Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Антонюк Тетяна Дмитрівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0076780 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0076780


Антонюк Тетяна Дмитрівна (1959)
(доктор наук)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Antoniuk Tetiana D. (англійська) • Додаткова спеціалізація:
 • 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
 • 13.00.00 - Педагогічні науки
  • Галузь науки: Історія, українознавство, освіта, зарубіжна україніка

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2015) Міжнародне співробітництво вищих навчальних закладів в умовах незалежності України (1991- 2012 рр.): досвід університетів міста Києва
  2. [К] (2005) Денаціоналізація системи відносин сім'ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті - початок 30-х років XX століття)
  3. [К] (2005) Денаціоналізація системи відносин сім'ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті - початок 30-х років XX століття)
  4. (2011) Освітня політика в Україні періоду 20-х - початку 30-х років XX століття
  5. (2015) Міжнародні зв'язки київських університетів у 1991-2012 рр.
  6. (2018) Українські газети 1898-2015 років, що виходили за межами України (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)
  7. (2019) Бібліографічні джерела зарубіжної україніки (друга половина XIX- початок XXI століття). Матеріали до бібліографії

     Наукова періодика:

  1. (2012) Міжнародне співробітництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова як фактор суб’єктності української вищої школи у світовому освітньому просторі
  2. (2013) Інтеграція Київського національного університету імені Тараса Шевченка з провідними закордонними вищими школами в контексті Болонських домовленностей
  3. (2013) Кадровий потенціал вищого навчального закладу в контексті інтеграції з провідними закордонними вищими школами (на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
  4. (2013) Міжнародна співпраця НМУ імені О. О. Богомольця: напрями, форми та географія партнерства
  5. (2013) Міжнародна співпраця НТУУ "КПІ" - основа інноваційних перетворень у сфері вищої технічної освіти
  6. (2013) Міжнародна співпраця НТУУ "КПІ": особливості входження в міжнародний освітній простір
  7. (2013) Міжнародна співпраця НУБіП: напрями і значення для модернізації аграрної освіти України
  8. (2013) Міжнародна співпраця українських вищих навчальних закладів (1991–2012 рр.): джерела дослідження
  9. (2013) Міжнародна співпраця як рушійна сила реформ в освітньо-науковій сфері НТУУ "КПІ"
  10. (2013) Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти як важливий фактор конкурентоспроможності української освітньої системи
  11. (2013) Міжнародні зв'язки українських вищих навчальних закладів (1991-2012 рр.): історіографія проблеми
  12. (2014) Міжнародні зв'язки Національного університету біоресурсів та природокористування: особливості входження в світову систему вищої аграрної освіти
  13. (2015) Міжнародні зв'язки Національного авіаційного університету як вияв загальних тенденцій інтеграції вищої освіти України
  14. (2016) Відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: пріоритети діяльності та перспективи розвитку
  15. (2017) Книгознавча характеристика видань української діаспори та їх роль у консолідації українства
  16. (2017) Перспективы развития отдела зарубежной украиники Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского
  17. (2018) Українська революція 1917–1921 років у спогадах представників політичної еміграції
  18. (2019) Навчальна книжка в українському зарубіжжі: історія, характеристика, значення

     Реферативна інформація:

  1. [Д] (2015) Міжнародне співробітництво вищих навчальних закладів в умовах незалежності України (1991 - 2012 рр.): досвід університетів міста Києва
  2. (2005) Денаціоналізація системи відносин сім'ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті - початок 30-х років XX століття)
  3. (2011) Освітня політика в Україні періоду 20-х - початку 30-х років XX століття
  4. (2015) Міжнародні зв'язки київських університетів у 1991 - 2012 рр.
  5. (2016) Відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: пріоритети діяльності та перспективи розвитку
  6. (2018) Українські газети 1898 - 2015 років, що виходили за межами України (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Антонюк Тамара Миколаївна (медичні науки)
  2. Антонюк Тетяна Андріївна (сільськогосподарські науки)
  3. Антонюк Тетяна Вячеславівна (медичні науки)
  4. Антонюк Тетяна Дмитрівна (1959–) (філософські науки ; історичні науки)
  5. Антонюк Тетяна Миколаївна (біологічні науки)
  6. Антонюк Тетяна Олександрівна (філологічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського