Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Красносельський Микола Віллєнович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0014777 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0014777


Красносельський Микола Віллєнович
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 14.01.07 - Онкологія


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2004) Реконструктивно-пластичні операції у хворих з місцево-розповсюдженими формами раку щитоподібної залози (експериментально-клінічне дослідження)

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Променева діагностика, променева терапія

     Наукова періодика:

  1. (2011) Бластоматозна жовтяниця: діагностика і лікування
  2. (2014) Інтенсивна інтраопераційна терапія хворих на рак грудної залози: стан окисної модифікації білків плазми як індикатор ефективності антиоксидантної протекції
  3. (2014) Корекція окислювального гомеостазу в системі інтраопераційної інтенсивної терапії: ферментативно-метаболічні особливості хворих на рак грудної залози
  4. (2014) Перспектива застосування спектрометрії для визначення сумісності та ефективності компонентів аналгезії у хворих радіологічного профілю
  5. (2014) Фотодинамічна терапія у хірургічному лікуванні променевих ушкоджень покривних тканин
  6. (2014) Шляхи модернізації дистанційної променевої терапії в Україні
  7. (2015) Cтан окислювальної модифікації білків сироватки крові у хворих на рак шлунка та їх прогностичне значення
  8. (2015) Особливості обміну біогенних моноамінів і процесів дезамінування у хворих на рак шлунка
  9. (2015) Перебіг післяопераційного періоду у хворих на гостру непрохідність кишечника пухлинного генезу залежно від кріоглобулінемії
  10. (2015) Стан біоенергетичного обміну та ферментів антиоксидантного захисту у хворих на рак молочної залози
  11. (2015) Стан метаболічних показників у хворих гастроканцерогенезом та їх діагностичне значення
  12. (2015) Стан окиснювально-відновлювальних процесів і системи антирадикального захисту у хворих на рак шлунка
  13. (2016) Випадок множинного метастатичного ураження геніталій при раці шлунка
  14. (2016) Досвід роботи ДУ "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України" з надання медичної допомоги хворим із місцевими променевими ушкодженнями
  15. (2016) Клінічне значення VEGF у сироватці крові хворих на вторинно-набряковий рак грудної залози
  16. (2016) Клінічний випадок променевого ушкодження при проведенні ангіографії
  17. (2016) Перспективи використання молекулярно-біологічних маркерів при місцеворозповсюдженому раку грудної залози
  18. (2016) Практично-організаційна та наукова діяльність Державної установи "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України" з проблем медичних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
  19. (2016) Стан системи антирадикального захисту у хворих на рак молочної залози
  20. (2017) Визначення предиктивно-прогностичних біомаркерів дисбалансу між енергетичним і пластичним потенціалами у клітинах крові хворих на онкопатологію
  21. (2017) Клініко-морфологічні паралелі вторинно-набрякового раку грудної залози на етапі неоад’ювантної поліхіміотерапії
  22. (2018) Адаптаційні можливості після різних видів хірургічних втручань у онкологічних хворих
  23. (2018) Визначення мікробіоценозу як прогностичного фактора розвитку ускладнень після хірургічного лікування хворих на рак шлунка
  24. (2018) Діагностичні помилки при комп'ютерній томографії. Випадок невиявлення раннього раку ободової кишки при синхронному раку нирки
  25. (2018) Корекція ферментативного стану й перекисного окиснення ліпідів у онкохворих із мультиорганними оперативними втручаннями
  26. (2018) Можливості діагностичного та прогностичного використання матриксних металопротеїназ в онкогінекології
  27. (2018) Рання діагностика хронічної ішемії мозку при синдромі верхньої порожнистої Вени в онкологічних хворих

     Реферативна інформація:

  1. (2004) Реконструктивно-пластичні операції у хворих з місцево-розповсюдженими формами раку щитоподібної залози (експериментально-клінічне дослідження)
  2. (2014) Перспектива застосування спектрометрії для визначення сумісності та ефективності компонентів аналгезії у хворих радіологічного профілю
  3. (2014) Шляхи модернізації дистанційної променевої терапії в Україні
  4. (2015) Особливості обміну біогенних моноамінів і процесів дезамінування у хворих на рак шлунка
  5. (2015) Перебіг післяопераційного періоду у хворих на гостру непрохідність кишечника пухлинного генезу залежно від кріоглобулінемії
  6. (2015) Стан окиснювально-відновлювальних процесів і системи антирадикального захисту у хворих на рак шлунка
  7. (2016) Клінічне значення VEGF у сироватці крові хворих на вторинно-набряковий рак грудної залози
  8. (2016) Клінічний випадок променевого ушкодження при проведенні ангіографії
  9. (2016) Перспективи використання молекулярно-біологічних маркерів при місцеворозповсюдженому раку грудної залози
  10. (2016) Практично-організаційна та наукова діяльність державної установи "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України" з проблем медичних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
  11. (2017) Визначення предиктивно-прогностичних біомаркерів дисбалансу між енергетичним і пластичним потенціалами у клітинах крові хворих на онкопатологію
  12. (2017) Клініко-морфологічні паралелі вторинно-набрякового раку грудної залози на етапі неоад'ювантної поліхіміотерапії
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського