Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Василенко Ольга Миколаївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0031864 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0031864


Василенко Ольга Миколаївна (1958)
(кандидат наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

 • Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2007) Бібліотечна статистика в Україні: (1992-2005 рр.)
  2. [К] (2007) Бібліотечна статистика в Україні: (1992-2005 рр.)
  3. (1998) Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє
  4. (2004) Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування
  5. (2013) Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів
  6. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору
  7. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація : Ч. 1.
  8. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація : Ч. 2.
  9. (2015) Централізоване бібліотечне опрацювання документів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського
  10. (2016) Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору
  11. (2018) Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек наукових установ НАН України (надходження 2015-2016 рр.)

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Бібліотечний вісник
  2. Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в ... році
  3. (2017) Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Вип. 48. Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності

     Наукова періодика:

  1. (1996) Творча зустріч з Нінель Королевич
  2. (2005) Бібліотечна статистика в Україні: досвід і перспективи реформування (1992 - 2003 рр.)
  3. (2009) З історії формування та розвитку методології бібліотечної статистики
  4. (2009) Статистична інформація в бібліотечному маркетингу
  5. (2010) Бібліотечна статистична інформація: досвід і новації
  6. Визначальний етап розвитку бібліотечної статистики України (друга половина XIX – початок XX ст.)
  7. (2011) Ресурси бібліотек, їх роль в організації знань та системному наповненні вітчизняного інформаційного простору
  8. (2011) Сучасні аспекти обліку і реєстрації віддалених користувачів бібліотек
  9. (2012) Інноваційні трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності
  10. (2012) Уніфікація правил електронної торгівлі в рамках ЮНСІТРАЛ
  11. (2013) Бібліотечно-інформаційна діяльність: гармонізація статистики
  12. (2014) Бібліотечно-інформаційна діяльність як об’єкт статистичного дослідження
  13. (2014) Проблема підбору управлінських кадрів та використання інноваційних технологій управління колективом у ресторанному господарстві при підготовці фахівців ресторанної справи
  14. (2015) Iнформаційно-комунікаційна діяльність бібліотек: завдання інтеграції
  15. (2015) Вплив організованості особистості студентів на засвоєння ними іноземної мови
  16. (2015) Досвід застосування сучасних методів навчання при підготовці фахівців ресторанної справи у вищих навчальних закладах
  17. (2015) Михайло Семенович Слободяник – видатний український учений-бібліотекознавець
  18. (2016) Лінгвокультурні концепти "воля/свобода (liberty/ freedom)
  19. (2016) Психологічні особливості трансформації етнічної ідентичності в родинах трудових мігрантів
  20. (2017) Імплементація міжнародних стандартів у діяльність бібліотек України: основні напрями та завдання
  21. (2017) Інформаційно-комунікаційна діяльність наукової бібліотеки в контексті сутнісних функцій
  22. (2018) Информационно-знаниевые потребности пользователей научной библиотеки: к сущности понятия

     Реферативна інформація:

  1. (2000) Електронні ресурси як чинник оптимізації довідково-бібліографічного обслуговування
  2. (2001) Україніка в базах даних ІНІСН
  3. (2003) Функція контролю в бібліотечному менеджменті: застосування інформаційних технологій
  4. (2004) Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування
  5. (2004) Інформаційна технологія обліку документів у процесі їх використання
  6. (2004) Оптимізація обслуговування користувачів періодичними виданнями: регіональний аспект
  7. (2005) Бібліотечна статистика в Україні: досвід і перспективи реформування (1992 - 2003 рр.)
  8. (2005) Статистичні БД моніторингу інформаційних потреб користувачів бібліотеки
  9. (2006) Інноваційні процеси в бібліотеках та відповідність статистичної інформації
  10. (2006) Моніторинг використання інформаційних ресурсів та задоволення потреб користувачів в умовах філії
  11. (2007) Бібліотечна статистика в Україні: (1992-2005 рр.)
  12. (2007) Статистичні дослідження в бібліотеках
  13. (2008) Основні тенденції використання інформаційно-бібліотечних ресурсів на сучасному етапі (на прикладі філії N2 НБУВ)
  14. (2008) Сучасні аспекти методології бібліотечної статистики
  15. (2009) Електронні ресурси у сфері бібліотечної статистичної інформації
  16. (2009) З історії формування та розвитку методології бібліотечної статистики
  17. (2009) Статистична інформація в бібліотечному маркетингу
  18. (2010) Бібліотечна статистична інформація: досвід і новації
  19. (2010) Визначальний етап розвитку бібліотечної статистики України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
  20. (2011) Сучасні аспекти обліку і реєстрації віддалених користувачів бібліотек
  21. (2013) Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів
  22. (2013) Бібліотечно-інформаційна діяльність: гармонізація статистики
  23. (2014) Бібліотечно-інформаційна діяльність як об'єкт статистичного дослідження
  24. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору
  25. (2018) Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек наукових установ НАН України (надходження 2015-2016 рр.)
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Василенко Оксана Анатоліївна (педагогічні науки)
  2. Василенко Оксана Василівна (педагогічні науки)
  3. Василенко Оксана Миколаївна (психологічні науки)
  4. Василенко Оксана Юріївна (філософські науки)
  5. Василенко Олег Вадимович (технічні науки)
  6. Василенко Олександр Борисович (архітектура)
  7. Василенко Олександр Дмитрович (технічні науки)
  8. Василенко Олександр Леонідович (геологічні науки)
  9. Василенко Олександр Олександрович (національна безпека)
  10. Василенко Олександр Петрович (економічні науки)
  11. Василенко Олександра Сергіївна (юридичні науки)
  12. Василенко Олена Вікторівна (педагогічні науки)
  13. Василенко Олена Володимирівна (історичні науки)
  14. Василенко Олена Григорівна (технічні науки)
  15. Василенко Олена Миколаївна (педагогічні науки)
  16. Василенко Олеся Володимирівна (біологічні науки)
  17. Василенко Ольга Валентинівна (1966–) (мистецтвознавство)
  18. Василенко Ольга Валентинівна (технічні науки)
  19. Василенко Ольга Вікторівна (філологічні науки)
  20. Василенко Ольга Володимирівна (1982–) (сільськогосподарські науки)
  21. Василенко Ольга Миколаївна (біологічні науки)
  22. Василенко Ольга Миколаївна (педагогічні науки)
  23. Василенко Ольга Миколаївна (1958–) (історичні науки)
  24. Василенко Ольга Пилипівна (сільськогосподарські науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського