Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Погрібний Дмитро Ігорович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0086710 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0086710


Погрібний Дмитро Ігорович
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2008) Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації
 2. [К] (2008) Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації
 3. (2009) Корпоративні права держави
 4. (2013) Програма навчальної дисципліни "Право СОТ та зовнішньоекономічні контракти"

    Наукова періодика:

 1. (2003) Удосконалення управління державними корпоративними правами
 2. (2005) Специфіка реалізації державою належних їй корпоративних прав
 3. (2013) Господарсько-правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій
 4. (2013) Теоретичні та практичні проблеми визначення категорії "інновації"
 5. (2014) Проблемні аспекти господарсько-правового забезпечення інноваційного розвитку в Україні
 6. (2014) ТНК як суб’єкти інноваційного розвитку в світовій економіці
 7. (2015) Особливості правового забезпечення діяльності транснаціональних корпорацій
 8. (2016) Особливості правової регламентації процесу адаптації українського корпоративного законодавства до стандартів ЄС
 9. (2017) Закордонний досвід правової регламентації діяльності суб’єктів корпоративного права
 10. (2017) Специфіка корпоративних відносин у системі сучасного господарсько-правового регулювання

    Реферативна інформація:

 1. (2007) Деякі питання розмежування понять "реприватизація", "деприватизація" та "визнання приватизації недійсною"
 2. (2008) Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації
 3. (2009) Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського