Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Самохіна Наталія Федорівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0032266 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0032266


Самохіна Наталія Федорівна (1962)
(кандидат наук)
Додаткова спеціалізація:
 • 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

 • Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2007) Фонд наукової бібліотеки: модель обігу документів, засоби рівневої організації
  2. [К] (2007) Фонд наукової бібліотеки: модель обігу документів, засоби рівневої організації
  3. (2008) Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація
  4. (2008) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінках газет (1918-2008)
  5. (2009) Газети України 1941-1945 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  6. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства
  7. (2012) Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Ч. 1.
  8. (2012) Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Ч. 2.
  9. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору
  10. (2015) Централізоване бібліотечне опрацювання документів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського
  11. (2016) Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору

     Наукова періодика:

  1. (2003) Адаптивно-інформаційна технологія бібліотечного обслуговування
  2. (2004) Організація інформаційних ресурсів для оптимізації їх використання
  3. (2005) Розвиток процесів інтеграції бібліотечно-інформаційних ресурсів
  4. (2006) Моделювання використання розподілених інформаційних ресурсів бібліотек
  5. (2007) Рівнева організація сукупних інформаційних ресурсів наукових бібліотек регіону
  6. (2008) Вітчизняні газетні видання XIX – початку XX століття у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  7. (2009) Російські газетні видання XVIII-XIX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  8. (2010) Вітчизняні "Губернские ведомости" у колекції газетних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  9. (2011) Інформаційні ресурси та електронні пристрої у бібліотечній діяльності
  10. (2012) Архівування інформаційних ресурсів у системі формування електронної бібліотеки
  11. (2012) Формування наукової електронної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  12. (2013) Створення архіву електронних документів як форма інформаційної діяльності бібліотек
  13. (2014) Опрацювання цифрових ресурсів: світовий контекст і бібліотечна практика
  14. (2014) Організація повнотекстових електронних ресурсів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського
  15. (2014) Представлення наукових фахових видань в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України"
  16. (2017) "Там я мав видатний успіх, успіх не тільки артистичний, але і національно свідомий…" (До 175-річчя від дня народження М. В. Лисенка)

     Реферативна інформація:

  1. (2003) Адаптивно-інформаційна технологія бібліотечного обслуговування
  2. (2004) Коригування топології зберігання фондів: алгоритми та технології
  3. (2004) Модель обігу документів у бібліотечному фонді на основі закону Бредфорда
  4. (2004) Організація інформаційних ресурсів для оптимізації їх використання
  5. (2004) Перспективи адаптації системи бібліотечного обслуговування читачів
  6. (2005) Аналіз ефективності бібліотечно-інформаційного сервісу з використанням новітніх технологій
  7. (2005) Розвиток процесів інтеграції бібліотечно-інформаційних ресурсів
  8. (2006) Використання інформаційних технологій як напрям розв'язання суперечностей бібліотечної системи
  9. (2006) Моделювання використання розподілених інформаційних ресурсів бібліотек
  10. (2007) Рівнева організація сукупних інформаційних ресурсів наукових бібліотек регіону: [за матеріалами міжнар. наук. конф. "Інтранет/екстранет-ресурси в наукових бібліотеках", 9 - 10 жовт. 2007 р., Київ]
  11. (2007) Фонд наукової бібліотеки: модель обігу документів, засоби рівневої організації
  12. (2008) Вітчизняні газетні видання ХІХ - початку ХХ століття у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
  13. (2008) Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація
  14. (2008) Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського на сторінках газет (1918 - 2008)
  15. (2008) Якість друкованих та електронних газетних ресурсів як важливий чинник вдосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування читачів
  16. (2009) Російські газетні видання XVIII - XIX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
  17. (2010) Вітчизняні "Губернские ведомости" у колекції газетних видань Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
  18. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства
  19. (2011) Інформаційні ресурси та електронні пристрої у бібліотечній діяльності
  20. (2012) Архівування інформаційних ресурсів у системі формування електронної бібліотеки
  21. (2012) Газети України 1935 - 1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Ч. 1.
  22. (2012) Формування наукової електронної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  23. (2013) Створення архіву електронних документів як форма інформаційної діяльності бібліотек
  24. (2014) Опрацювання цифрових ресурсів: світовий контекст і бібліотечна практика
  25. (2014) Організація повнотекстових електронних ресурсів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Самохіна Наталія Миколаївна (педагогічні науки)
  2. Самохіна Наталія Федорівна (1962–) (технічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського