Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Яценко Олег Миколайович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0041362 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0041362


Яценко Олег Миколайович (1962)
(кандидат наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

 • Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2000) Розвиток системи інформаційного забезпечення бібліографічної діяльності у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського (90-і рр. 20 ст.)
  2. [К] (2000) Розвиток системи інформаційного забезпечення біобібліографічної діяльності у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського (90-і рр. 20 ст.)
  3. [К] (2000) Розвиток системи інформаційного забезпечення біобібліографічної діяльності у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського (90-і рр. 20 ст.)
  4. (1992) Сучасні проблеми бібліотечно-бібліографічної справи на Україні
  5. (2001) Віталій Сергійович Чишко
  6. (2001) Віталій Сергійович Чишко
  7. (2006) Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
  8. (2007) Світлана Миколаївна Ляшко
  9. (2010) Концептуальна модель системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України
  10. (2011) Укладання оглядових документів
  11. (2011) Укладення оглядових документів
  12. (2015) Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013)
  13. (2016) Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Українська біографістика

     Наукова періодика:

  1. (1996) Нові парадигми інформатики та основи комп’ютерного забезпечення біографістики
  2. (1999) Біобліографія в Україні та вплив сучасних інформаційних технологій на її розвиток
  3. (2004) Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: структура, зміст матеріалів, опрацювання особових фондів
  4. (2005) Вимоги до бібліографічного оформлення праць Інституту біографічних досліджень: варіанти та відмінності
  5. (2005) Данило Гусар Струк — вчений-енциклопедист української діаспори (матеріали до біобібліографії)
  6. (2005) Повоєнна преса української еміграції у фондах Українського Вільного Університету (Мюнхен, Німеччина): структурно-топологічний аналіз
  7. (2008) Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в інформаційно-аналітичному забезпеченні фахових потреб учених і практиків освітянської галузі держави
  8. (2009) Іконографічна складова електронного "Українського національного біографічного архіву": пропозиції щодо технології опрацювання зображень
  9. (2009) Нове видання з дослідження літературно-педагогічної спадщини А. С. Макаренка
  10. (2010) Біобібліографія в минулому і її сучасний стан
  11. (2010) Діяльність кооперації Поділля під час білогвардійської навали (друге півріччя 1919 р.)
  12. (2011) Персональні бібліографічні покажчики – важливий складник у відтворенні життя і творчості українських діячів
  13. (2012) Використання формалізованих методів при укладанні текстів для веб-сайта "Український національний біографічний архів"
  14. (2012) Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського у становленні системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України
  15. (2013) Уніфікація внесення інформації про особу типу ім’я/прізвище до комп’ютерної бази даних "Персоналії"
  16. (2014) Персональна бібліографія, біобібліографія: термінологічний аналіз
  17. (2014) Спадщина Тараса Шевченка у вітчизняних бібліографічних джерелах: на матеріалах посібника "Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013)"
  18. (2015) До історії формування та наукового опрацювання архіву Українського Вільного Університету в Мюнхені
  19. (2016) Вагомий внесок до української біобібліографії. Про серію біобібліографічних нарисів "Дитячі письменники України" Національної бібліотеки України для дітей
  20. (2016) Вітчизняна наукова періодика як джерело формування "Українського біографічного архіву"
  21. (2016) Лідерські якості в структурі складових компетентностей менеджерів
  22. (2016) Представлення біобібліографічного матеріалу на персональних сторінках "Українського національного біографічного архіву": принципи будови розділів, особливості організації, джерела наповнення
  23. (2018) Компаративний аналіз пошукових можливостей електронних каталогів окремих бібліотек України
  24. (2018) Місце і роль біобібліографічної діяльності в стратегії розвитку сучасних бібліотек

     Реферативна інформація:

  1. (1999) Система інформаційного забезпечення біобібліографічної діяльності
  2. (2000) Розвиток системи інформаційного забезпечення біобібліографічної діяльності у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського (90-і рр. XX ст.)
  3. (2001) Віталій Сергійович Чишко
  4. (2004) Якісний підбір та оформлення біобібліографічного матеріалу - запорука підвищення довідковості і цінності видання
  5. (2005) Вимоги до бібліографічного оформлення праць Інституту біографічних досліджень: варіанти та відмінності
  6. (2005) Данило Гусар Струк — вчений-енциклопедист української діаспори (матеріали до біобібліографії)
  7. (2005) Особові справи архіву Українського Вільного Університету (Мюнхен) як джерело для наповнення біографічною інформацією "Українського біографічного архіву"
  8. (2005) Повоєнна преса української еміграції у фондах Українського Вільного Університету (Мюнхен, Німеччина): структурно-топологічний аналіз
  9. (2006) Інформаційні технології в діяльності Інституту біобіографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського з формування електронних бібліографічних ресурсів
  10. (2007) Світлана Миколаївна Ляшко
  11. (2007) Створення електронної колекції іконографії з фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
  12. (2008) Сучасні тенденції розвитку біобібліографії
  13. (2009) Іконографічна складова електронного "Українського національного біографічного архіву": пропозиції щодо технології опрацювання зображень
  14. (2010) Біобібліографія в минулому та її сучасний стан
  15. (2011) Персональні бібліографічні покажчики - важливий складник у відтворенні життя і творчості українських діячів
  16. (2012) Використання формалізованих методів при укладанні текстів для веб-сайта "Український національний біографічний архів"
  17. (2013) Уніфікація внесення інформації про особу типу ім’я/прізвище до комп’ютерної бази даних "Персоналії"
  18. (2014) Персональна бібліографія, біобібліографія: термінологічний аналіз
  19. (2015) Українські персональні бібліографічні покажчики (1856 - 2013)
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Яценко Оксана Василівна (історичні науки)
  2. Яценко Оксана Іванівна (фізико-математичні науки)
  3. Яценко Олег Анатолійович (державне управління)
  4. Яценко Олег Володимирович (фізико-математичні науки)
  5. Яценко Олег Ігорович (медичні науки)
  6. Яценко Олег Миколайович (1962–) (історичні науки)
  7. Яценко Олександр Вікторович (фізико-математичні науки)
  8. Яценко Олександр Віталійович (сільськогосподарські науки)
  9. Яценко Олександр Володимирович (економічні науки)
  10. Яценко Олександр В'ячеславович (економічні науки)
  11. Яценко Олександр Гаврилович (технічні науки)
  12. Яценко Олександра Віталіївна (економічні науки)
  13. Яценко Олексій Вікторович (економічні науки)
  14. Яценко Олена Анатоліївна (фізико-математичні науки)
  15. Яценко Олена Василівна (юридичні науки)
  16. Яценко Олена Дмитрівна (філософські науки)
  17. Яценко Ольга Василівна (медичні науки)
  18. Яценко Ольга Миколаївна (економічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського