Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Яресько Катерина Вікторівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0095379 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0095379


Яресько Катерина Вікторівна
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (1999) Управління навчально- творчою діяльністю школярів в умовах інформатизації освіти
 2. [К] (1999) Управління навчально- творчою діяльністю школярів в умовах інформатизації освіти
 3. (2004) Культура управління навчальною діяльністю студентів
 4. (2007) Проектна діяльність у соціальній сфері
 5. (2014) Розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця
 6. (2016) Основи сучасної педагогіки

    Наукова періодика:

 1. (2011) Диференціація та інтеграція в управлінні навчальними закладами
 2. (2013) Розвиток основ сучасної педагогіки: методологічний аспект

    Реферативна інформація:

 1. (1999) Управління навчально-творчою діяльністю школярів в умовах інформатизації освіти
 2. (2003) Визначення процесу навчання із застосуванням діяльнісного підходу
 3. (2003) Виховання творчих якостей особистості студента в педагогічному процесі вищого закладу освіти
 4. (2004) Культура управління навчальною діяльністю студентів
 5. (2007) Науковий апарат напряму управління в освіті
 6. (2007) Проектна діяльність у соціальній сфері
 7. (2007) Теоретико-методологічні засади моделювання педагогічних об'єктів
 8. (2007) Факторний аналіз процесу розвитку методології педагогіки
 9. (2008) Концептуальні засади формування понятійного базису педагогіки
 10. (2009) Методологія педагогіки: багатовимірний аспект розгляду
 11. (2010) Абстрактні педагогічні об'єкти: минуле, теперішнє, майбутнє
 12. (2010) Структурно-функціональна повнота педагогічного дослідження як критерій його оптимізації
 13. (2011) Аспектний аналіз процесу пізнання педагогічних об’єктів
 14. (2012) Методологічні засади науково-педагогічного дослідження: системний і багатовимірний аналіз
 15. (2013) Розвиток основ сучасної педагогіки: знаково-символічний аспект дослідження
 16. (2014) Розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця
 17. (2016) Основи сучасної педагогіки
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського