Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Давидова Ірина Олександрівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0015388 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0015388


Давидова Ірина Олександрівна
(доктор наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Davydova Iryna (англійська) • Наукове звання: професор

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2008) Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві
  2. [Д] (2008) Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві
  3. (2003) Інформаційний маркетинг
  4. (2005) Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві
  5. (2011) Робоча програма кандидатського іспиту зі спеціальності 27.00.02 - документознавство. Архівознавство (галузь науки - соціальні комунікації)

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Бібліотечний вісник
  2. Вісник Книжкової палати
  3. Вісник Харківської державної академії культури
  4. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук

     Наукова періодика:

  1. (2001) Ринкова стратегія бібліотек з позицій інформаційного менеджменту
  2. (2008) Сутність та системна організація інноваційної політики бібліотек України
  3. (2009) Інноваційна політика бібліотеки в плановій та ринковій системах господарювання
  4. (2009) Інноваційність в управлінні діяльністю документно-комунікаційних структур
  5. (2009) Моніторинг бібліотекознавчих публікацій у журналі "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія"
  6. (2010) Регіональна інноваційна політика розвитку бібліотек України
  7. (2011) Кафедра бібліотекознавства та соціальних комунікацій: до ювілею харківських бібліотекознавців
  8. (2013) Інтегровані маркетингові комунікації як фактор розвитку документно-інформаційної установи
  9. (2013) Когнітивно-комунікаційна парадигма в бібліотекознавстві
  10. (2014) Реінжиніринг як складова наукової організації праці в управлінні бібліотекою
  11. (2014) Соціально-комунікаційна теорія бібліотечної діяльності: становлення та шляхи розвитку
  12. (2014) Управління системними трансформаціями бібліотек: до питання наукової організації управління
  13. (2015) Видатні бібліотекознавці Слобожанщини: відродження забутих імен
  14. (2015) Знання та організаційна пам'ять у системі інформаційного менеджменту
  15. (2015) Інформаційне забезпечення управлінських рішень у системі інформаційного менеджменту
  16. (2015) Патерни інформаційних потреб управлінців у системі інформаційного менеджменту
  17. (2016) Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку
  18. (2017) Професійна інформаційна діяльність: подальші шляхи когнітивно-комунікаційного розвитку
  19. (2018) Бібліографічна спадщина науковців Харківського університету
  20. (2018) Комунікативна складова концепції управління знаннями
  21. (2018) Роль знання в процесі організації бібліотечної діяльності

     Реферативна інформація:

  1. (2001) На шляху до електронної бібліотеки: правові аспекти
  2. (2001) Ринкова стратегія бібліотек з позицій інформаційного менеджменту
  3. (2005) Автоматизоване бібліотечне виробництво: комплексна організаційно-технологічна підготовка
  4. (2005) Бібліотека як виробнича система інформаційного суспільства
  5. (2005) Бібліотека як складова інформаційної інфраструктури держави
  6. (2005) Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві
  7. (2005) Погляд на бібліотеку як систему виробництва інформаційних продуктів та послуг
  8. (2007) Методологічні засади формування інноваційного механізму управління бібліотекою як провідною соціально-комунікаційною установою суспільства
  9. (2008) Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві
  10. (2008) Організаційні трансформації бібліотечно-інформаційного виробництва
  11. (2008) Стратегії розвитку бібліотек України за умов інформаційного суспільства
  12. (2008) Стратегічні орієнтири розвитку бібліотечної професії в сучасних соціально-комунікаційних умовах
  13. (2008) Трансформаційні та інноваційні зміни у бібліотечній сфері діяльності: теоретико-методологічні проблеми співвідношення
  14. (2008) Функціональні трансформації бібліотек як умова їхньої інтеграції до інформаційної інфраструктури суспільства
  15. (2014) Соціально-комунікаційна теорія бібліотечної діяльності: становлення та шляхи розвитку
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Давидова Ірина Віталівна (юридичні науки)
  2. Давидова Ірина Віталіївна (юридичні науки)
  3. Давидова Ірина Володимирівна (біологічні науки)
  4. Давидова Ірина Іванівна (економічні науки)
  5. Давидова Ірина Олегівна (економічні науки)
  6. Давидова Ірина Олександрівна (соціальні комунікації)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського