Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Заболотна Наталія Валентинівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0076253 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0076253


Заболотна Наталія Валентинівна (1977)
(кандидат наук)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Zabolotna Natalia (англійська) • Додаткова спеціалізація:
 • 10.01.00 - Літературознавство
 • 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

 • Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2005) Розвиток синонімії в українській мові II половини XVII - I половини XVIII століття (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії)
  2. [К] (2005) Розвиток синонімії в українській мові II половини XVII - I половини XVIII століття (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії)
  3. (2011) Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки
  4. (2013) 80 років з Україною: До 80-річчя з дня народження першого Президента України Л. Кравчука

     Наукова періодика:

  1. (2002) Семантичні процеси у творенні синонімії в українській літературній мові середини ХVП століття (на матеріалі анонімних віршів)
  2. (2003) Синонімія в мові творів Климентія Зиновієва та Івана Величковського
  3. (2006) Пам’ятки південнослов’янського кириличного книгодрукування у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ
  4. (2006) Почаївський проект: робота над каталогом
  5. (2007) Почаївські трефологіони 1777 р. у Відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
  6. (2008) Науковий каталог почаївських кириличних стародруків: проблеми створення електронної бази
  7. (2009) Почаївські видання акафістів у XVIII ст.: приклад компонування видавничих конволютів
  8. (2009) Створення електронних колекцій книжкових пам’яток у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (на прикладі почаївських стародруків)
  9. (2011) Діяльність церковних братств в Україні середини XVIII – першої половини XIX ст. за матеріалами покрайніх записів на кириличних стародруках
  10. (2011) Марґіналії та видавничі оправи стародруків–додаткові джерела до вивчення історії діяльності друкарень
  11. (2012) Друкарство у дзеркалі української барокової поезії (до 385-річчя виходу в світ "Лексикону слов’яноруського" П. Беринди)
  12. (2013) Старообрядницькі почаївські книги з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: особливості примірників, історія побутування
  13. (2014) Невідоме в бібліографії видання з фондів НБУВ – джерело до біографії власника книжки ХVІІІ ст. (опис видання та примірника)
  14. (2015) Два видання праці Й. Торжевського "Образ примиренія…" та їх примірники з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  15. (2015) Побутування почаївських кириличних стародруків у ХVІІІ–ХІХ ст. на Холмщині та Підляшші (за даними фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)
  16. (2016) Конволюти почаївських кириличних стародруків з виданнями інших друкарень у світлі книжкової культури України XVIII ст.: формування й побутування (На прикладі примірників з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)
  17. (2017) "Людем посполитым к доброму научению…" (Круглий стіл з нагоди 500-річчя виходу Біблії Франциска Скорини)
  18. (2017) Образ власниці й дарувальниці кириличної книжки в Україні ХVІІІ ст. за даними покрайніх записів
  19. (2017) Специфіка наукового опису аркушевих видань почаївського друку
  20. (2018) Укладання попримірникових каталогів кириличних стародруків василіянських друкарень з фондів НБУВ: практичний досвід та теоретичні напрацювання
  21. (2019) Кириличні стародруки князівств Молдови та Волощини: огляд видань і особливості примірників із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

     Реферативна інформація:

  1. (2005) Розвиток синонімії в українській мові II половини XVII - I половини XVIII століття (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії)
  2. (2006) Видання почаївського Требника 1771 р. у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ
  3. (2006) Пам'ятки південнослов'янського кириличного книгодрукування у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ
  4. (2006) Почаївський проект: робота над каталогом
  5. (2007) "Почаївський проект" у 2006 р.: знахідки у фондах відділу стародруків і рідкісних видань НБУВ
  6. (2007) Почаївські трефологіони 1777 р. у Відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
  7. (2008) Науковий каталог почаївських кириличних стародруків: проблеми створення електронної бази
  8. (2009) Почаївські видання акафістів у XVIII ст.: приклад компонування видавничих конволютів
  9. (2009) Створення електронних колекцій книжкових пам'яток у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (на прикладі почаївських стародруків)
  10. (2011) Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки
  11. (2011) Маргіналії та видавничі оправи стародруків - додаткові джерела до вивчення історії діяльності друкарень
  12. (2012) Друкарство у дзеркалі української барокової поезії (до 385-річчя виходу в світ «Лексикону слов’яноруського» П. Беринди)
  13. (2015) Два видання праці Й. Торжевського "Образ примиренія..." та їх примірники з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  14. (2016) Конволюти почаївських кириличних стародруків з виданнями інших друкарень у світлі книжкової культури України XVIII ст.: формування й побутування (На прикладі примірників з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Заболотна Наталія Анатоліївна (філософські науки)
  2. Заболотна Наталія Валентинівна (1977–) (філологічні науки)
  3. Заболотна Наталія Григорівна (економічні науки)
  4. Заболотна Наталія Іванівна (технічні науки)
  5. Заболотна Ніна Георгіївна (мистецтвознавство)

   Співавтори:
   (cписок співавторів формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
  • Онищенко Олексій Семенович (1933–) (філософські науки)
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського