Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Трофименко Володимир Михайлович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0095062 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0095062


Трофименко Володимир Михайлович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2017) Теоретичні та правові основи диференціації кримінального процесу України
 2. [К] (2000) Кримінально-процесуальні гарантії особистості в стадії судового розгляду
 3. [К] (2000) Кримінально-процесуальні гарантії особистості в стадії судового розгляду
 4. (2014) Кримінальний процес
 5. (2015) Кримінальний процес
 6. (2015) Кримінальний процес
 7. (2015) Судовий контроль у кримінальному провадженні
 8. (2016) Кримінальний процес
 9. (2016) Кримінальний процес
 10. (2016) Судовий контроль під час досудового розслідування у кримінальному провадженні
 11. (2016) Теоретичні та правові основи диференціації процесуальної форми у кримінальному судочинстві
 12. (2017) Кримінальний процес
 13. (2018) Кримінальний процес

    Наукова періодика:

 1. (2004) Судовий контроль за дотриманням прав і свобод людини при проведенні слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи
 2. (2005) Гарантії забезпечення конституційного права на свободу та особисту недоторканність при затриманні підозрюваного, обвинуваченого
 3. (2011) До питання щодо механізмів забезпечення адвокатської таємниці в кримінальному процесі
 4. (2012) Актуальні питання порядку проведення експертизи за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
 5. (2012) Диференціація процесуальної форми як пріоритетний напрямок реформування кримінального судочинства України
 6. (2012) Заочна форма кримінального провадження та її значення для захисту прав і законних інтересів сторін
 7. (2012) Процесуальна форма: сутність і значення у кримінальному судочинстві
 8. (2014) Актуальні питання системи кримінального процесу України
 9. (2014) Кримінальна процесуальна форма як соціально-правова цінність
 10. (2014) Кримінальне процесуальне провадження:поняття та ознаки
 11. (2014) Особливості порядку підготовчого провадження за КПК України
 12. (2015) Кримінальна процесуальна форма в контексті сучасної кримінальної процесуальної політики
 13. (2015) Особливості участі захисника в доказуванні в кримінальному провадженні: деякі теоретико-прикладні аспекти
 14. (2015) Проблема співвідношення кримінальної процесуальної форми і формалізму
 15. (2015) Співвідношення кримінальної процесуальної форми й норм моралі
 16. (2016) Поняття диференціації кримінальної процесуальної форми

    Реферативна інформація:

 1. (2014) Кримінальний процес
 2. (2016) Кримінальний процес
 3. (2016) Судовий контроль під час досудового розслідування у кримінальному провадженні
 4. (2016) Теоретичні та правові основи диференціації процесуальної форми у кримінальному судочинстві
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Трофименко Вікторія Василівна (філологічні науки)
 2. Трофименко Вікторія Ігорівна (педагогічні науки)
 3. Трофименко Володимир Анатолійович (юридичні науки)
 4. Трофименко Володимир Михайлович (юридичні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського