Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Лялюк Олексій Юрійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0079973 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0079973


Лялюк Олексій Юрійович
(кандидат наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2007) Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні
  2. [К] (2007) Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні
  3. (2008) Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні
  4. (2011) Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
  5. (2012) Проблеми конституційно-правового регулювання організації та функціонування органів влади Автономної Республіки Крим
  6. (2012) Програма навчальної дисципліни "Нормопроектувальна техніка та державна реєстрація нормативних актів"
  7. (2012) Програма навчальної дисципліни "Нормопроектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів" (освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр", напрям підготовки 8.03040101 "Правознавство")
  8. (2013) Методичні рекомендації та завдання до індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні"
  9. (2015) Інститут муніципальної поліції в умовах децентралізації державної влади в Україні: питання визначення правового статусу та організації діяльності
  10. (2017) Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
  11. (2017) Добровільне об'єднання територіальних громад в Україні
  12. (2019) Державне будівництво і місцеве самоврядування

     Наукова періодика:

  1. (2011) Загальна характеристика основних напрямків реалізації публічної влади в Україні на сучасному етапі
  2. (2012) Проблемні питання перерозподілу компетенції в системі органів публічної влади на місцях
  3. (2013) Правове регулювання питань територіальної організації влади в Україні
  4. (2013) Проблемні питання системно-структурної організації влади автономної республіки Крим
  5. (2014) Особливості територіальної організації публічної влади в містах із спеціальним статусом
  6. (2014) Територіальна організація публічної влади в Україні як конституційно-правова категорія
  7. (2015) Територіальні органи центральних органів виконавчої влади в системі територіальної організації влади в Україні
  8. (2016) Деякі питання взаємовідносин органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки, судовими органами та органами юстиції
  9. (2017) Правове регулювання та практика імплементації законодавства з питань партисипативної демократії в європейських країнах

     Реферативна інформація:

  1. (2007) Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні
  2. (2008) Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні
  3. (2011) Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Лялюк Олексій Іванович (геологічні науки)
  2. Лялюк Олексій Юрійович (юридичні науки)
  3. Лялюк Олена Георгіївна (технічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського