Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Шепітько Михайло Валерійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0044963 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0044963


Шепітько Михайло Валерійович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2018) Теоретико-методологічні засади формування системи протидії злочинам у сфері правосуддя
 2. [К] (2011) Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показання
 3. [К] (2011) Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показання
 4. (2012) Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показання
 5. (2018) Злочини у сфері правосуддя: еволюція поглядів та наукові підходи до формування засобів протидії
 6. (2019) Криміналістика : Т. 1.
 7. (2019) Криміналістика : Т. 2.

    Наукова періодика:

 1. (2010) Щодо висновку експерта та звіту про оцінку майна оцінювача як предметів злочину, передбаченого ст. 384 КК України
 2. (2011) Завідомо неправдиве показання: аналіз суб’єктивної сторони злочину
 3. (2011) Кримінально-правова характеристика діяння як ознаки складу злочину, передбаченого ст. 384 КК України "завідомо неправдиве показання"
 4. (2011) Міжнародна науково-практична конференція "Криміналістика ХХІ століття", Нац. юрид. акад. Укр. імені Ярослава Мудрого, Харків, 25–26 листопада 2010 р.
 5. (2011) Третя міжнародна науково-практична конференція "Теорія та практика судової експертизи в сучасних умовах", Москов. держ. юрид. акад. ім. О. Є. Кутафіна, Москва, 25–26 січня 2011 р.
 6. (2015) 6-й Симпозиум Польского Криминалистического Общества "Криминалистика – единство науки и практики"
 7. (2015) XІ Міжнародна науково-практична конференція "Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика"
 8. (2015) Засоби протидії наданню судовим експертом завідомо неправдивого висновку
 9. (2015) Кримінально‑правове забезпечення здійснення правосуддя Конституційним Судом України
 10. (2015) Кримінально-правовий підхід до розуміння поняття правосуддя
 11. (2015) Лжесвідчення та лжеприсяга: проблема правової регламентації й виявлення неправди в показаннях
 12. (2015) Спосіб вчинення злочинів проти правосуддя як системоутворююча ознака: кримінально-правовий та криміналістичний аспекти
 13. (2015) Спосіб вчинення злочину як ознака складу злочинів проти правосуддя
 14. (2016) Кримінальна політика з протидії злочинам у сфері правосуддя: форми реалізації та функції
 15. (2016) Форми реалізації кримінальної політики з протидії злочинам у сфері правосуддя
 16. (2017) Вплив міжнародно-правових актів на зміст злочинів проти правосуддя
 17. (2017) Поняття та види злочинів проти правосуддя за законодавством зарубіжних країн
 18. (2017) Проблеми виявлення ознак лжеприсяги
 19. (2017) Проблеми розслідування постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови
 20. (2018) Злочини проти правосуддя як інститут кримінального права
 21. (2018) Проблеми формування методико-криміналістичних засобів у структурі протидії злочинам у сфері правосуддя
 22. (2018) Філософські засади побудови системи протидії злочинам проти правосуддя
 23. (2018) Юридико-психологічні передумови побудови системи протидії злочинам проти правосуддя, що вчиняються суддями
 24. (2018) Юридико-психологічні передумови формування системи протидії злочинам проти правосуддя, що вчиняються слідчим або прокурором

    Реферативна інформація:

 1. (2011) Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показання
 2. (2012) Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показання
 3. (2018) Злочини у сфері правосуддя: еволюція поглядів та наукові підходи до формування засобів протидії
 4. (2019) Криміналістика : Т. 1.
 5. (2019) Криміналістика : Т. 2.
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського