Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Христова Ганна Олександрівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0106455 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0106455


Христова Ганна Олександрівна
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2004) Юридична природа актів Конституційного Суду України
 2. [К] (2004) Юридична природа актів Конституційного Суду України
 3. (2005) Закон України "Про попередження насильства в сім'ї"
 4. (2006) Закон України "Про попередження насильства в сім'ї"
 5. (2006) Модельні справи із застосування Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок
 6. (2007) Міжнародний пакт про громадянські та політичні права: позиція держави та погляд громадянського суспільства
 7. (2007) Проблеми законодавчого забезпечення ресоціалізації та соціальної адаптації звільнених осіб в Україні
 8. (2008) Основи гендерно-правового аналізу законодавства України
 9. (2010) Захист прав жінок та дітей судовими та правоохоронними органами в Україні
 10. (2010) Інформаційно-методичні матеріали та аналіз нормативно-правової бази з питань попередження насильства над дітьми в сім'ї та поза нею
 11. (2010) Позитивні дії в механізмі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: міжнародний досвід та українські перспективи
 12. (2010) Розгляд справ стосовно жорсткого поводження з дітьми судами України: аналіз законодавства та практики його застосування
 13. (2010) Судовий захист від насильства в сім'ї
 14. (2010) Юридичний захист від насильства в сім'ї
 15. (2012) Теорія держави і права
 16. (2013) Плани практичних занять з навчальної дисципліни "Юридична деонтологія"
 17. (2013) Програма навчальної дисципліни "Загальна теорія держави і права"
 18. (2013) Теорія держави і права
 19. (2014) Юридична деонтологія
 20. (2015) Теорія держави і права
 21. (2016) Вдосконалення національного законодавства України стосовно захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб
 22. (2016) Теорія держави і права

    Наукова періодика:

 1. (2009) Законодавчі засади попередження жорстокого поводження з дітьми у світлі міжнародних стандартів прав дитини
 2. (2009) Теоретико-правові засади переборення колізій у законодавстві України про попередження насильства в сім’ї
 3. (2012) Позитивні зобов’язання держави у сфері прав людини як новий напрям дослідження у вітчизняній теоретичній юриспруденції
 4. (2013) Доктрина позитивних зобов’язань держави щодо прав людини: основні етапи формування
 5. (2013) Позитивні обов’язки держави у сфері протидії дискримінації
 6. (2013) Типи позитивних зобов’язань держави щодо прав людини у світлі юриспруденції Страсбурзького суду
 7. (2014) Доктрина "R2P": зобов’язання держави та міжнародної спільноти щодо захисту прав людини
 8. (2014) Конструкція зобов’язань держави у сфері прав людини: порівняльний аналіз міжнародних та європейських підходів
 9. (2014) Позитивні зобов’язання держави в системі доктринальних підходів до тлумачення і застосування Європейської конвенції з прав людини
 10. (2017) Про позитивні зобов’язання держави в умовах збройного конфлікту та тимчасової втрати контролю над частиною своєї території
 11. (2018) Зобов’язання держави у сфері прав людини в умовах окупації
 12. (2018) Позитивні зобов’язання держави в ситуації вимушеного внутрішнього переміщення: міжнародні стандарти

    Реферативна інформація:

 1. (2004) Юридична природа актів Конституційного Суду України
 2. (2005) Закон України "Про попередження насильства в сім'ї"
 3. (2007) Історія формування та особливості сучасного розуміння нормативно-правового акта
 4. (2007) Проблеми законодавчого забезпечення ресоціалізації та соціальної адаптації звільнених осіб в Україні
 5. (2008) Основи гендерно-правового аналізу законодавства України
 6. (2010) Захист прав жінок та дітей судовими та правоохоронними органами в Україні
 7. (2010) Позитивні дії в механізмі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: міжнародний досвід та українські перспективи
 8. (2011) Моніторинг судової практики України у справах, пов'язаних з насильством щодо дітей та жінок
 9. (2011) Порівняльне правознавство
 10. (2012) Теорія держави і права
 11. (2014) Юридична деонтологія
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського