Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Прудникова Олена Вікторівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0080437 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0080437


Прудникова Олена Вікторівна
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2007) Людський вимір у сучасному концепті соціального прогресу (філософсько-історичний аналіз)
 2. (2017) Феномен інформаційної культури: онтологічний статус та соціоантропологічні детермінанти

    Наукова періодика:

 1. (2013) Інформаційна культура в контексті інформаційного етапу розвитку соціального буття
 2. (2013) Інформаційна культура українського суспільства: цивілізовані стандарти та вітчизняні реалії
 3. (2013) Культура як інформаційно-комунікаційна система: системно-синергетичний вимір
 4. (2013) Особливості розвитку інформаційної культури українського соціуму: проблеми та перспективи
 5. (2013) Правова культура військовослужбовців: теоретико-методологічні основи аналізування
 6. (2013) Правове виховання і формування правової культури в умовах глобалізаційних процесів
 7. (2013) Проблема "кінця історії" у класичній соціально–філософській думці
 8. (2014) Глобалізаційні виклики інформаційній культурі українського суспільства)
 9. (2014) До проблеми соціокультурних трансформацій в інформаційному суспільстві
 10. (2014) Інформаційна культура віртуального простору: філософська рефлексія
 11. (2014) Культура інформаційного суспільства:ключові концептуальні підходи до розуміння сутності
 12. (2014) Масова комунікація як підґрунтя розвитку інформаційної культури
 13. (2014) Проблема свободи й відповідальності в соціокультурних умовах інформаційного суспільства
 14. (2014) Філософський дискурс інформаційної культури
 15. (2015) Інформаційна культура як культура інформаційного суспільства: сучасна концептуалізація
 16. (2016) Інформаційна культура інформаційного суспільства: філософський вимір
 17. (2017) Iнформацій но-культурна безпека України в умовах "гібридної війни"
 18. (2017) Антицінності віртуального простору: філософський аналіз
 19. (2018) Інформаційна культура суб’єктів віртуальних комунікацій
 20. (2018) Роль засобів масової комунікації у розвитку інформаційної культури вітчизняного соціуму в умовах "гібридної війни"

    Реферативна інформація:

 1. [Д] (2015) Природа інформаційної культури у сучасному соціальному просторі: соціально-філософська концептуалізація
 2. (2005) Філософський аналіз ідеї соціального прогресу
 3. (2007) Людський вимір у сучасному концепті соціального прогресу (філософсько-історичний аналіз)
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського