Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Олендр Тетяна Михайлівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0045872 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0045872


Олендр Тетяна Михайлівна (1969)
(кандидат наук)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Olendr Tetiana (англійська) • Додаткова спеціалізація:
 • 10.02.04 - Германські мови
  • Галузь науки: Методика викладання англійської мови, загальна педагогіка та історія

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2011) Моніторинг якості природничо-наукової освіти в університетах США
  2. (2004) У світі англійської мови. Розмовні теми. Фонетика. Граматика

     Наукова періодика:

  1. (2011) Моніторинг якості природничо-наукової освіти в університетах США: історичний аспект
  2. (2012) Формування англомовної професійної компетенції у студентів історичних факультетів ВНЗ
  3. (2014) Факультативний курс англійської мови у контексті підвищення професійних комунікативних навичок студентів-істориків
  4. (2015) Деякі проблеми використання інноваційних технологій контролю й оцінювання знань студентів на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням
  5. (2015) Методичні особливості заняття з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів немовних спеціальностей
  6. (2018) Teaching Medical Students’ Professional English Reading on The Basis of Individual Cognitive Learning Styles

     Реферативна інформація:

  1. (2009) Акредитаційні органи як один із важелів забезпечення високого рівня якості освітніх послуг американських університетів
  2. (2009) Програми підготовки студентів природничих спеціальностей, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавра у США й Україні: порівняльний аспект
  3. (2011) Моніторинг якості природничо-наукової освіти в університетах США
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського