьогодення (зарубіжний досвід)
 16. (2014) Державна служба України на шляху реформування: проблеми кадрового забезпечення
 17. (2015) До проблеми формування ефективної системи забезпечення національної безпеки (окремі умови та шляхи)

    Реферативна інформація:

 1. (1999) Управління персоналом органів внутрішніх справ України (Теоретичні та прикладні аспекти)
 2. (2001) Безпека життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ України (загальноуправлінські підходи)
 3. (2001) Поліція Великобританії: сучасні тенденції розвитку та управління
 4. (2002) До проблеми поліцейської корупції
 5. (2002) Управління персоналом органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади
 6. (2002) Управління персоналом поліції: проблеми реформування
 7. (2006) Управління поліцією зарубіжних країн: сучасні підходи та ключові поняття
 8. (2010) Адміністративне право
 9. (2011) Дипломатичне представництво України за кордоном: сучасні проблеми організації та правового забезпечення
 10. (2013) Приватний сектор безпеки США: шляхи розвитку та реалії сьогодення
 11. (2014) Антимонопольна діяльність в Україні: сучасні проблеми організації та правового регулювання
 12. (2016) Основи публічного адміністрування
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського