Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Гнатюк Сергій Олександрович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0041558 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0041558


Гнатюк Сергій Олександрович
(доктор наук)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Gnatyuk Sergiy O. (англійська) • Додаткова спеціалізація:
 • 05.13.21 - Системи захисту інформації
  • Галузь науки: інформаційна безпека, кібербезпека, криптографія

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2017) Методологія підтримки процесів формування та забезпечення державної системи кібербезпеки в галузі цивільної авіації
  2. [К] (2011) Квантові системи захисту інформації від кібератак
  3. [К] (2011) Квантові системи захисту інформації від кібератак
  4. (2013) Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах
  5. (2013) Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах
  6. (2014) Аудит та управління інцидентами інформаційної безпеки

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Безпека інформації

     Наукова періодика:

  1. (2010) Атаки в квантових системах захисту інформації
  2. (2011) Iмiтацiйне моделювання роботи системи квантового прямого безпечного зв'язку iз застосуванням завадостiйких кодiв для кутритiв
  3. (2011) Методи перехоплення iнформацiї у системах квантової криптографiї
  4. (2011) Сучасні комерційні системи квантової криптографії
  5. (2012) Security amplification of the ping-pong protocol with many-qubit Greenberger-Horne-Zeilinger states
  6. (2012) Новий метод підсилення секретностi пiнг-понг протоколу з парами переплутаних кутритiв
  7. (2012) Особливості криптографічного захисту державних інформаційних ресурсів
  8. (2013) Аналіз методів та протоколів розподілу криптографічних ключів
  9. (2013) Базові дефініції у галузі кібернетичної безпеки держави
  10. (2013) Защита персональных данных методом маскирования
  11. (2013) Кібернетична безпека держави: характерні ознаки та проблемні аспекти
  12. (2013) Кібертероризм: історія розвитку, сучасні тенденції та контрзаходи
  13. (2013) Систематизація сучасних методів комп’ютерної стеганографії
  14. (2013) Стеганографічний метод приховування даних у векторних зображеннях
  15. (2014) Визначення критичної інформаційної інфраструктури та її захисту: аналіз підходів
  16. (2014) Метод n-кратного понижения порядка лингвистических переменных на основе частного расширения базы
  17. (2015) Method of Routing in UAV Wireless Network
  18. (2015) Архітектура сучасної захищеної інформаційно-комунікаційної мережі аеропорту
  19. (2015) Информационно-психологическая безопасность общества, как средство сохранения народа
  20. (2015) Мас-медіа як канал маніпулятивного впливу на суспільство
  21. (2015) Метод генерування тритових псевдовипадкових послідовностей для систем квантової криптографії
  22. (2015) Метод оцінювання якості тритових псевдовипадкових послідовностей для криптографічних застосувань
  23. (2015) Подходы к повышению производительности расширенного алгоритма Евклида для деления больших чисел двойной точности на большие числа одинарной точности
  24. (2015) Сучасні підходи до виявлення та ідентифікації найбільш важливих об’єктів критичної інфраструктури
  25. (2016) Transformation of information and social-psychological security paradigms (Part 1)
  26. (2016) Transformation of information and social-psychological security paradigms (Part 2)
  27. (2016) Базова модель формування вимог до забезпечення кібербезпеки цивільної авіації
  28. (2016) Гіпотеза і формальна модель сингулярної динаміки інцидентів кібернетичної безпеки
  29. (2016) Експериментальне дослідження методу забезпечення стійкості кутритових протоколів квантової криптографії
  30. (2016) Кількісна оцінка надійності програмно-керованих засобів зв’язку
  31. (2016) Метод мережево-центричного моніторингу кіберінцидентів в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах
  32. (2016) Метод формування правил екстраполяції інцидентів для мережево-центричного моніторингу інформаційно-телекомунікаційних систем
  33. (2016) Модель захищеного дата-центру на базі технології cloud computing
  34. (2016) Рекомендації щодо розробки стратегії забезпечення кібербезпеки України
  35. (2016) Система виявлення аномалій для оператора стільникового зв’язку за концепцією Big Data
  36. (2016) Сучасні критичні авіаційні інформаційні системи
  37. (2017) Експериментальне дослідження методу визначення рівня важливості об’єктів критичної інформаційної інфраструктури в галузі цивільної авіації
  38. (2017) Експериментальне дослідження методу генерування тритових псевдовипадкових послідовностей для криптографічних застосувань
  39. (2017) Криптографічний метод захисту критичних авіаційних інформаційних систем
  40. (2017) Метод визначення рівня важливості об’єктів критичної інформаційної інфраструктури в галузі цивільної авіації
  41. (2017) Метод ідентифікації об’єктів критичної інформаційної інфраструктури в авіаційній галузі
  42. (2017) Метод оцінювання повноти виконання вимог щодо забезпечення кібербезпеки цивільної авіації
  43. (2017) Мультирівнева модель даних для ідентифікації забезпеченості вимог відповідно нормативно-правовому забезпеченню кібербезпеки цивільної авіації
  44. (2017) Перспективні напрями наукових досліджень у галузі технічної експлуатації систем і засобів спеціального зв’язку
  45. (2017) Проблемы размерности задач распознавания образов в системах биометрической аутентификации
  46. (2017) Універсальна модель даних для формування переліку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури держави
  47. (2018) Мережево-центричний моніторинг інцидентів кібербезпеки у секторах критичної інфраструктури держави
  48. (2019) Формування переліку критичних авіаційних інформаційних систем в умовах реалізації кіберзагроз

     Реферативна інформація:

  1. (2010) Оцінка корегувальної здатності завадостійких трійкових РС-кодів при передачі інформації повністю переплутаними станами кутритів у квантовому каналі з шумом
  2. (2011) Блоковий симетричний криптоалгоритм "LUNA"
  3. (2011) Імітаційне моделювання роботи системи квантового прямого безпечного зв'язку із застосуванням завадостійких кодів для кутритів
  4. (2011) Методи перехоплення у системах квантової криптографії
  5. (2011) Сучасні стеганографічні методи захисту інформації
  6. (2012) Security amplification of the ping-pong protocol with many-qubit Greenberger - Horne - Zeilinger states
  7. (2012) Новий метод підсилення секретності пінг-понг протоколу з парами переплутаних кутритів
  8. (2012) Особливості криптографічного захисту державних інформаційних ресурсів
  9. (2012) Сучасні системи віртуальних приманок на основі технології Honeypot
  10. (2013) Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах
  11. (2013) Кібернетична безпека держави: характерні ознаки та проблемні аспекти
  12. (2013) Кібертероризм: історія розвитку, сучасні тенденції та контрзаходи
  13. (2013) Метод виявлення та ідентифікації порушника в інформаційно-комунікаційних системах
  14. (2013) Основні параметри для ідентифікації порушника інформаційної безпеки
  15. (2013) Систематизація сучасних методів комп'ютерної стеганографії
  16. (2014) Аудит та управління інцидентами інформаційної безпеки
  17. (2015) Method of routing in UAV wireless network
  18. (2015) Архітектура сучасної захищеної інформаційно-комунікаційної мережі аеропорту
  19. (2015) Метод генерування тритових псевдовипадкових послідовностей для систем квантової криптографії
  20. (2015) Сучасні підходи до виявлення та ідентифікації найбільш важливих об'єктів критичної інфраструктури
  21. (2016) Transformation of information and social-psychological security paradigms. (Pt. 1)
  22. (2016) Transformation of information and social-psychological security paradigms. (Pt. 2)
  23. (2016) Гіпотеза і формальна модель сингулярної динаміки інцидентів кібернетичної безпеки
  24. (2016) Експериментальне дослідження методу забезпечення стійкості кутритових протоколів квантової криптографії
  25. (2016) Математичні моделі оцінки та прогнозування надійності програмно-керованих засобів захисту інформації в системі урядового зв'язку
  26. (2016) Метод мережево-центричного моніторингу кіберінцидентів в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах
  27. (2016) Модель захищеного дата-центру на базі технології Cloud Computing
  28. (2016) Рекомендації щодо розробки стратегії забезпечення кібербезпеки України
  29. (2016) Сучасні критичні авіаційні інформаційні системи
  30. (2017) Використання пасивних оптичних пристроїв для захисту інформації у волоконно-оптичних лініях зв'язку та мережах
  31. (2017) Експериментальне дослідження методу визначення рівня важливості об'єктів критичної інформаційної інфраструктури в галузі цивільної авіації
  32. (2017) Експериментальне дослідження методу генерування тритових псевдовипадкових послідовностей для криптографічних застосувань
  33. (2017) Метод визначення рівня важливості об'єктів критичної інформаційної інфраструктури в галузі цивільної авіації
  34. (2017) Метод оцінювання повноти виконання вимог щодо забезпечення кібербезпеки цивільної авіації
  35. (2017) Мультирівнева модель даних для ідентифікації забезпеченості вимог відповідно нормативно-правовому забезпеченню кібербезпеки цивільної авіації
  36. (2017) Проблемы размерности задач распознавания образов в системах биометрической аутентификации
  37. (2017) Універсальна модель даних для формування переліку об'єктів критичної інформаційної інфраструктури держави
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Гнатюк Сергій Євгенович (технічні науки)
  2. Гнатюк Сергій Іванович (сільськогосподарські науки)
  3. Гнатюк Сергій Леонідович (історичні науки)
  4. Гнатюк Сергій Олександрович (технічні науки)
  5. Гнатюк Степан Сергійович (юридичні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського