Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бодрова Ірина Іванівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0100470 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0100470


Бодрова Ірина Іванівна
(кандидат наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2002) Організаційно-правові питання діяльності асоціацій місцевих рад України
  2. [К] (2002) Організаційно-правові питання діяльності асоціацій місцевих рад України
  3. (2005) Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
  4. (2010) Проблеми та перспективи запровадження індивідуальної конституційної скарги в Україні
  5. (2011) Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
  6. (2011) Проблеми правового регулювання організації та діяльності апарату Президента України
  7. (2012) Європейський досвід удосконалення місцевого самоврядування
  8. (2012) Правове регулювання організації та діяльності апарату глави держави: зарубіжний та вітчизняний досвід
  9. (2012) Проблеми конституційно-правового регулювання організації та функціонування органів влади Автономної Республіки Крим
  10. (2012) Програма навчальної дисципліни "Муніципальне право"
  11. (2013) Завдання для практичних занять та контрольних робіт з навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні"
  12. (2013) Завдання до практичних занять та контрольної роботи з навчальної дисципліни "Організація місцевого самоврядування в Україні" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст", напрям підготовки 8.03040101 "Правознавство")
  13. (2013) Методичні рекомендації та завдання до індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Муніципальне право"
  14. (2013) Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Нормопроектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів" (освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр", спеціальність 8.03040101 "Правознавство"
  15. (2013) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Муніципальне право"
  16. (2015) Інститут муніципальної поліції в умовах децентралізації державної влади в Україні: питання визначення правового статусу та організації діяльності
  17. (2016) Корупція в Україні: організаційно-правові аспекти протидії
  18. (2017) Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
  19. (2017) Добровільне об'єднання територіальних громад в Україні
  20. (2019) Державне будівництво і місцеве самоврядування

     Реферативна інформація:

  1. (2002) Організаційно-правові питання діяльності асоціацій місцевих рад України
  2. (2005) Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
  3. (2009) Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів
  4. (2011) Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
  5. (2011) Проблеми правового регулювання організації та діяльності апарату Президента України
  6. (2012) Європейський досвід удосконалення місцевого самоврядування
  7. (2012) Правове регулювання організації та діяльності апарату глави держави: зарубіжний та вітчизняний досвід
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського