Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Солонська Наталія Гаврилівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0041437 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0041437


Солонська Наталія Гаврилівна (1948)
(кандидат наук)

Дивись також:Персональні веб-ресурси:

Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (1997) "Бібліологічні вісті" як явище української інтелектуальної книгознавчої думки 20- початку 30-х років ХХ століття
 2. [К] (1997) "Бібліологічні вісті" як явище української книгознавчої думки 20 - початку 30-х років XX століття
 3. [К] (1997) "Бібліологічні вісті" як явище української книгознавчої думки 20- початку 30-х років ХХ століття
 4. (1996) Забезпечення фізичного збереження документних фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
 5. (1998) Джерела українознавства : Вип. 2. Бібліографія бібліографічних посібників українських періодичних видань
 6. (2007) Джалаліддін Румі та його епоха
 7. (2008) Видатний український учений-правознавець Леонід Петрович Юзьков (1938-1995)
 8. (2011) Блаже Ристовски
 9. (2011) Блаже Ристовски. Каталог книжно-информативната изложба од Националта библиотека на Украина "В. И. Вернадски"
 10. (2011) Пересопницьке Євангеліє та рукописна традиція в історії і сьогоденні слов'янських культур
 11. (2011) Україна - Туреччина: історія культурних зв'язків та співробітництво на сучасному етапі
 12. (2011) Україна - Туреччина: історія культурних зв'язків та співробітництво на сучасному етапі
 13. (2013) Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку
 14. (2017) Українська канадіана

    Наукова періодика:

 1. (1993) Яким шляхом іти далі …
 2. (1994) "Моє зібрання - і державне надбання..."
 3. (1994) На варті бібліотеки
 4. (1994) Олена Апонович
 5. (1994) У перспективі-співробітництво
 6. (1995) Автор – Георгій Нарбут
 7. (1995) Академік Петро Тронько і книга
 8. (1995) ВБУ: 16 квітня 1919 р.
 9. (1995) Григорій Сковорода
 10. (1995) Ігор Юхновський: "Всі зрушення почнуться з бібліотек ..."
 11. (1995) Міністр фінансів УНР
 12. (1995) Служитель "академії академій"
 13. (1996) Leserfruechte і Дмитро Чижевський
 14. (1996) До історії книжкової торгівлі 20-30-х років в Україні (на матеріалах журналу "Бібліологічні вісті" та рукописах Л. Биковського)
 15. (1996) З циклу "Шевченко і періодична преса"
 16. (1996) Українська книжкова торгівля: аспекти, проблеми, досвід 20-30-х років (на матеріалах "Бібліологічних вістей" та іншої фахової преси)
 17. (1996) Ювілейний календар на 1997 р.
 18. (1997) До історії української періодичної преси
 19. (1997) До історії української періодичної преси
 20. (1997) Перші книгознавчі читання в НБУВ
 21. (1997) Питання каталогізації за поглядами дослідників і фахівців 20-х - початку 30-х років (на матеріалох "Бібліологічних вістей" і "Журналу бібліотекознавства та бібліографії")
 22. (1997) Ювілейний календар на 1998 р.
 23. (1998) Бібліограф Лілія Беляева
 24. (1998) Всенародна бібліотека України у фаховій періодиці 20-30-х років
 25. (1998) Календар пам'ятних дат на 1999 р.
 26. (1998) Міжнародна наукова конференція "1000-річчя літописання і книжкової справи в Україні"
 27. (1998) Періодичні видання Національної бібліотеки України (1919-1998)
 28. (1999) Директор бібліотеки Людмила Ковальчук
 29. (1999) Книгознавчі читання в НБУВ, присвячені реконструкції Бібліотеки Ярослава Мудрого
 30. (1999) Міжнародна наукова конференція "Бібліотечно-інформаційні ресурси: формування і розвиток"
 31. (1999) Міжнародна наукова конференція "Львівському Апостолу - 425"
 32. (1999) Новий академічний журнал
 33. (1999) Олександру Пушкіну - 200
 34. (2000) Питання розвитку бібліотечної справи в Україні на сторінках "Українського історичного журналу” (1957 - 1998): огляд статей
 35. (2000) Презентація книги "Грецькі рукописи у зібраннях Києва. Каталог”
 36. (2000) Стажування молодих українських викладачів у США за Програмою ім.. Фулбрайта
 37. (2001) 925 років визначній давньоруській пат'ятці - Збірнику Святослава 1076
 38. (2001) Зустріч Юрія Єханурова з колективом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 39. (2002) Бібліотечно-інформаційне обслуговування лю’дей з обмеженими можливостями
 40. (2002) Презентація покажчика "Вістник. Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933 - 1939”
 41. (2003) Бібліотека Ярослава Мудрого як "поле документації" та як архів епохи Київської Русі
 42. (2003) Щодо створення зведеного каталогу давньоболгарських джерел, які знаходилися в імовірному фонді бібліотеки Ярослава Мудрого
 43. (2004) Бібліотеки та інформаційні центри в реалізації інформаційної політики
 44. (2004) Документи з історії видання Археографічною комісією ВУАН тексту Руської Правди (1928–1933)
 45. (2004) Європейське сусідство України і Польщі
 46. (2004) Слов’янство в контексті сучасних процесів
 47. (2004) Україна - Македонія: модель наукового співробітництва
 48. (2005) Бібліотека Ярослава Мудрого: бібліографічне моделювання як засіб наукової реконструкції бібліотеки Київської Русі
 49. (2005) Інтелектуальні інформаційні технології у бібліотечній справі
 50. (2005) Організації безпеки та співробітництва в Європі - 30 років
 51. (2005) Презентації видань НБУВ
 52. (2005) Презентація наукового посібника "Сучасна економічна теорія. Економічна нобелелогія”
 53. (2005) Презентація проекту "Ecce homo” Музею міста Скоп’є (Македонія) в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського
 54. (2006) Міжнародна наукова конференція "Слов’янство і національно-культурні процеси ХХІ століття”
 55. (2009) Міжнародна наукова конференція "Книга — джерело культури. Проблеми і методи дослідження"
 56. (2009) Міжнародна наукова конференція "Слов’янський ідентитет: спільне коріння і спільне майбутнє – парадигма XXI століття"
 57. (2010) Веніамін Кордт — організатор бібліотечної справи
 58. (2010) Київська філологічна школа і Володимир Перетц (до 140-річчя від дня народження вченого)
 59. (2010) Ключове слово — книга (слідами віртуальної бібліотеки Миколи Гоголя)
 60. (2010) Основоположний принцип культурно-просвітницької діяльності національних бібліотек
 61. (2011) Князівська бібліотека XI століття в Києві: до 1000-річчя Софійського собору
 62. (2012) Електронні виставки в бібліотеках як форма створення нового інформаційного ресурсу
 63. (2013) Християнство: історія і сучасність
 64. (2015) Книжкові виставки як напрям науково-бібліографічної діяльності українського комітету славістів та Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (2005–2014)
 65. (2016) Наукові заходи як напрям діяльності Українського комітету славістів (2005–2014)
 66. (2016) Слов’янська окремішність та акультурація перших українських переселенців до Канади
 67. (2017) Перше оповідання українською мовою в Канаді: до 120-річчя створення
 68. (2018) Канадський українець "серед книжок" у контексті українського зарубіжного читачезнавства
 69. (2018) Українське зарубіжжя у вітчизняних наукових виданнях: проблема генерації інформації
 70. (2019) "Слово про Закон і Благодать" митрополита Іларіона — пам'ятка книжно-літературної мови Київської Русі (до 175-річчя першого видання)

    Реферативна інформація:

 1. (1998) Всенародна бібліотека України у фаховій періодиці 20-30-х років
 2. (1998) Періодичні видання Національної бібліотеки України (1919-1998)
 3. (1998) Преса як напрям інформаційної діяльності НБУВ
 4. (1998) Українська книгознавча преса як джерело створення українського біографічного словника ("Бібліографічні вісті", 1923-1930)
 5. (1999) "Бібліологічні вісті" як осередок української інтелектуальної та книгознавчої думки 20-х - початку 30-х років ХХ ст.
 6. (1999) Директор бібліотеки Людмила Ковальчук
 7. (1999) Книгознавчі читання в НБУВ, присвячені реконструкції Бібліотеки Ярослава Мудрого
 8. (1999) Міжнародна наукова конференція "Львівському Апостолу - 425"
 9. (1999) Невідома праця Л.Биковського "Книгодрукування на Вкраїні"
 10. (1999) Новий академічний журнал
 11. (2000) Літописознавство в Україні в 50 - 90-х рр.: Анотований огляд матеріалів "Українського історичного журналу" (1957 - 1998)
 12. (2000) Питання розвитку бібліотечної справи в Україні на сторінках "Українського історичного журналу" (1957 - 1998): огляд статей
 13. (2001) 925 років визначній давньоруській пам'ятці - Збірнику Святослава 1076 року
 14. (2001) Автори книг бібліотеки Ярослава Мудрого: біографічні матеріали
 15. (2001) Сучасна українська наукова преса і її роль у поширенні наукових знань
 16. (2002) Бібліотечно-інформаційне обслуговування людей з обмеженими можливостями
 17. (2002) Презентація покажчика "Вісник. Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933 - 1939"
 18. (2003) Бібліотекарі Каллімах, Костянтин-філософ, книжник Іларіон: освіта, вчителі та професійне кредо
 19. (2003) Збірник Святослава 1073 року як джерело для вивчення та реконструкції фонду бібліотеки Ярослава Мудрого (до 930-річчя від часу створення)
 20. (2003) Збірник Святослава 1073 року як джерело для вивчення та реконструкції фонду бібліотеки Ярослава Мудрого (До 930-річчя від часу створення): [Закінч.]
 21. (2003) Комунікативні зв'язки в аспекті комплектування бібліотечних фондів
 22. (2004) Бібліотеки та інформаційні центри в реалізації інформаційної політики
 23. (2004) Документи з історії видання Археографічною комісією ВУАН тексту Руської Правди (1928 - 1933)
 24. (2004) Європейське сусідство України і Польщі
 25. (2004) Реконструкція бібліотеки Ярослава Мудрого: сучасний погляд на проблему
 26. (2004) Слов'янство в контексті сучасних процесів
 27. (2004) Ярослав Мудрий - державний діяч, книжник
 28. (2005) Бібліотека Ярослава Мудрого: бібліографічне моделювання як засіб наукової реконструкції бібліотеки Київської Русі
 29. (2005) Давньоруська бібліотека як поліфункціональна система та як утворення у системі культури Київської Русі
 30. (2005) Інтелектуальні інформаційні технології у бібліотечній справі: [Огляд роботи міжнар. наук. конф., 11 - 12 жовт. 2005 р., м. Київ]
 31. (2005) Науково-просвітницька діяльність бібліотек: аспекти формування комунікаційних зв'язків
 32. (2007) Джалаліддін Румі та його епоха
 33. (2007) Остромирове Євангеліє в контексті давньоруського книжного багатства і фонду Бібліотеки Ярослава Мудрого
 34. (2008) Бібліотека Ярослава Мудрого як артефакт збереження та використання документальної пам'яті християнства
 35. (2008) Видатний український учений-правознавець Леонід Петрович Юзьков (1938 - 1995)
 36. (2008) Міжнародний електронний каталог пам'яток бібліотечно-інформаційної культури в контексті інформаційної цивілізації
 37. (2010) Веніамін Кордт - організатор бібліотечної справи
 38. (2010) Ключове слово - книга (слідами віртуальної бібліотеки Миколи Гоголя)
 39. (2011) Пересопницьке Євангеліє та рукописна традиція в історії і сьогоденні слов'янських культур; Слов'янознавство ХХІ ст.: тенденції інтеграції і диференціації
 40. (2011) Україна - Туреччина: історія культурних зв'язків та співробітництво на сучасному етапі
 41. (2012) До дня слов'янської писемності і культури : Ч. 1/2. Традиції слов'янської писемності і культури: трансформації в XXI столітті (Ч. 1). Міжнародний діалог слов'янських спільнот Центральної та Східної Європи (Ч. 2).
 42. (2012) Електронні виставки в бібліотеках як форма створення нового інформаційного ресурсу
 43. (2013) Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку
 44. (2014) До дня слов'янської писемності і культури
 45. (2017) Українська канадіана
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського