Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Давидюк Олександр Миколайович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0034384 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0034384


Давидюк Олександр Миколайович
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2010) Технологія як об'єкт господарсько-правового регулювання
 2. (2006) Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної політики держави
 3. (2010) Технологія як об'єкт господарсько-правового регулювання
 4. (2013) Програма навчальної дисципліни "Організація правової роботи на підприємствах, в установах, організаціях" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство")

    Журнали та продовжувані видання:

 1. (2013) Академічні правові дослідження : Вип. 26. Актуальні проблеми правового регулювання інвестиційних відносин

    Наукова періодика:

 1. (2014) Господарсько-правове регулювання комерційної концесії (франчайзингу) у відносинах, пов’язаних із передачею прав на технологію
 2. (2015) Відмежування технології та винаходу: господарсько-правовий аспект
 3. (2015) Господарсько-правові особливості правового режиму інформаційного втілення технології та інформації про технологію
 4. (2016) Господарсько-правове регулювання обігу експериментального конструювання технології
 5. (2017) Місце технології в національній інноваційній системі: господарсько-правовий аспект

    Реферативна інформація:

 1. (2010) Технологія як об'єкт господарсько-правового регулювання
 2. (2010) Технологія як об'єкт господарсько-правового регулювання
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Давидюк Олег Миколайович (сільськогосподарські науки)
 2. Давидюк Олександр Миколайович (юридичні науки)
 3. Давидюк Олена Олександрівна (соціологічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського