Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Яременко Лідія Миколаївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0041313 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0041313


Яременко Лідія Миколаївна (1956)
(кандидат наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 27.00.02 - Документознавство, архівознавство
 • 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
  • Галузь науки: Архівознавство, документознавство, джерелознавство.

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2002) Документальна та бібліотечно-бібліографічна спадщина комісій з вивчення продуктивних сил України УАН-ВУАН (1919-1931)
  2. [К] (2002) Документальна та бібліотечно-бібліографічна спадщина комісій з вивчення продуктивних сил України УАН-ВУАН (1919-1931)
  3. [К] (2002) Документальна та бібліотечно-бібліографічна спадщина комісій з вивчення продуктивних сил України УАН-ВУАН (1919-1931)
  4. (2005) Перелік документів, що утворюються в діяльності НАН України та її установ, із зазначенням строків зберігання документів
  5. (2005) Перелік документів, що утворюються в діяльності НАН України та її установ, із зазначенням строків зберігання документів
  6. (2007) Історія Національної академії наук України (1941-1945) : Ч. 1. Документи і матеріали
  7. (2007) Історія Національної академії наук України (1941-1945) : Ч. 1. Документи і матеріали
  8. (2007) Історія Національної академії наук України (1941-1945) : Ч. 2. Додатки
  9. (2007) Історія Національної академії наук України (1941-1945) : Ч. 2. Додатки
  10. (2008) Архівні фонди установ Національної академії наук України
  11. (2008) Архівні фонди установ Національної академії наук України
  12. (2008) Історія Національної академії наук України, 1946-1950 : Ч. 2. Додатки
  13. (2008) Історія Національної академії наук України. 1946-1950 : Ч. 1. Документи і матеріали
  14. (2008) Історія Національної академії наук України. 1946-1950 : Ч. 2. Додатки
  15. (2008) Наукові доповіді на засіданнях Президії НАН України, 1970-2001рр.
  16. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства
  17. (2011) М. В. Келдиш та українська наука
  18. (2012) Історія Національної академії наук України, 1951 - 1955 : Ч. 1. Документи і матеріали
  19. (2012) Історія Національної академії наук України, 1951 - 1955 : Ч. 2. Додатки
  20. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  21. (2016) Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору
  22. (2016) Документи С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  23. (2016) Історія Національної академії наук України, 1956-1960 : Ч. 1. Документи і матеріали
  24. (2016) Історія Національної академії наук України, 1956-1960 : Ч. 2. Додатки
  25. (2017) Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України
  26. (2017) Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  27. (2018) В. І. Вернадський і Україна: з листування : Кн. 1. А - І
  28. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : Кн. 1. 1918 - 1945
  29. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : Кн. 2, ч. 1. 1946 – 1970
  30. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : Кн. 2, ч. 2. 1971 – 1991
  31. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : Кн. 3. 1992 – 2018
  32. (2018) Національна академія наук України (1918-2018)

     Наукова періодика:

  1. (2000) Архівний фонд Національної академії наук України: історія, сучасний стан, зміст і склад документів
  2. (2000) Шляхи оптимізації складу архівного фонду Національної академії наук України
  3. (2001) Документи ЦДАВО України про дослідження продуктивних сил України установами ВУАН (1919-1930)
  4. (2002) Документи Інституту рукопису НБУВ про діяльність Комісії ВУАН для виучування продукційних сил України (1926-1939)
  5. (2004) Рукописна та бібліографічна спадщина Комісії ВУАН для виучування продукційних сил України (1926–1930)
  6. (2006) Архівні та рукописні ресурси бібліотек
  7. (2007) Інтранет-ресурси рукописної та архівної спадщини
  8. (2009) Документні ресурси архівного фонду НАН України в інтернет-середовищі: можливості використання та трансформації
  9. (2010) Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі
  10. (2011) Біобібліографічний інформаційний ресурс про нагороди Національної академії наук України
  11. (2011) Історія академічних нагород як дзеркало наукових здобутків
  12. (2011) Цифрові ресурси архівної, рукописної та книжкової спадщини в бібліотечно-інформаційному просторі
  13. (2015) Наукова архівна спадщина: формування, документний склад, інформаційний потенціал
  14. (2015) Організація обліку виробничих запасів на підприємствах України
  15. (2015) Развивающая и обучающая функции внешкольного образования
  16. (2016) Архівна спадщина в інформаційному просторі: традиції, інновації, перспективи
  17. (2016) Макроекономічна стабільність в Україні
  18. (2017) Історія української науки в документах
  19. (2018) Бенчмаркінг як ефективна технологія створення конкурентних переваг підприємств України
  20. (2018) Особливості ведення управлінського обліку на вітчизняних підприємствах: міжнародний досвід ведення управлінського обліку

     Реферативна інформація:

  1. (2000) Шляхи оптимізації складу архівного фонду Національної академії наук України
  2. (2001) Інститут архівознавства НБУВ - науково-методичний центр формування і використання Архівного фонду НАН України
  3. (2002) Документальна та бібліотечно-бібліографічна спадщина комісій з вивчення продуктивних сил України УАН - ВУАН (1919 - 1931)
  4. (2002) Описання і використання документів Комісії ВУАН для виучування продукційних сил України у фондах НБУВ
  5. (2003) Науково-інформаційний бюлетень "Продукційні сили України" як джерело з наукової діяльності Комісії ВУАН для виучування продукційних сил України
  6. (2004) Рукописна та бібліографічна спадщина Комісії ВУАН для виучування продукційних сил України (1926 - 1930)
  7. (2006) Архівні та рукописні ресурси бібліотек
  8. (2006) До історії української журналістики. Журнал "Кадетъ" Сумського кадетського корпусу: тематичний аспект
  9. (2007) Інтранет-ресурси рукописної та архівної спадщини: [за матеріалами міжнар. наук. конф. "Інтранет/екстранет-ресурси в наукових бібліотеках", 9 - 10 жовт. 2007 р., Київ]
  10. (2009) Документні ресурси архівного фонду НАН УКраїни в інтернет-середовищі: можливості використання та трасформації
  11. (2010) Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі
  12. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства
  13. (2012) Академії наук країн Європи : Кн. 1.
  14. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  15. (2016) Документи С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  16. (2016) Історія Національної академії наук України, 1956 - 1960 : Ч. 1. Документи і матеріали
  17. (2016) Історія Національної академії наук України, 1956 - 1960 : Ч. 2. Додатки
  18. (2017) Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України
  19. (2017) Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  20. (2018) В. І. Вернадський і Україна: з листування : Кн. 1. А - І
  21. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : Кн. 2, ч. 1. 1946 – 1970
  22. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : Кн. 2, ч. 2. 1971 – 1991
  23. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : Кн. 3. 1992 – 2018
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Яременко Лариса Василівна (архітектура)
  2. Яременко Лідія Миколаївна (1956–) (історичні науки)
  3. Яременко Лілія Анатоліївна (педагогічні науки)
  4. Яременко Лілія Михайлівна (медичні науки)
  5. Яременко Людмила Михайлівна (економічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського