Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Крат Василь Іванович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0109998 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0109998


Крат Василь Іванович
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2008) Переважні права: цивільно-правовий аспект
 2. (2009) Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар : Т. 12. Спадкове право
 3. (2009) Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар : Т. 2. Фізична особа
 4. (2009) Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар : Т. 3. Юридична особа
 5. (2010) Цивільний кодекс України : Т. 1. Загальні положення
 6. (2011) Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар : Т. 6. Право інтелектуальної власності
 7. (2013) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни Цивільне право України (галузь знань 0304 Право, освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр, напрям підготовки 6.030401 Правознавство) : Ч. 1.
 8. (2013) Правове регулювання некомерційних організацій в Україні
 9. (2014) Цивільний і Господарський кодекси: 2004 - 2014 рр.
 10. (2015) Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар : Т. 10. Кредитні та розрахункові зобов'язання. Договір комерційної концесії. Договір про спільну діяльність
 11. (2018) Недійсність правочинів. Коментар судової практики

    Наукова періодика:

 1. (2010) Нетиповість у цивільному праві: історія та сучасність
 2. (2012) Недійсність правочинів, учинених під впливом помилки
 3. (2014) Недійсність у процедурі банкрутства: окремі прояви
 4. (2014) Окремі аспекти недійсності заповіту
 5. (2015) Недійсність публічних торгів у судовій практиці
 6. (2015) Нікчемність правочинів неплатоспроможного банку
 7. (2015) Правові наслідки недійсності в спадковому праві
 8. (2016) Застосування позовної давності до вимог про визнання недійсними рішень загальних зборів: аналіз судової практики
 9. (2016) Застосування позовної давності у сфері недійсності правочинів: аналіз судової практики
 10. (2017) Недійсність договору: законодавче регулювання та види

    Реферативна інформація:

 1. (2008) Переважні права: цивільно-правовий аспект
 2. (2009) Цивільний кодекс України : Т. 12. Спадкове право
 3. (2009) Цивільний кодекс України : Т. 2. Фізична особа
 4. (2009) Цивільний кодекс України : Т. 3. Юридична особа
 5. (2011) Цивільне право : Т. 1.
 6. (2012) Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар : Т. 7. Загальні положення про зобов'язання та договір
 7. (2013) Правове регулювання некомерційних організацій в Україні
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Крат Василь Іванович (юридичні науки)
 2. Крат Вікторія Василівна (медичні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського