Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Любченко Павло Миколайович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0015431 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0015431


Любченко Павло Миколайович
(доктор наук)

Дивись також:
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2008) Місцеве самоврядування в системі інститутів громадського суспільства: конституційно-правовий аспект
 2. [К] (1998) Компетенція місцевого самоврядування: організаційно-правові питання реалізації
 3. [К] (1998) Компетенція місцевого самоврядування: організаційно-правові питання реалізації
 4. (2001) Компетенція суб'єктів місцевого самоврядування
 5. (2005) Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
 6. (2006) Конституційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства
 7. (2010) Державне будівництво
 8. (2010) Правова основа діяльності органів державної влади
 9. (2011) Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
 10. (2012) Європейський досвід удосконалення місцевого самоврядування
 11. (2012) Муніципальне право України
 12. (2012) Організаційні форми роботи представницьких органів місцевого самоврядування
 13. (2012) Програма навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні"
 14. (2012) Програма навчальної дисципліни "Муніципальне право"
 15. (2013) Завдання для практичних занять та контрольних робіт з навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні"
 16. (2013) Завдання до практичних занять та контрольної роботи з навчальної дисципліни "Організація місцевого самоврядування в Україні" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст", напрям підготовки 8.03040101 "Правознавство")
 17. (2013) Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Нормопроектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів" (освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр", спеціальність 8.03040101 "Правознавство"
 18. (2015) Опорний конспект лекцій. Тема "Досвід реформування адміністративно-територіального устрою в країнах Європейського Союзу"
 19. (2016) Корупція в Україні: організаційно-правові аспекти протидії
 20. (2017) Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
 21. (2017) Добровільне об'єднання територіальних громад в Україні
 22. (2019) Державне будівництво і місцеве самоврядування

    Наукова періодика:

 1. (2010) Засоби масової інформації як структурний елемент громадянського суспільства та їх вплив на місцеве самоврядування
 2. (2011) Конституційні основи реформування місцевого самоврядування в Україні
 3. (2012) Забезпечення дотримання прав та свобод людини і громадянина в Автономній Республіці Крим
 4. (2012) Проблеми регулювання взаємодії органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування
 5. (2013) Відкритість та гласність у сфері місцевого самоврядування
 6. (2013) Місцеве самоврядування як фактор забезпечення стабільності конституційного ладу і форма реалізації народовладдя в Україні
 7. (2013) Організаційно-господарські повноваження: проблеми теорії та практики
 8. (2014) Голосування та встановлення результатів виборів: проблеми правового регулювання
 9. (2015) Зарубіжний досвід організації контролю у сфері місцевого самоврядування
 10. (2015) Співробітництво територіальних громад: теорія і практика
 11. (2015) Територіальна основа місцевого самоврядування: основні напрямки реформування
 12. (2016) Проблемні питання рішень Верховної Ради України та Конституційного Суду України в аспекті внесення змін до Конституції України

    Реферативна інформація:

 1. (1998) Компетенція місцевого самоврядування: організаційно-правові питання реалізації
 2. (2001) Компетенція суб'єктів місцевого самоврядування
 3. (2005) Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
 4. (2005) Переваги і недоліки пропорційної виборчої системи при формуванні місцевих рад
 5. (2006) Конституційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства
 6. (2008) Місцеве самоврядування в системі інститутів громадського суспільства: конституційно-правовий аспект
 7. (2009) Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів
 8. (2011) Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
 9. (2012) Європейський досвід удосконалення місцевого самоврядування
 10. (2012) Муніципальне право України
 11. (2012) Організаційні форми роботи представницьких органів місцевого самоврядування
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського