Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Коваленко Інна Ігорівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0103492 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0103492


Коваленко Інна Ігорівна
(кандидат наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 09.00.00 - Філософські науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2003) Духовні цінності Збройних Сил України в умовах соціокультурної трансформації суспільства
  2. [К] (2003) Духовні цінності Збройних Сил України в умовах соціокультурної трансформації суспільства

     Наукова періодика:

  1. (2013) Правова компетентність громадян як пріоритетний напрямок правового виховання
  2. (2013) Про влативості правової антикультури в архітектоніці правокультурного простору
  3. (2013) Про деякі теоретичні аспекти дослідження громадянської культури
  4. (2014) Громадянська культура та засоби масової комунікації в інформаційному суспільстві
  5. (2015) Інтегративне праворозуміння в контексті феноменологічного осягнення права
  6. (2015) Методологічні можливості феноменології у соціальному пізнанні: до постановки питання
  7. (2016) Вплив дисперсного наповнення сольових систем на їх фізико-хімічні властивості
  8. (2016) До питання про основні риси та сутнісні ідеї постмодерністського бачення права
  9. (2016) Правове життя в інтегративному праворозумінні: смислові обриси
  10. (2016) Про зміну електропровідності деяких халькогенідів за температур плавлення
  11. (2016) Теоретико-світоглядні засади екологічної медіації у правовиховному аспекті: до постановки питання
  12. (2017) Правосвідомість як джерело формування правових смислів (феноменологічний аспект)
  13. (2017) Смислові виміри правового життя: гносеологічний аспект
  14. (2018) До питання про онтологічні засади правового життя: досвід феноменологічного осмислення
  15. (2018) До проблеми обґрунтування процесуальності правового життя

     Реферативна інформація:

  1. (2003) Духовні цінності Збройних Сил України в умовах соціокультурної трансформації суспільства
  2. (2005) Духовність: особливості сучасного трактування
  3. (2006) Духовність як феномен особистісного буття
  4. (2007) До проблеми методології дослідження феномена духовності
  5. (2007) Специфіка екософської парадигми
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Коваленко Іван Анатолійович (юридичні науки)
  2. Коваленко Іван Васильович (технічні науки)
  3. Коваленко Іван Михайлович (хімічні науки)
  4. Коваленко Ігор Анатолійович (технічні науки)
  5. Коваленко Ігор Васильович (педагогічні науки)
  6. Коваленко Ігор Віталійович (технічні науки)
  7. Коваленко Ігор Іванович (технічні науки)
  8. Коваленко Ігор Леонідович (технічні науки)
  9. Коваленко Ігор Миколайович (1935–) (фізико-математичні науки)
  10. Коваленко Ігор Миколайович (біологічні науки)
  11. Коваленко Ігор Петрович (юридичні науки)
  12. Коваленко Ігор Федорович (біологічні науки)
  13. Коваленко Інна Анатоліївна (юридичні науки)
  14. Коваленко Інна Григорівна (педагогічні науки)
  15. Коваленко Інна Ігорівна (філософські науки)
  16. Коваленко Інна Сергіївна (медичні науки)
  17. Коваленко Ірина Василівна (медичні науки)
  18. Коваленко Ірина Вікторівна (технічні науки)
  19. Коваленко Ірина Володимирівна (економічні науки)
  20. Коваленко Ірина Володимирівна (хімічні науки)
  21. Коваленко Ірина Володимиріна (ветеринарні науки)
  22. Коваленко Ірина Дмитрівна (філологічні науки)
  23. Коваленко Ірина Євгеніївна (біологічні науки)
  24. Коваленко Ірина Миколаївна (біологічні науки)
  25. Коваленко Ірина Миколаївна (фізичне виховання та спорт)
  26. Коваленко Ірина Павлівна (соціальні комунікації)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського