Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Долінський Леонід Борисович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0101122 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0101122


Долінський Леонід Борисович
(кандидат наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 01.01.10 - Дослідження операцій та теорія ігор
  • Галузь науки: Game Theory and Decision Science

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2002) Моделювання та управління ризиком вексельних зобов'язань
  2. [К] (2002) Моделювання та управління ризиком вексельних зобов'язань
  3. (2005) Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів
  4. (2009) Фінансова математика
  5. (2011) Професійна діяльність на ринку цінних паперів: торгівля цінними паперами
  6. (2011) Фондовий ринок України: законодавче регулювання
  7. (2012) Фондовий ринок України: законодавче регулювання
  8. (2014) Біржовий фондовий ринок в Україні
  9. (2016) Аналіз, моделювання та управління фінансовими інвестиціями
  10. (2017) Оцінювання та управління кредитним ризиком боргових зобов'язань

     Наукова періодика:

  1. (2008) Оцінка надійності підприємств: теоретико-методологічний підхід
  2. (2008) Теоретичне підґрунтя інвестиційної оцінки цінних паперів в Україні
  3. (2009) Моделювання дефолтів за облігаційними позиками
  4. (2009) Оцінка вартості векселів із урахуванням ризику неплатежу
  5. (2010) Імовірнісні моделі спільного дефолту позичальників
  6. (2010) Моделі оцінювання боргових цінних паперів із урахуванням імовірностей дефолтів
  7. (2010) Оцінка вартості переказних векселів із урахуванням ризику неплатежу
  8. (2011) Кореляційний аналіз спільного дефолту позичальників
  9. (2011) Моделі оцінювання інвестиційних параметрів облігацій з урахуванням ймовірності дефолту
  10. (2012) Експертно-аналітичний підхід до визначення матриць міграцій кредитних рейтингів
  11. (2012) Кореляційно-регресійний аналіз залежності українських фондових індексів від кон’юнктури біржових ринків світу
  12. (2012) Формування репрезентативної статистичної вибірки за котирувальними даними Українського фондового ринку
  13. (2015) Оцінювання фінансової стійкості банківських установ в аспекті надійності депозитних вкладів
  14. (2016) Аналіз статистики дефолтів банків України в розрізі кредитних рейтингів
  15. (2016) Ідентифікація та кількісне оцінювання кредитного ризику комерційного банку
  16. (2016) Кореляційно-регресійний аналіз інвестиційної привабливості АПК
  17. (2017) Визначення рівнів фінансових показників для запобігання неплатоспроможності підприємств металургійної галузі

     Реферативна інформація:

  1. (2002) Моделювання та управління ризиком вексельних зобов'язань
  2. (2005) Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів
  3. (2009) Фінансова математика
  4. (2015) Оцінювання фінансової стійкості банківських установ в аспекті надійності депозитних вкладів
  5. (2016) Аналіз статистики дефолтів банків України в розрізі кредитних рейтингів
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського