Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Ульянова Галина Олексіївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0086436 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0086436


Ульянова Галина Олексіївна
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2008) Захист авторських прав у правовідносинах, які виникають у зв'язку з рекламою
 2. [К] (2008) Захист авторських прав у правовідносинах, які виникають у зв'язку з рекламою
 3. (2012) Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: захист від контрафакції, піратства та плагіату
 4. (2014) Захист авторських прав від плагіату
 5. (2015) Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності від плагіату (проблеми теорії)
 6. (2016) Верховенство права очима правників-початківців : Т. 1.
 7. (2016) Верховенство права очима правників-початківців : Т. 2.
 8. (2016) Юрій Миколайович Оборотов
 9. (2016) Юрій Павлович Аленін
 10. (2017) Авторське право та авторознавча лінгвістична експертиза у цифрову добу
 11. (2017) Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства
 12. (2017) Валерій Володимирович Тіщенко
 13. (2017) Іван Михайлович Сирота
 14. (2017) ІТ-право та інформаційна безпека
 15. (2017) ІТ-право: поняття та сутність
 16. (2017) Матеріали XX Ювілейної міжнародної звітної конференції юних юристів, студентів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої 20-річчю Національного університету Одеська юридична академія та 170-річчю Одеської школи права, 12 травня 2017 року : Т. 1.
 17. (2017) Матеріали XX Ювілейної міжнародної звітної конференції юних юристів, студентів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої 20-річчю Національного університету Одеська юридична академія та 170-річчю Одеської школи права, 12 травня 2017 року : Т. 2.
 18. (2017) Матеріали XX Ювілейної міжнародної звітної конференції юних юристів, студентів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої 20-річчю Національного університету Одеська юридична академія та 170-річчю Одеської школи права, 12 травня 2017 року : Т. 3.
 19. (2017) Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Верховенство права очима правників-початківців", 18 листопада 2017 року
 20. (2017) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Одеські юридичні читання", 10-11 листопада 2017 року
 21. (2017) Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві", 29-30 грудня 2017 року
 22. (2017) Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : Т. 1.
 23. (2017) Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : Т. 2.
 24. (2017) Цивільне законодавство України в умовах адаптації до приватного права ЄС
 25. (2018) Верховенство права очима правників-початківців
 26. (2018) Грані права: ХХІ століття : Т. 1.
 27. (2018) Грані права: ХХІ століття : Т. 2.
 28. (2018) Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови
 29. (2018) Конгрес міжнародного та європейського права
 30. (2018) Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Одеські юридичні читання", 9 листопада 2018 року
 31. (2018) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Розбудова прававої держави в Україні: реалії та перспективи", 25-26 травня 2018 року
 32. (2018) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука в сучасному світі: здобутки та перспективи", 21 вересня 2018 року, м. Одеса
 33. (2018) Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку", 9 березня 2018 року
 34. (2018) Правове життя сучасної України
 35. (2018) Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : Т. 1.
 36. (2018) Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : Т. 2.

    Наукова періодика:

 1. (2008) Договірні засади використання об'єктів авторського права у рекламі
 2. (2009) Контрольні повноваження організацій колективного управління
 3. (2010) Деякі питання співавторства
 4. (2011) Складні та складені твори як об'єкт правовідносин інтелектуальної власності
 5. (2012) Захист прав творців реклами від неправомірного використання рекламних матеріалів
 6. (2012) Ознаки плагіату у сфері авторського права
 7. (2012) Правове забезпечення захисту авторських прав від плагіату
 8. (2012) Реклама як складний об’єкт авторського права
 9. (2013) Деякi проблеми визначення спiввiдношення цивiльного законодавства i законодавства про iнтелектуальну власнiсть
 10. (2013) Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів у сфері права інтелектуальної власності
 11. (2013) Напрями попередження наукового плагіату
 12. (2014) Академічний плагіат: поняття та наслідки виявлення відповідно до нового закону України "Про вищу освіту"
 13. (2014) Плагіат у роботах школярів та студентів: актуальна проблема сьогодення
 14. (2014) Поняття й особливості академічного плагіату
 15. (2014) Самоплагіат у науковій сфері
 16. (2015) Проблемні питання визначення правової природи і структури правовідносин інтелектуальної власності, що виникають у мережі Інтернет
 17. (2015) Реалізація права інтелектуальної власності на промисловий зразок
 18. (2016) Неправомірне використання об’єктів права інтелектуальної власності в мережі Інтернет
 19. (2016) Свобода творчості та її обмеження
 20. (2016) Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності від плагіату

    Реферативна інформація:

 1. [Д] (2015) Методологічні проблеми цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності від плагіату
 2. (2008) Захист авторських прав у правовідносинах, які виникають у зв'язку з рекламою
 3. (2014) Захист авторських прав від плагіату
 4. (2015) Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності від плагіату (проблеми теорії)
 5. (2017) Авторське право та авторознавча лінгвістична експертиза у цифрову добу
 6. (2017) Валерій Володимирович Тіщенко
 7. (2017) ІТ-право та інформаційна безпека
 8. (2017) ІТ-право: поняття та сутність
 9. (2017) Матеріали XX Ювілейної міжнародної звітної конференції юних юристів, студентів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої 20-річчю Національного університету Одеська юридична академія та 170-річчю Одеської школи права, 12 трав. 2017 р. : Т. 3.
 10. (2017) Матеріали XX Ювілейної міжнародної звітної конференції юних юристів, студентів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої 20-річчю Національного університету Одеська юридична академія та 170-річчю Одеської школи права, 12 травня 2017 року : Т. 2.
 11. (2017) Пам'ятки права. Рідкісні та цінні видання з фонду наукової бібліотеки Національного університету "Одеська юридична академія"
 12. (2018) Правове життя сучасної України
 13. (2018) Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : Т. 1.
 14. (2018) Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : Т. 2.
 15. (2018) Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського