Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Мельников Олександр Валерійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0104151 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0104151


Мельников Олександр Валерійович (1973)
(кандидат наук)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Мельников Александр Валериевич (російська)
 • Melnikov Oleksandr V. (англійська)

  • Місце роботи:
  • Місто: Київ. Установа: Академія фінансового управління. Відомство: МОН (Міністерство освіти і науки).
  • Місто: Львів. Установа: Українська академія друкарства (Львів). Відомство: МОН (Міністерство освіти і науки).


  Додаткова спеціалізація:
 • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством
 • 08.00.06 - Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
  • Галузь науки: Машини і процеси поліграфічного виробництва

  Персональні веб-ресурси: Пов'язані особи:
   Родина:
  1. Олянишен Тетяна Вікторівна (1973–) (технічні науки) - дружина
   Наукова школа:
  1. Котляревський Ярослав Вікторович (1981–) (економічні науки) - вчитель
  2. Лазаренко Едуард Тимофійович (1935–2012) (технічні науки) - вчитель

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2004) Удосконалення процесу зволоження в плоскому офсетному друці
  2. [К] (2004) Удосконалення процесу зволоження в плоскому офсетному друці
  3. (1999) Друкування на аркушевих офсетних машинах
  4. (1999) Основи охорони праці
  5. (2000) Основи охорони праці
  6. (2000) Основы охраны труда
  7. (2000) Оцінка якості поліграфічної продукції
  8. (2001) История бухгалтерского учета
  9. (2001) Основи охорони праці
  10. (2001) Поліграфічні матеріали
  11. (2001) Практикум з оцінки якості поліграфічної продукції
  12. (2003) Технологія плоского офсетного друку
  13. (2005) Системи оброблення та передавання інформації : Т. 1. А-П
  14. (2006) Видавничо-поліграфічна галузь України: стан, проблеми, тенденції
  15. (2006) Системи оброблення та передавання інформації : Т. 2. Р-Я
  16. (2006) Стандарти у видавничо-поліграфічній галузі
  17. (2007) Про все потроху
  18. (2007) Розробка й атестація стандартних зразків-еталонів
  19. (2007) Технологія плоского офсетного друку
  20. (2008) Охорона праці в поліграфічній промисловості: проблеми гігієни праці та виробничої санітарії
  21. (2008) Пашуля Петро Лук'янович
  22. (2008) Сеньківський Всеволод Миколайович
  23. (2008) Чехман Ярослав Іванович
  24. (2008) Шибанов Володимир Вікторович
  25. (2009) Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні
  26. (2009) Друковані праці науково-педагогічних співробітників Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, опубліковані в 1930-1970 роках : Ч. 1. Алфьоров - Львовский
  27. (2009) Друковані праці науково-педагогічних співробітників Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, опубліковані в 1930-1970 роках : Ч. 2. Мазуренко - Яхимович
  28. (2009) Лазаренко Едуард Тимофійович
  29. (2009) Мервінський Роман Іванович
  30. (2009) Полюдов Олександр Миколайович
  31. (2009) Тір Костянтин Вадимович
  32. (2010) Науково-технічний збірник "Наукові записки"
  33. (2010) Нормування, організація та оплата праці в поліграфії
  34. (2010) Українська академія друкарства. Історико-біографічний довідник, 1930-2010
  35. (2011) Антикризове управління та фінансова санація підприємств
  36. (2012) Антикризове корпоративне управління. Теоретичні та прикладні аспекти
  37. (2012) Арсеній Іванович Яцюк
  38. (2012) Відходи підприємств. Поводження та документальний супровід
  39. (2012) Організаційно-економічний механізм розвитку видавничо-поліграфічної галузі в процесі гарантування інформаційної безпеки України
  40. (2013) Фінансова санація. Теоретичні та прикладні аспекти
  41. (2016) Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України
  42. (2016) Основи охорони праці
  43. (2016) Теоретико-методичні засади формування організаційного забезпечення управління економічною безпекою машинобудівного підприємства
  44. (2016) Фінансова безпека машинобудівного підприємства: методичні засади формування та забезпечення
  45. (2017) Бессарабія. Кулінарна мандрівка
  46. (2017) Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства
  47. (2018) Сталий розвиток інформаційної сфери України: напрями та перспективи

     Література:

  1. (2009) Мельников Олександр Валерійович
  2. (2015) Мельников Олександр Валерійович

     Наукова періодика:

  1. (2008) Запрограмований на успіх (до 80-річчя з дня народження Г. Д. Толстого)
  2. (2008) Модель ієрархії критеріїв попиту на книги
  3. (2008) Незвичайна біографія звичайної людини (до 95-рiччя з дня народження В. Г. Шпiци)
  4. (2008) Сучасний стан зовнішньої торгівлі України папером (картоном) та друкованою продукцією
  5. (2009) Деякі аспекти оцінки конкурентоспроможності видавничо-поліграфічних підприємств
  6. (2009) Іванченко Роман Григорович
  7. (2009) Інноваційна діяльність у видавничо-поліграфічній галузі України
  8. (2009) Незабутні корифеї друкарства
  9. (2009) Оптимізація моделі параметрів процесу інтенсивності читання
  10. (2009) Перший завідувач кафедри поліграфічних машин
  11. (2009) Проблеми фахового забезпечення системи управління охороною праці підприємств
  12. (2009) Шаховський Семен Михайлович (до 100-річчя з дня народження)
  13. (2010) Аналіз дисертаційних досліджень, виконаних в Українській академії друкарства в 1990–2009 рр.
  14. (2010) Велике видно на відстані (до 70-річчя з дня народження О. П. Стецьківа)
  15. (2010) Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні: регіональний аспект
  16. (2010) Дух, що тіло рве до бою
  17. (2010) Здійснена мрія (до 80-річчям з дня народження Я. І. Чехмана)
  18. (2010) Інформаційна технологія ієрархічного планування та прийняття рішень в організаційно-виробничих системах
  19. (2010) Інформаційне забезпечення як основа прийняття ефективних антикризових рішень органами державної влади (на прикладі видавничо-поліграфічної галузі)
  20. (2010) Моделі факторів впливу на наукову кар’єру (на прикладі поліграфічної галузі України)
  21. (2010) Особливості отримання дозволу на викиди шкідливих речовин в атмосферу
  22. (2010) Побудова моделі ключових загроз економічної безпеки вітчизняних поліграфічних підприємств
  23. (2010) Розвиток друкарства на Київщині у першій половині XVII століття
  24. (2010) Семенюк Едуард Павлович (до 75-річчя від дня народження)
  25. (2010) Сенченко Микола Іванович (до 65-річчя від дня народження)
  26. (2010) Час роботи та звершень (до 80-ліття Української академії друкарства)
  27. (2011) Аналіз тематики дисертаційних досліджень виконаних в Українській академії друкарства в 1983–2010 роках
  28. (2011) Аналіз тематики дисертаційних робіт, присвячених трафаретному друку, виконаних в Україні протягом 1969–2011 рр.
  29. (2011) Біла книга українського книговидання
  30. (2011) Екологічна Конституція Землі: ідея, концепція, перешкоди
  31. (2011) Загрози на шляху України до економіки знань: стан та ключові проблеми освіти
  32. (2011) Ієрархія факторів друкарського процесу (на прикладі плоского офсетного друку)
  33. (2011) Ієрархія факторів економічного розвитку поліграфічної галузі України
  34. (2011) Ієрархія факторів процесу виготовлення друкарських форм (на прикладі плоского офсетного друку)
  35. (2011) Моделі факторів впливу на розвиток вищої технічної освіти в Україні (на прикладі поліграфічної галузі України)
  36. (2011) Модель факторів несприятливого впливу на оточуюче середовище
  37. (2011) Моделювання загроз техніко-технологічної безпеки підприємств видавничо-поліграфічної галузі
  38. (2011) Найстаріше фахове видання України з проблем поліграфії та видавничої справи
  39. (2011) Новий тлумачний словник з видавничої справи та поліграфічної діяльності
  40. (2011) Оптимізація моделей ключових загроз на шляху економіки знань в Україні
  41. (2011) Оптимізація моделі ключових загроз економічної безпеки вітчизняних поліграфічних підприємств методом попарних порівнянь
  42. (2011) Перешкоди на шляху реалізації Екологічної Конституції Землі: модель та ієрархія
  43. (2011) Побудова моделей ключових загроз на шляху до економіки знань в Україні
  44. (2011) Розвиток вітчизняної поліграфії у контексті техніко-економічних укладів
  45. (2012) Автоматизовані засоби цифрового контролю очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин змивними розчинами
  46. (2012) Багатофакторний вибір альтернативних варіантів флексографічного друку на основі нечіткого відношення переваги
  47. (2012) Виявлення тенденцій розвитку поліграфічного виробництва на основі аналізу дисертаційних робіт, захищених протягом 1936–2011 рр.
  48. (2012) Економічний розвиток видавничо-поліграфічної галузі України: дослідження сутності, показників, факторів і результатів
  49. (2012) Ієрархія факторів, що визначають якість очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин
  50. (2012) Модель факторів, що визначають якість очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин
  51. (2012) Пам’яті вчителя
  52. (2012) Побудова моделіі факторів ефективності роботи пиловловлювача нової конструкції
  53. (2012) Управління якістю очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин
  54. (2012) Установка ультразвукового очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин
  55. (2012) Фактори прогнозування якості флексографічного друку
  56. (2012) Шляхи інтенсифікації процесу очищення анілоксових валів флексографічних друкарсьских машин
  57. (2013) Концепція розроблення інформаційного забезпечення управління видавничо-поліграфічною галуззю
  58. (2013) Метод ранжування факторів впливу на якість технологічних процесів
  59. (2013) Про закони розвитку та функціонування видавничо-поліграфічної галузі
  60. (2013) Фінансова безпека підприємства: методичні засади управління
  61. (2013) Формалізація предметної області управління видавничо-поліграфічною галуззю на основі системного підходу
  62. (2013) Формалізація предметної області управління видавничо-поліграфічною галуззю
  63. (2014) Методология построения четырехуровневой модели планирования, принятия решений и оперативного планирования в сетевых системах с ограниченными ресурсами
  64. (2014) Підвищення ефективності природоохоронної діяльності в поліграфії
  65. (2015) Алгоритмизация третьего и четвертого уровней четырехуровневой модели календарного и оперативного планирования и принятия решений в сетевых системах с ограниченными ресурсами
  66. (2015) Інтегральна оцінка втрат від реалізації загроз економічній безпеці машинобудівного підприємства
  67. (2015) Необхідність покращення підготовки майбутніх інженерно-технічних працівників з питань безпечності промислових підприємств
  68. (2015) Основні засади діяльності державного комітету з питань телебачення і радіомовлення України як суб’єкта інформаційної сфери
  69. (2015) Прогнозування впливу на фінансову безпеку машинобудівного підприємства внутрішніх загроз
  70. (2015) Формування аналітичного забезпечення застосування антикризових технологій в управлінні економічною безпекою машинобудівних підприємств
  71. (2016) Державне стимулювання стійкого розвитку інформаційної сфери
  72. (2016) Ієрархічне впорядкування факторів, що стримують або стимулюють розвиток інформаційної сфери України
  73. (2016) Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України
  74. (2016) Людина, якої нам не вистачатиме
  75. (2016) Особливості процедури оцінювання стану безпечності промислового підприємства
  76. (2016) Сутність та індикатори досягнення сталого розвитку інформаційної сфери
  77. (2016) Сутність та ключові параметри формування інформаційної сфери України
  78. (2016) У каждой страны свои открытия
  79. (2017) Інформаційна сфера: становлення та розвиток економічних досліджень видавничо-поліграфічної галузі України (до постановки питання)
  80. (2017) Методологічні аспекти формування безпеки інформаційної сфери як основи її сталого розвитку
  81. (2017) Оцінка ефективності управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств
  82. (2017) Розвиток видавничої діяльності в контексті вдосконалення регулювання конкурентної політики та державної допомоги
  83. (2017) Розроблення механізму державного стимулювання сталого розвитку інформаційної сфери України із застосуванням методології функціонального моделювання
  84. (2017) Сутність та завдання державного регулювання розвитком інформаційної сфери України
  85. (2017) Функціональна модель виготовлення та поширення інформаційної продукції
  86. (2018) Моделювання розвитку інформаційної сфери в Україні
  87. (2018) Сучасний етап реалізації програми "Українська книга"
  88. (2018) Тихою, невтомною працею любіть Україну (до 75-річчя Всеволода Миколайовича Сеньківського)
  89. (2018) Це – початок революції. Это - начало революции
  90. (2019) Effect of constraining and stimulating factors on the sustainable development of the information sphere of Ukraine
  91. (2019) Total weighted tardiness minimization for tasks with a common due date on parallel machines in case of agreeable weights and processing times
  92. (2019) Оцінювання ризиків на робочому місці як елемент ризикоорієнтованого підходу в охороні праці
  93. (2013) Багатофакторний вибір альтернативних варіантів оптимального антикризового рішення в процесі гарантування економічної безпеки підприємства на основі нечіткого відношення переваги

     Реферативна інформація:

  1. [К] (2013) Інформаційні технології багаторівневого планування в організаційно-виробничих системах з обмеженими ресурсами
  2. (1999) Деякі аспекти оцінки якості друкарського зображення
  3. (1999) Друкування на аркушевих офсетних машинах
  4. (1999) Основи охорони праці
  5. (2000) Основы охраны труда
  6. (2000) Оцінка якості поліграфічної продукції
  7. (2001) Визначення параметрів зволожувальних розчинів і дослідження впливу температури та концентрації на їх експлуатаційні властивості
  8. (2001) Контроль модулей памяти компьютеров
  9. (2001) Основи охорони праці
  10. (2001) Очистка воздуха от пыли при использовании увлажняющих растворов для плоской офсетной печати
  11. (2001) Поліграфічні матеріали
  12. (2002) Адаптивная система планирования и управления мелкосерийным производством
  13. (2003) Технологія плоского офсетного друку
  14. (2004) Максимизация суммарной прибыли предприятия от реализации изделий в случае ненарушения директивных сроков их изготовления
  15. (2004) Максимизация суммарной прибыли предприятия при отсутствии директивных сроков в системе СПУМП
  16. (2004) Удосконалення процесу зволоження в плоскому офсетному друці
  17. (2005) Общая модель и методы иерархического планирования функционирования сложных организационно-производственных систем с ограниченными ресурсами
  18. (2006) Electrical and magnetic properties of <$E bold {{roman La} sub 1-x {roman Ag} sub y roman MnO sub 3}> recrystallized ceramics
  19. (2006) Видавничо-поліграфічна галузь України: Стан, проблеми, тенденції: Статистично-графічний огляд
  20. (2006) Дослідження умов формування плівок на основі лаків УФ-затвердіння
  21. (2006) Системи оброблення та передавання інформації : Т. 2. Р - Я
  22. (2006) Стандарти у видавничо-поліграфічній галузі
  23. (2006) Структура активів підприємств видавничо-поліграфічного комплексу України у 2001 - 2004 рр.
  24. (2007) Зменшення внутрішніх напружень у лакових шарах, сформованих композиціями УФ-затвердіння
  25. (2007) Технологія плоского офсетного друку
  26. (2008) Охорона праці в поліграфічній промисловості: проблеми гігієни праці та виробничої санітарії
  27. (2008) Пашуля Петро Лук'янович
  28. (2008) Сеньківський Всеволод Миколайович
  29. (2008) Чехман Ярослав Іванович
  30. (2008) Шибанов Володимир Вікторович
  31. (2009) Деякі аспекти оцінки конкурентоспроможності видавничо-поліграфічних підприємств
  32. (2009) Друковані праці науково-педагогічних співробітників Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, опубліковані в 1930 - 1970 роках : Ч. 2.
  33. (2009) Інноваційна діяльність у видавничо-поліграфічній галузі України
  34. (2009) Лазаренко Едуард Тимофійович
  35. (2009) Мервінський Роман Іванович
  36. (2009) Перспективи інноваційних процесів у видавничо-поліграфічній галузі
  37. (2009) Полюдов Олександр Миколайович
  38. (2009) Проблеми фахового забезпечення системи управління охороною праці підприємств
  39. (2009) Стандартизування термінів і визначень понять систем оброблення та передавання інформації
  40. (2009) Тір Костянтин Вадимович
  41. (2010) Аналіз дисертаційних робіт, захищених в Українському поліграфічному інституті ім. Івана Федорова та Українській академій друкарства в 1990 - 2009 рр.
  42. (2010) Моделі факторів впливу на наукову кар'єру (на прикладі поліграфічної галузі України)
  43. (2010) Науково-технічний збірник "Наукові записки"
  44. (2010) Нормування, організація та оплата праці в поліграфії
  45. (2010) Побудова моделі ключових загроз економічної безпеки вітчизняних поліграфічних підприємств
  46. (2010) Розвиток друкарства на Київщині у першій половині XVII століття
  47. (2011) Аналіз тематики дисертаційних досліджень, виконаних в Українській академії друкарства в 1983 - 2010 рр.
  48. (2011) Аналіз тематики дисертаційних робіт, присвячених трафаретному друку, виконаних в Україні протягом 1969 - 2011 рр.
  49. (2011) Антикризове управління та фінансова санація підприємств
  50. (2011) Ієрархія факторів друкарського процесу (на прикладі плоского офсетного друку)
  51. (2011) Ієрархія факторів економічного розвитку поліграфічної галузі України
  52. (2011) Ієрархія факторів процесу виготовлення друкарських форм (на прикладі плоского офсетного друку)
  53. (2011) Моделі факторів впливу на розвиток вищої технічної освіти в Україні (на прикладі поліграфічної галузі)
  54. (2011) Модель факторів несприятливого впливу на оточуюче середовище
  55. (2011) Оптимізація моделей ключових загроз на шляху до економіки знань в Україні
  56. (2011) Побудова моделей ключових загроз на шляху до економіки знань в Україні
  57. (2011) Розвиток вітчизняної поліграфії у контексті техніко-економічних укладів
  58. (2011) Система визначення положення центра мас літака в режимі польоту
  59. (2012) Автоматичне керування посадкою літака на основі алгоритму з прогнозною моделлю
  60. (2012) Антикризове корпоративне управління. Теоретичні та прикладні аспекти
  61. (2012) Багатофакторний вибір альтернативних варіантів флексографічного друку на основі нечіткого відношення переваги
  62. (2012) Відходи підприємств. Поводження та документальний супровід
  63. (2012) Економічний розвиток видавничо-поліграфічної галузі України: дослідження сутності, показників, факторів і результатів
  64. (2012) Модель факторів, що визначають якість очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин
  65. (2012) Організаційно-економічний механізм розвитку видавничо-поліграфічної галузі в процесі гарантування інформаційної безпеки України
  66. (2012) Побудова моделі факторів ефективності роботи пиловловлювача нової конструкції
  67. (2012) Синтез динамической ходьбы антропоморфного робота с использованием предварительной оптимизации траекторий движения
  68. (2012) Управління якістю очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин
  69. (2012) Установка ультразвукового очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин
  70. (2012) Фактори прогнозування якості флексографічного друку
  71. (2012) Формальное описание трехуровневой модели оперативного планирования систем с сетевым представлением технологических процессов. Постановка новых задач исследования
  72. (2012) Шляхи інтенсифікації процесу очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин
  73. (2013) Метод ранжування факторів впливу на якість технологічних процесів
  74. (2013) Про закони розвитку та функціонування видавничо-поліграфічної галузі
  75. (2013) Фінансова санація. Теоретичні та прикладні аспекти
  76. (2013) Формалізація предметної області управління видавничо-поліграфічною галуззю
  77. (2014) Методология построения четырехуровневой модели планирования, принятия решений и оперативного планирования в сетевых системах с ограниченными ресурсами
  78. (2014) Підвищення ефективності природоохоронної діяльності в поліграфії
  79. (2015) Алгоритмизация третьего и четвертого уровней четырехуровневой модели календарного и оперативного планирования и принятия решений в сетевых системах с ограниченными ресурсами
  80. (2015) Необхідність покращання підготовки майбутніх інженерно-технічних працівників з питань безпечності промислових підприємств
  81. (2015) Формування аналітичного забезпечення застосування антикризових технологій в управлінні економічною безпекою машинобудівних підприємств
  82. (2016) Інформаційно-комунікаційні аспекти формування і функціонування наукових шкіл видавничо-поліграфічної галузі
  83. (2016) Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України
  84. (2016) Основи охорони праці
  85. (2016) Особливості процедури оцінювання стану безпечності промислового підприємства
  86. (2017) Економіка інформаційної сфери: формування спеціальнонаукового категоріального апарату
  87. (2017) Інформаційна сфера: становлення та розвиток економічних досліджень видавничо-поліграфічної галузі України (до постановки питання)
  88. (2017) Эвристический алгоритм решения задачи суммарного взвешенного запаздывания на одном приборе
  89. (2018) Сучасний етап реалізації програми "Українська книга"
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Мельников Олег Валентинович (технічні науки)
  2. Мельников Олександр Валерійович (1973–) (технічні науки)
  3. Мельников Олександр Григорович (державне управління)
  4. Мельников Олександр Сергійович (філологічні науки)
  5. Мельников Олександр Федорович (державне управління)
  6. Мельников Олександр Юрійович (технічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського