Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Прудникова Олена Вікторівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0080437 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0080437


Прудникова Олена Вікторівна
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 07.00.05 - Етнологія
  • Галузь науки: Ethnic & Cultural Studies


  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2015) Природа інформаційної культури у сучасному соціальному просторі: соціально-філософська концептуалізація
  2. [К] (2007) Людський вимір у сучасному концепті соціального прогресу (філософсько-історичний аналіз)
  3. (2017) Феномен інформаційної культури: онтологічний статус та соціоантропологічні детермінанти

     Наукова періодика:

  1. (2013) Інформаційна культура в контексті інформаційного етапу розвитку соціального буття
  2. (2013) Інформаційна культура українського суспільства: цивілізовані стандарти та вітчизняні реалії
  3. (2013) Культура як інформаційно-комунікаційна система: системно-синергетичний вимір
  4. (2013) Особливості розвитку інформаційної культури українського соціуму: проблеми та перспективи
  5. (2013) Правова культура військовослужбовців: теоретико-методологічні основи аналізування
  6. (2013) Правове виховання і формування правової культури в умовах глобалізаційних процесів
  7. (2013) Проблема "кінця історії" у класичній соціально–філософській думці
  8. (2014) Глобалізаційні виклики інформаційній культурі українського суспільства)
  9. (2014) До проблеми соціокультурних трансформацій в інформаційному суспільстві
  10. (2014) Інформаційна культура віртуального простору: філософська рефлексія
  11. (2014) Культура інформаційного суспільства:ключові концептуальні підходи до розуміння сутності
  12. (2014) Масова комунікація як підґрунтя розвитку інформаційної культури
  13. (2014) Проблема свободи й відповідальності в соціокультурних умовах інформаційного суспільства
  14. (2014) Філософський дискурс інформаційної культури
  15. (2015) Інформаційна культура як культура інформаційного суспільства: сучасна концептуалізація
  16. (2016) Інформаційна культура інформаційного суспільства: філософський вимір
  17. (2017) Iнформацій но-культурна безпека України в умовах "гібридної війни"
  18. (2017) Антицінності віртуального простору: філософський аналіз
  19. (2018) Інформаційна культура суб’єктів віртуальних комунікацій
  20. (2018) Роль засобів масової комунікації у розвитку інформаційної культури вітчизняного соціуму в умовах "гібридної війни"

     Реферативна інформація:

  1. [Д] (2015) Природа інформаційної культури у сучасному соціальному просторі: соціально-філософська концептуалізація
  2. (2005) Філософський аналіз ідеї соціального прогресу
  3. (2007) Людський вимір у сучасному концепті соціального прогресу (філософсько-історичний аналіз)
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського