Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Чуприна Олена Олександрівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0106804 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0106804


Чуприна Олена Олександрівна
(кандидат наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 08.00.00 - Економічні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2004) Статистична характеристика стану і розвитку малого підприємництва на регіональному рівні
  2. [К] (2004) Статистична характеристика стану і розвитку малого підприємництва на регіональному рівні
  3. (2010) Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз
  4. (2013) Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Економіка підприємства"
  5. (2013) Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Менеджмент" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", спеціальність 6.030401 "Правознавство")

     Наукова періодика:

  1. (2011) Багатомірний статистичний аналіз тенденцій економічного розвитку та рівня життя населення
  2. (2012) Держава як джерело асоціальних практик у матеріальному стимулюванні трудової діяльності
  3. (2012) Дослідження ринку праці в прикордонних регіонах як фактора трудової міграції
  4. (2012) Соціально-економічні моделі трудової міграції
  5. (2013) Концептуальні основи міграційної політики
  6. (2013) Порівняльний аналіз методологічних підходів до оцінки бідності та соціальної нерівності
  7. (2013) Статистичні оцінки бідності та соціальної нерівності в Україні
  8. (2014) Аналіз розбіжностей в оцінках бідності та соціальної нерівності в Україні
  9. (2014) Проблема нелегальної міграції в структурі міграційних процесів
  10. (2015) Причини та наслідки низької заробітної плати в Україні
  11. (2015) Соціально-економічні основи моделі циркулярної міграції
  12. (2015) Формування підходів до вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб
  13. (2016) Стратегічна компонента у формуванні державної міграційної політики
  14. (2017) Нормативне закріплення і практична реалізація права на гідний рівень життя в Україні та світі
  15. (2018) Теоретико-методичні аспекти реінтеграції мігрантів в Україні

     Реферативна інформація:

  1. (2004) Статистична характеристика стану і розвитку малого підприємництва на регіональному рівні
  2. (2010) Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Чуприна Оксана Василівна (сільськогосподарські науки)
  2. Чуприна Олександр Олексійович (технічні науки)
  3. Чуприна Олександр Петрович (сільськогосподарські науки)
  4. Чуприна Олексій В'ячеславович (юридичні науки)
  5. Чуприна Олена Василівна (юридичні науки)
  6. Чуприна Олена Олександрівна (економічні науки)
  7. Чуприна Олена Оскарівна (економічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського