Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Голубнича Людмила Олександрівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0094706 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0094706


Голубнича Людмила Олександрівна
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2000) Принципи навчання і виховання в педагогічній спадщині С.І.Миропольського
 2. (2014) Розвиток дидактики вищої школи Сходу України (друга половина XX - початок XXI століття)

    Наукова періодика:

 1. (2012) Джерела педагогічної історіографії
 2. (2013) Класифікація джерел історіографії педагогічної персоналії
 3. (2013) Особливості розвитку вітчизняної дидактики в другій половині ХХ століття
 4. (2013) Регіональний вимір досліджень із педагогічної історіографії
 5. (2014) Досвід навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищих закладах освіти східноукраїнського регіону (60-ті рр. ХХ ст.)
 6. (2014) Досвід організації навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищих закладах освіти Східноукраїнського регіону (70-ті рр. ХХ ст.)
 7. (2014) Досвід організації систематичного контролю навчання студентів ВНЗ Східної України (70-ті рр. XX ст.)
 8. (2014) Методологічні підходи до досліджень з педагогічної історіографії
 9. (2014) Розвиток категорій дидактики в педагогічній науці
 10. (2015) Висвітлення досвіду організації лекції у ВНЗ східноукраїнського регіону в педагогічній історіографії (50–60-ті рр. ХХ ст. )
 11. (2015) Вплив урядової політики з питань вищої освіти на історіографію вузівської дидактики Східноукраїнського регіону (50–60-ті рр. ХХ ст.)
 12. (2015) Досвід організації самостійної роботи студентів ВНЗ Східної України (60-ті рр. ХХ ст.)
 13. (2015) Писемні джерела педагогічної історіографії: питання класифікації
 14. (2016) Історіографія організації самостійної роботи студентів у ВНЗ Східноукраїнського регіону (70-ті роки ХХ століття)
 15. (2016) Організація самостійної роботи студентів ВНЗ Східної України у 80-ті рр. ХХ ст.: історіографія
 16. (2017) Партнерська взаємодія на заняттях з іноземної мови у немовному ВНЗ як одна з умов успішного навчання студентів (обмін досвідом)
 17. (2017) Урядова політика з питань вищої освіти та її вплив на історіографію дидактики вищої школи Східного регіону України (70-80-ті рр. ХХ ст.)

    Реферативна інформація:

 1. [Д] (2015) Історіографія дидактики вищої школи Східного регіону України (друга половина XX - початок XXI століття)
 2. (2000) Принципи навчання і виховання в педагогічній спадщині С.І.Миропольського
 3. (2013) Класифікація джерел історіографії педагогічної персоналії
 4. (2013) Регіональний вимір досліджень із педагогічної історіографії
 5. (2013) Становлення і розвиток дидактики в зарубіжній педагогічної науці
 6. (2014) Досвід організації навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищих закладах освіти східноукраїнського регіону (70-ті рр. ХХ ст.)
 7. (2014) Розвиток дидактики вищої школи Сходу України (друга половина XX - початок XXI століття)
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського