Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Закоморна Катерина Олександрівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0094891 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0094891


Закоморна Катерина Олександрівна
(кандидат наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2000) Інститут Омбудсмана як засіб забезпечення прав і свобод людини та громадянина (порівняльно- правовий аналіз)
  2. [К] (2000) Інститут Омбудсмана як засіб забезпечення прав і свобод людини та громадянина (порівняльно- правовий аналіз)
  3. (2004) Конституційне право зарубіжних країн
  4. (2005) Теми курсових робіт з державного (конституційного) права зарубіжних країн та методичні вказівки до їх написання
  5. (2007) Конституційне законодавство зарубіжних країн. Хрестоматія
  6. (2008) Плани та методичні поради до семінарських занять із навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн"
  7. (2012) Програма навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн"
  8. (2013) Державне (конституційне) право зарубіжних країн
  9. (2013) Державне (конституційне) право зарубіжних країн
  10. (2013) Завдання до практичних занять та контрольної роботи з навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство")
  11. (2013) Методичні рекомендації та завдання для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн"
  12. (2014) Державне (конституційне) право зарубіжних країн (навчальні матеріали та схеми)
  13. (2016) Державне (конституційне) право зарубіжних країн (навчальні матеріали та схеми)

     Наукова періодика:

  1. (1999) Інститут Уповноваженого Верховної Ради з прав людини як один із засобів інтеграції України у Європейський Союз
  2. (1999) Правозахисна діяльність інституту омбудсмана у правоохоронній сфері
  3. (2000) Роль інституту омбудсмана у розв’язанні конфліктних ситуацій в суспільстві
  4. (2001) Особливості діяльності спеціалізованого омбудсмана як засобу забезпечення прав і свобод людини та громадянина
  5. (2010) Сучасний конституціоналізм: варіанти інтерпретації (на прикладі постсоціалістичних країн Східної Європи)
  6. (2011) Основні підходи до визначення періодизації конституційного розвитку постсоціалістичних країн східної й північної Європи
  7. (2011) Про деякі особливості застосування компаративного методу дослідження проблем світового конституційного розвитку
  8. (2011) Роль установчих зборів в умовах конституційної реформи (на прикладі республік Болгарія, Естонія й Ісландія)
  9. (2012) Інститут конституційної скарги як засіб підтримки збалансованості конституційного розвитку (на прикладі постсоціалістичних країн східної й північної Європи)
  10. (2012) Роль Конституційного Трибуналу у змінах конституційного правопорядку республіки Польща
  11. (2013) До питання про методологію дослідження проблем конституційного розвитку постсоціалістичних країн Східної Європи (на прикладі пострадянської доктрини)
  12. (2013) "Народна дипломатія" як інструмент інтеграції України до Європейського Союзу (на прикладі роботи Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради)
  13. (2013) Про деякі особливості "конституційних переходів" у постсоціалістичних країнах Східної й Північної Європи
  14. (2014) Про деякі особливості визначення територіальної організації публічної влади в конституційному праві країн Азії та Океанії
  15. (2014) Про деякі особливості ціннісної складової конституційного розвитку постсоціалістичних країн
  16. (2015) Конституційний розвиток постсоціалістичних країн Європи та пострадянських республік Азії як об’єкт сучасних правових досліджень
  17. (2015) Про деякі особливості пострадянської моделі системи стримувань і противаг у контексті режиму "керованої демократії": конституційно-правовий аспект
  18. (2015) Розвиток механізмів відповідального правління як напрям конституційної реформи в Україні та постсоціалістичних державах – членах Європейського Союзу
  19. (2016) Конституційно-правові засади децентралізації влади в пострадянських державах Балтії – членах Європейського союзу
  20. (2016) Становлення конституційно-правової моделі місцевого управління в Австралійському Союзі
  21. (2017) Конституційно-правові засади самоврядування (місцевої автономії) в КНР
  22. (2017) Міжмуніципальне співробітництво як напрям конституційної реформи в постсоціалістичних державах – членах Європейського Союзу

     Реферативна інформація:

  1. (2000) Інститут омбудсмана як засіб забезпечення прав і свобод людини та громадянина (порівняльно-правовий аналіз)
  2. (2000) Особливості законодавчого регулювання діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
  3. (2004) Конституційне право зарубіжних країн
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського