Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Піскун Валентина Миколаївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0015026 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0015026


Піскун Валентина Миколаївна
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2007) Українська політична еміграція 20-х років ХХ ст.
 2. [Д] (2007) Українська політична еміграція 20-х років ХХ століття
 3. [К] (1995) Проблеми охорони та використання культурної спадщини в Україні (середина 70-х - початок 90-х років ХХ ст.)
 4. [К] (1995) Проблеми охорони та використання культурної спадщини в Україні (середина 70-х років ХХ ст.)
 5. (2001) Україна і Польща - стратегічне партнерство на зламі тисячоліть : Ч. 1. Шлях України та Польщі до порозуміння
 6. (2006) Політичний вибір української еміграції (20-і роки ХХ століття)
 7. (2008) Український modus vestiendi - спосіб зодягання
 8. (2011) Щоденник (1919-1920)
 9. (2013) Загартована історією
 10. (2013) Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження)
 11. (2015) Системні зміни в українському суспільстві першої половини XX століття: структура джерельної бази дослідження
 12. (2018) Віденський архів Гетьманського роду Розумовських : Т. 1.
 13. (2018) Між конфронтанцією та взаємодією. Українсько-кримські та українсько-ногайські стосунки у XVII - першій половині XX ст.
 14. (2018) Надія Іванівна Миронець
 15. (2018) Православ'я в Україні
 16. (2018) Україна та Німеччина: міждержавні відносини
 17. (2018) Формування моделей національного консенсусу в Україні в часи Української революції (березень 1917 - січень 1918 рр.): джерельна база та інтерпретаційні практики
 18. (2019) Архів ранньомодерної Української держави : Т. 1, ч. 1. Документи колекції Олександра Лазаревського
 19. (2019) Архів ранньомодерної Української держави : Т. 2. Документи Ніжинського полкового суду. 1736–1747
 20. (2019) Михайло Грушевський. Студії та джерела : Кн. 1.
 21. (2019) Михайло Грушевський. Студії та джерела : Кн. 2.

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Славістична збірка

    Наукова періодика:

 1.  Ucraina magna, Київ
 2. (2007) Діяльність Українського Центрального Комітету в Польщі та Українського Громадського Комітету в Чехословаччині по соціальній адаптації українських політичних емігрантів У 20-х рр. ХХ ст.
 3. (2008) Українська політична еміграція 20-х рр. ХХ ст. у контексті економічних інтересів світового співтовариства
 4. (2010) А.Є.Атаманенко. Українське історичне товариство: ідеї, постаті, діяльність (1965–1991)
 5. (2013) Діяльність письменника Юрія Смолича в "Комітеті за повернення на батьківщину" (за матеріалами особистого фонду в ЦДАМЛМ України)
 6. (2014) Калакура Я. С. Українознавче дослідження: теорія та методологія. –Тернопіль: Джура, 2012. – 292 с.
 7. (2015) Портрет діяча УНР Іларіона Косенка за спогадами друзів та офіційними документами
 8. (2015) Українське, українознавче, українознавство: понятійне та історіософське осмислення
 9. (2015) Участь уряду УНР в еміграції у прометеївському русі: політичний, територіальний та індивідуальний виміри
 10. (2016) Актуальні питання доби в публіцистиці Ольгерда Бочковського
 11. (2017) Родинне життя українських політичних емігрантів: побут, взаємини (20-ті – 30-ті роки XX ст.)

    Реферативна інформація:

 1. (2004) Українство у світі: традиційність культури та спільнотні взаємини
 2. (2006) Політичний вибір української еміграції (20-і роки ХХ ст.)
 3. (2007) Українська політична еміграція 20-х років ХХ ст.
 4. (2008) Український modus vestiendi - спосіб зодягання
 5. (2009) С. Петлюра як політичний лідер УНР в умовах еміграції: міжнародний і український контексти
 6. (2013) Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження)
 7. (2015) Системні зміни в українському суспільстві першої половини XX ст.: структура джерельної бази дослідження
 8. (2018) Надія Іванівна Миронець
 9. (2018) Православ'я в Україні
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Піскун Валентина Миколаївна (історичні науки)
 2. Піскун Віктор Іванович (сільськогосподарські науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського