Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Глинська Наталія Валеріївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0104097 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0104097


Глинська Наталія Валеріївна
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2015) Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень
 2. [К] (2003) Обгрунтування рішень у кримінальному процесі
 3. [К] (2003) Обгрунтування рішень у кримінальному процесі
 4. (2004) Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в Україні
 5. (2004) Затримання та взяття під варту в процессі дізнання та досудового слідства в Україні
 6. (2005) Проблеми затримання та взяття під варту на досудовому провадженні по кримінальній справі
 7. (2006) Ювенальна юстиція в Україні: коментар та аналіз діючого законодавства
 8. (2014) Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень

    Наукова періодика:

 1. (2003) Предмет обгрунтування кримінально-процесуальних рішень
 2. (2012) Поняття якості кримінально-процесуальних рішень
 3. (2013) Алгоритмізація кримінального провадження як антикорупційний стандарт кримінального процесуального законодавства
 4. (2013) Поняття стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень
 5. (2013) Розумність як стандарт доброякісності кримінальних процесуальних рішень
 6. (2014) Класифікація кримінальних процесуальних рішень та її значення для визначення специфіки стандартів їх доброякісності
 7. (2014) Корупційні ризики чинного кримінального процесуального законодавства України: окремі питання
 8. (2014) Основні правила забезпечення доброякісності кримінальних процесуальних рішень
 9. (2014) Правова технологія прийняття кримінальних процесуальних рішень як один з антикорупційних стандартів кримінального процесуального законодавства
 10. (2014) Своєчасність кримінальних процесуальних рішень
 11. (2014) Сучасна кримінальна процесуальна політика як чинник формування концепту якості кримінальних процесуальних рішень
 12. (2014) Фактичні засоби обґрунтування кримінальних процесуальних рішень: окремі аспекти
 13. (2015) Зауваження та пропозиції фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України щодо проекту Закону України "Про Державне бюро розслідувань" 12.02.2015 р.)
 14. (2015) Корупціогенні фактори кримінального процесуального законодавства України
 15. (2016) Градація якості кримінальних процесуальних рішень: теорія та практика
 16. (2016) Кримінальна процесуальна політика як чинник формування концепту сучасного кримінального процесу
 17. (2016) Судоустрійні та кримінальні процесуальні аспекти протидії корупції в Україні
 18. (2017) Міра впливу порушень кримінального процесуального закону на загальну справедливість судового розгляду як критерій визначення їх істотності
 19. (2017) Стандарт неупередженості сторони обвинувачення в розумінні ч. 2 ст. 9 КПК України: значення та критерії
 20. (2017) Судоустрійні та кримінальні процесуальні аспекти протидії корупції в Україні
 21. (2018) Кримінальне процесуальне законодавство: основні аспекти якісної характеристики

    Реферативна інформація:

 1. [Д] (2015) Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень
 2. (2002) Міжнародна науково-практична конференція з проблем та перспектив судової реформи в Україні
 3. (2003) Обгрунтування рішень у кримінальному процесі
 4. (2004) Взяття під варту повинно застосовуватися виключно на підставі обгрунтованих процесуальних рішень
 5. (2004) Затримання та взяття під варту в процессі дізнання та досудового слідства в Україні
 6. (2005) Проблеми затримання та взяття під варту на досудовому провадженні по кримінальній справі
 7. (2006) Ювенальна юстиція в Україні: коментар та аналіз діючого законодавства. Конвенція про права дитини (з постатейними матеріалами). Словник-довідник з ювенальної юстиції
 8. (2014) Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського