Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Шиманська Вікторія Василівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0066861 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0066861


Шиманська Вікторія Василівна
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2014) Організаційно-економічний механізм розвитку туристичного комплексу України в контексті євроінтеграції

    Наукова періодика:

 1. (2009) Економічна безпека як фактор підвищення конкурентоспроможності держави
 2. (2010) Конкурентоспроможність туристичного комплексу Житомирщини
 3. (2011) SWOT-аналіз туристичного комплексу Житомирщини
 4. (2011) Туризм як соціально-економічне явище: імперативи розвитку
 5. (2012) Дослідження чинників формування конкурентоспроможного туристичного комплексу України
 6. (2014) Демаркація алгоритму формування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу України замкненого типу
 7. (2014) Формування архітектури національного туристичного комплексу в умовах інтеграційного вибору держави
 8. (2015) Реструктуризація: концептуальні основи дослідження сутності економічної категорії та світоглядно-методологічне трактування базового категоріального апарату
 9. (2015) Стратегічне управління туристичним комплексом: ідентифікація основних проблем та векторів розвитку
 10. (2015) Стратегічне управління якістю туристичних послуг в межах розвитку туристичного комплексу України: теоретичні аспекти
 11. (2016) Дослідження генези розвитку та класифікаційних ознак економічної категорії "реструктуризація підприємства”
 12. (2017) Оцінка основних макроекономічних вимірів функціонування національного туристичного комплексу в системі світогосподарських міжгалузевих зв’язків
 13. (2019) Цифрова економіка України: сучасний стан, тенденції, проблеми розвитку
 14. (2019) Цифрова економіка україни: сучасний стан, тенденції, проблеми розвитку

    Реферативна інформація:

 1. [К] (2014) Організаційно-економічний механізм розвитку туристичного комплексу України в контексті євроінтеграції
 2. (2012) Дослідження чинників формування конкурентоспроможного туристичного комплексу України
 3. (2014) Демаркація алгоритму формування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу України замкненого типу
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського