Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Карнаух Богдан Петрович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0061869 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0061869


Карнаух Богдан Петрович
(кандидат наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2013) Вина як умова цивільно-правової відповідальності
  2. (2014) Вина як умова цивільно-правової відповідальності
  3. (2015) Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар : Т. 10. Кредитні та розрахункові зобов'язання. Договір комерційної концесії. Договір про спільну діяльність

     Наукова періодика:

  1. (2010) Діалектика свободи: синтез вибору і необхідності
  2. (2011) Вина як умова деліктної відповідальності в країнах англо-американської правової сім'ї
  3. (2011) Прагнення до винятковості як внутрішньо-особистісний конфлікт
  4. (2012) Сутність і явище цивільно-правової відповідальності
  5. (2013) Противоправность, вред и чистые экономические потери: к постановке проблемы
  6. (2013) Протиправність, шкода і чисті економічні втрати: до постановки проблеми
  7. (2014) Вина потерпілого в деліктному праві
  8. (2014) Цивільно-правова відповідальність: нарис економічного аналізу
  9. (2015) Сувора деліктна відповідальність: економічний аналіз
  10. (2016) Позовна давність у практиці Європейського суду з прав людини
  11. (2016) Поняття майна в контексті статті 1 Протоколу № 1 до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
  12. (2016) Тлумачення договору: короткий нарис із наднаціональної і транснаціональної точок зору
  13. (2017) Безпідставне збагачення у праві Давнього Риму
  14. (2017) Квазіделікти у праві Давнього Риму

     Реферативна інформація:

  1. [К] (2013) Вина як умова цивільно-правової відповідальності
  2. (2014) Вина як умова цивільно-правової відповідальності
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського