Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бойко Ірина Володимирівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0074882 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0074882


Бойко Ірина Володимирівна
(кандидат наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2000) Правовий статус громадян у сфері виконавчої влади
  2. [К] (2000) Правовий статус громадян у сфері виконавчої влади
  3. (2010) Адміністративне право
  4. (2013) Завдання до практичних занять і контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адміністративне право" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство")
  5. (2016) Адміністративне судочинство
  6. (2017) Адміністративна процедура
  7. (2019) Адміністративна процедура

     Наукова періодика:

  1. (2009) Спірні питання щодо правового статусу Руського королівства у складі Польщі (1349–1434 рр.)
  2. (2010) Забезпечення права громадян на вільний доступ до інформації про якість харчових продуктів: адміністративно-правовий аспект
  3. (2011) Охорона й захист персональних даних адміністративно-правовими засобами
  4. (2013) Правове регулювання цивільних відносин на українських землях у складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918 рр.)
  5. (2013) Регулювання цивільних відносин на українських землях за українським звичаєвим правом (XІV–XVІ ст.)
  6. (2013) Роль адміністративного права у формуванні правового статусу людини і громадянина
  7. (2013) Характеристика міцності зв'язку хлорофілу з білково-ліпідним комплексом у рослин пшениці за дії саліцилової кислоти та кадмій хлориду
  8. (2014) Відшкодування шкоди, заподіяної суб’єктами надання адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ
  9. (2014) Покарання на українських землях за кримінальним законодавством Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918 рр.)
  10. (2015) Загальноправові принципи надання адміністративних послуг підрозділами ОВС
  11. (2015) Становлення та розвиток історико-правової школи на юридичному факультеті Львівського університету
  12. (2016) Застосовність статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при розгляді справ про адміністративні правопорушення
  13. (2016) Історичні аспекти формування методологічних підходів до оцінювання діяльності дільничних офіцерів поліції
  14. (2016) Основні критерії системи оцінки ефективності діяльності дільничних офіцерів поліції
  15. (2016) Особливості визначення нормативів навантаження та штатної чисельності дільничних офіцерів поліції
  16. (2016) Становлення та розвиток кафедри конституційного права на юридичному факультеті Львівського університету
  17. (2017) Адміністративна процедура: поняття, ознаки й види
  18. (2017) До питання про необхідність встановлення часу заснування української держави: історико-правовий аналіз
  19. (2017) Місце і роль кафедри цивільного права та процесу у структурі юридичного факультету Львівського університету: історія і сучасність
  20. (2017) Основні напрями діяльності системи МВС в сучасних умовах
  21. (2017) Правове регулювання поліцейської діяльності в Україні
  22. (2017) Удосконалення управлінської діяльності в системі МВС України на сучасному етапі
  23. (2017) Удосконалення управлінської діяльності в системі МВС України на сучасному етапі
  24. (2018) Вплив державної політики австрійської монархії на соціально-економічний розвиток у Галичині (друга половина ХVІІІ–ХІХ століть)
  25. (2018) Григорій Яхимович – видатний український громадський і політичний діяч: віхи життя та роль у національному відродженні Галичини в першій половині ХІХ століття
  26. (2018) Інформаційно-аналітична робота як окремий напрям управлінської діяльності в системі МВС України
  27. (2018) Організаційно-правове забезпечення надання поліцейських послуг в Україні
  28. (2018) Організаційно-правове забезпечення надання поліцейських послуг в Україні
  29. (2018) Утворення Західноукраїнської Народної Республіки як знакова подія у тисячолітній історії національного державотворення
  30. (2019) Місце і роль Києво-Руської держави в багатовіковій історії українського державотворення

     Реферативна інформація:

  1. (1999) Про цивільне право Гетьманщини за Кодексом 1743 року
  2. (2000) Правовий статус громадян у сфері виконавчої влади
  3. (2001) Застосування Судебника М. Гоша на західноукраїнських землях
  4. (2001) Система судових органів Галичини у складі Австро-Угорщини
  5. (2002) Правове становище вірменської громади Кам'янця-Подільського
  6. (2003) Здійснення правосуддя у вірменських поселеннях на території Поділля (XIV - XVIII ст.)
  7. (2004) Фундатор судової реформи у царській Росії С.І.Зарудний та суд присяжних
  8. (2005) Державний лад і право в Галичині у складі середньовічної Польщі (1349 - 1569 рр.)
  9. (2006) Іван Франко про Австрійську Конституцію 1867 р
  10. (2006) Організація судів у Галичині в складі Польщі (1349 - 1569 рр.)
  11. (2007) Порушення права ВІЛ-позитивних осіб на лікування антиретровірусною терапією в умовах тимчасового затримання
  12. (2007) Розвиток європейських традицій місцевого самоврядування у Галичині (XIV - XVI ст.)
  13. (2010) Адміністративне право
  14. (2016) Адміністративне судочинство
  15. (2016) Становлення та розвиток кафедри конституційного права на юридичному факультеті Львівського університету
  16. (2017) Адміністративна процедура
  17. (2017) Місце і роль кафедри цивільного права та процесу у структурі юридичного факультету Львівського університету: історія і сучасність
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Бойко Іван Володимирович (1959–) (юридичні науки)
  2. Бойко Іван Давидович (1899–1971) (історичні науки)
  3. Бойко Іван Іванович (соціологічні науки)
  4. Бойко Ігор Андрійович (технічні науки)
  5. Бойко Ігор Васильович (медичні науки)
  6. Бойко Ігор Васильович (медичні науки)
  7. Бойко Ігор Васильович (1970–) (медичні науки)
  8. Бойко Ігор Володимирович (1987–) (фізико-математичні науки)
  9. Бойко Ігор Йосипович (юридичні науки)
  10. Бойко Ігор Мирославович (історичні науки)
  11. Бойко Ігор Олександрович (технічні науки)
  12. Бойко Ігор Олексійович (сільськогосподарські науки)
  13. Бойко Інна Олександрівна (філологічні науки)
  14. Бойко Інна Семенівна (політичні науки)
  15. Бойко Ірина Анатоліївна (економічні науки)
  16. Бойко Ірина Анатоліївна (хімічні науки)
  17. Бойко Ірина Андріївна (фізичне виховання та спорт)
  18. Бойко Ірина Василівна (біологічні науки)
  19. Бойко Ірина Василівна (біологічні науки)
  20. Бойко Ірина Володимирівна (юридичні науки)
  21. Бойко Ірина Іванівна (психологічні науки)
  22. Бойко Ірина ІванІвна (психологічні науки)
  23. Бойко Ірина Ігорівна (сільськогосподарські науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського