Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Косович Ольга Василівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0110122 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0110122


Косович Ольга Василівна
(доктор наук)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Kosovych Olga (англійська)


  • Галузь науки: linguistics


  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2015) Інноваційні процеси в лексиці сучасної французької мови (на матеріалі онлайнових видань)
  2. [К] (2008) Оказіональне словотворення в сучасній французькій мові (на матеріалі мови мас-медіа, Інтернет-видань і художніх творів)
  3. [К] (2008) Оказіональне словотворення в сучасній французькій мові (на матеріалі мови мас-медіа, Інтернет-видань і художніх творів)
  4. (2014) Теорія неологізації сучасної французької мови
  5. (2018) Лексика на перетині наукових парадигм

     Наукова періодика:

  1. (2010) Креативна, iмпресивна та комунiкативно-емотивна функцiї оказiоналiзмiв
  2. (2012) Динамічні процеси лексичного складу французької мови. Неологiзацiя
  3. (2012) До питання про суть неологізму в сучасній лінгвістиці
  4. (2012) Французька неологія: сутність, тенденції перспективи
  5. (2013) Динаміка лексики у просторі франкомовної віртуальної комунікації
  6. (2013) Інноваційні процеси у французькiй мовi: розвиток нового напрямку досліджень в теорії неологізації
  7. (2013) Лексичні гібриди у розрізі інноваційних процесів. Диференціація концепту
  8. (2013) Лексичні інновації в сучасній теорії неології
  9. (2013) Модерні тенденції інноваційних процесів у мові он-лайнових засобів масової інформації
  10. (2013) Про лiнгвiстичнi перспективи неологiзмiв суспiльно-полiтичної сфери у французькiй мовi новiтнього перiоду. доцiльнiсть укладення словника
  11. (2013) Специфіка розвитку словникового складу французької мови початку ХХI столiття: основнi вектори
  12. (2013) Специфіка розвитку словникового складу французької мови початку ХХI столiття: основнi вектори
  13. (2013) Творення неосемантизмiв або семантична еволюцiя слiв у сучаснiй французькiй мовi
  14. (2013) Типологiя гiбридних неолексем в рамках теорiї неологiї
  15. (2014) Контамінація у дзеркалі неономінації. Лінгвокогнітивні можливості
  16. (2014) Неолексеми гiбридної природи в стилiстичнiй панорамi французької мови
  17. (2014) Розмежування випадкiв омонiмiї з-помiж неоабревiацiй французької мови
  18. (2014) Сучасні тенденції і умови ефективного функціонування сировинної зони м’ясопереробних підприємств Хмельниччини
  19. (2015) Лексеми гiбридної природи в процесах iнноватики французької мови
  20. (2016) Запозичення у словниковому складi французької мови. Параметри вивчення
  21. (2016) Лексичний новотвір у контексті мовної інтерференції
  22. (2016) Неологія та неонімія: диференціація основних понять
  23. (2016) Пластичність мови. Семантична неологія
  24. (2016) Проникнення англiцизмiв у вокабуляр французької мови (на матерiалi онлайнових медiйних джерел)
  25. (2016) Специфiка полiтики Францiї в галузi нацiональної мови та неологiї. Основнi вимiри
  26. (2016) Творення телескопiзмiв як прояв лiнгвiстичної тенденцiї до мовної економiї
  27. (2017) Від категорійної деформації до категорійної неології
  28. (2017) Конверсія як різновид транспозиції словотвірного характеру
  29. (2017) Омонiми у корпусi новотворiв-абревiацiй
  30. (2017) Процеси експансiї лексем англiйського походження в контекстi мовної полiтики Францiї
  31. (2018) Принципи мовної централiзацiї (на прикладi французької мови)
  32. (2018) Просторове варiювання полiнацiональної мови як константа дослiджень у романiстицi

     Реферативна інформація:

  1. [Д] (2015) Інноваційні процеси в лексиці сучасної французької мови (на матеріалі онлайнових видань)
  2. (2008) Оказіональне словотворення в сучасній французькій мові (на матеріалі мови мас-медіа, Інтернет-видань і художніх творів)
  3. (2012) До питання про суть неологізму в сучасній лінгвістиці
  4. (2013) Принципи та шляхи термiнологiчної неологiї
  5. (2014) Теорія неологізації сучасної французької мови
  6. (2018) Лексика на перетині наукових парадигм
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Косович Ольга Василівна (філологічні науки)
  2. Косович Ольга Вікторівна (1991–) (технічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського