Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Гнатенко Людмила Анатоліївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0041429 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0041429


Гнатенко Людмила Анатоліївна (1965)
(доктор наук)

Дивись також:Персональні веб-ресурси:

Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2018) Палеографічно-орфографічна атрибуція українських кириличних уставних та півуставних кодексів кінця XIII - початку XVII ст.
 2. [К] (1997) Староукраїнський правопис останньої чверті XIV - першої чверті XVII ст. у зв'язку з проблемою другого південнослов'янського графіко-орфографічного впливу (Букви на позначення голосових звуків)
 3. [К] (1997) Староукраїнський правопис останньої чверті XIV -першої чверті XVII ст. у зв"язку з проблемою другого південнослов"янськго графіко- орфографічного впливу (Букви на позначення голосних звуків)
 4. [К] (1997) Староукраїнський правопис останньої чверті XIV -першої чверті XVII ст. у зв"язку з проблемою другого південнослов"янськго графіко- орфографічного впливу (Букви на позначення голосних звуків)
 5. (1995) Просвітителі Кирило і Мефодій у писемних джерелах Інституту рукопису ЦНБ НАН України
 6. (2001) Пересопницьке Євангеліє 1556-1561
 7. (2001) Пересопницьке Євангеліє, 1556-1561
 8. (2003) Слов'янська кирилична рукописна книга XV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 9. (2003) Слов'янська кирилична рукописна книга XV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
 10. (2004) Поменник Софії Київської. Публікація рукописної пам'ятки другої половини ХVІІІ- першої чверті ХІХ ст.
 11. (2007) Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам'яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки
 12. (2007) Слов'янська кирилична рукописна книга XIV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 13. (2007) Слов'янська кирилична рукописна книга XIV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
 14. (2010) Слов'янська кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 15. (2011) Пересопницьке Євангеліє 1556-1561
 16. (2012) Слов'янська кирилична рукописна книга ХІІ - ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 17. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 18. (2016) Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги. Уставні та півуставні кодекси кінця XIII - початку XVII ст.
 19. (2018) Слідчо-наглядові справи Тараса Шевченка. Корпус документів (1847-1859). Метаграфовані тексти. [Факсиміле]

    Наукова періодика:

 1. (1994) Костомаровський список Азбучної молитви
 2. (1994) Нововиявлений примірник Супральської азбуки 1781 р.
 3. (1994) Просвітителі Кирило і Мефодій у писемних джерелах ЦНБ
 4. (1996) Графіко-орфографічні особливості староукраїнського узусу в правописі конфесійних рукописних пам’яток останньої чверті XIV – першої чверті XVII ст.
 5. (1996) Євген Кивлицький - перший директор Всенародної бібліотеки України
 6. (1998) Є. О. Ківлицький – подвижник Всенародної бібліотеки України
 7. (1998) Творча спадщина Івана Домарацького (за матеріалами київської рукописної пам’ятки української партесної музики)
 8. (1999) Костомарівський список Сказання Чорноризця Храбра "О письменах”
 9. (1999) Поєднання палеографічних та орфографічних досліджень при вивченні староукраїнських писемних пам’яток
 10. (2000) Правопис приголосних та буквених знаків у староукраїнських конфесійних писемних пам’ятках (у зв’язку з другим південнослов’янським графіко-орфографічним впливом)
 11. (2004) Радивиловський Апостол 1568 року волинської рукописної школи (у порівнянні з Пересопницьким Євангелієм)
 12. (2005) Ідентифікація часу написання українських канонічних манускриптів XIV ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (за графіко-орфографічними особливостями письма)
 13. (2007) Апостол ХV ст. з колекції ЦАМу КДА – повернення через 150 років
 14. (2007) Переклади Пилипа Морачевського книг Нового Завіту та Псалтиря українською мовою середини ХІХ ст. (оригінали та списки у книгосховищах Росії та України)
 15. (2009) Нові відомості про "Четью Мінею 1489 р.” (за результатами кодиколого-орфографічного дослідження)
 16. (2010) Графіко-орфографічна система "Четьї Мінеї 1489 року”
 17. (2010) Графіко-орфографічні особливості передачі звука "Йот" у староукраїнських пам'ятках другої половини XIV - початку XVII ст.
 18. (2010) Староукраїнський узус давніх кириличних друків у контексті церковнослов’янської рукописної писемної практики
 19. (2011) Новий Завіт у перекладі українською мовою В. Негалевського 1581 року: опис кодексу та кодиколого-орфографічна розвідка
 20. (2011) Пилип Семенович Морачевський — український просвітитель середини ХІХ ст., педагог, письменник, перекладач, книгознавець
 21. (2012) Уривки з кириличних кодексів ХІІ–ХІІІ ст. з книгосховищ України, Росії, Болгарії у фондах Інституту рукопису НБУВ: історія виявлення та атрибуція
 22. (2012) Уривок стихирара мінейного нотованого ХІІ ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ: археографічне та палеографічне дослідження й опис
 23. (2013) Проблема датування кириличних кодексів XIV–XVI ст. з колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії в каталозі О. Лебедєва
 24. (2014) Палеографо-орфографічна методика атрибуції староукраїнської рукописної книги: до актуалізації питання
 25. (2014) "Славянская палеографія" С. М. Кульбакіна
 26. (2017) Актуалізація палеографічно–орфографічного напряму дослідження кириличних рукописів
 27. (2017) Створення атрибуційних баз даних українських середньовічних кириличних рукописів: до постановки проблеми

    Реферативна інформація:

 1. (1998) До історії заснування, становлення та керівництва Національної бібліотеки України 1918-1920 рр. (у зв'язку з діяльністю Є.О.Ківлицького)
 2. (2000) Львівський Апостол 1574 р. в контексті староукраїнської конфесійної орфографії
 3. (2000) Правопис приголосних та буквених знаків у староукраїнських конфесійних писемних пам’ятках (у зв’язку з другим південнослов’янським графіко-орфографічним впливом)
 4. (2000) Середньоболгарські орфограми як засіб ідентифікації часу написання староукраїнських конфесійних пам'яток
 5. (2001) Пересопницьке Євангеліє 1556 - 1561
 6. (2003) Слов'янська кирилична рукописна книга XV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
 7. (2004) Поменник Софії Київської. Публікація рукописної пам'ятки другої половини ХVІІІ - першої чверті ХІХ ст.
 8. (2004) Радивиловський Апостол 1568 року волинської рукописної школи (у порівнянні з Пересопницьким Євангелієм)
 9. (2005) Ідентифікація часу написання українських канонічних манускриптів XIV ст.
 10. (2007) Апостол ХVІ ст. з колекції ЦАМу КДА – повернення через 150 років
 11. (2007) Слов'янська кирилична рукописна книга XIV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
 12. (2010) Графіко-орфографічні особливості передачі звука "Йот" у староукраїнських пам'ятках другої половини XIV - початку XVII ст.
 13. (2010) "Колекція уривків" ХІІ - XVІ ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (історія, описання, графіко-орфографічний аналіз)
 14. (2010) Слов'янська кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
 15. (2010) Староукраїнський узус давніх кириличних друків у контексті церковнослов'янської рукописної писемної практики
 16. (2011) Новий Завіт у перекладі українською мовою В. Негалевського 1581 року: опис кодексу та кодиколого-орфографічна розвідка
 17. (2011) Пилип Семенович Морачевський — український просвітитель середини ХІХ ст., педагог, письменник, перекладач, книгознавець
 18. (2012) Слов'янська кирилична рукописна книга ХІІ - ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 19. (2012) Уривки з кириличних кодексів ХІІ–ХІІІ ст. з книгосховищ України, Росії, Болгарії у фондах Інституту рукопису НБУВ: історія виявлення та атрибуція
 20. (2012) Уривок Стихирара мінейного нотованого ХІІ ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ: археографічне та палеографічне дослідження й опис
 21. (2013) Проблема датування кириличних кодексів XIV – XVI ст. з колекції церковно-археологічного музею при Київській духовній академіїв каталозі О. Лебедєва
 22. (2014) "Славянская палеографія" С. М. Кульбакіна
 23. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 24. (2016) Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги. Уставні та півуставні кодекси кінця XIII - початку XVII ст.
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського