Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Пришляк Оксана Юріївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0110270 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0110270


Пришляк Оксана Юріївна
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2008) Професійна підготовка соціальних педагогів у вищих навчальних закладах Німеччини
 2. [К] (2008) Професійна підготовка соціальних педагогів у вищих навчальних закладах Німеччини

    Наукова періодика:

 1. (2011) Вплив соціального середовища на формування ціннісних орієнтацій молоді
 2. (2011) Основні тенденції модернізації системи професійної підготовки педагогів у країнах Європи
 3. (2011) Формування інформаційної культури майбутніх педагогів
 4. (2012) Пошуки інноваційних технологій підготовки соціальних педагогів
 5. (2013) Професійний розвиток педагогів у США і ФРН
 6. (2013) Соціально-педагогічна підтримка дітей і молоді у Федеративній Республіці Німеччини
 7. (2013) Удосконалення професійної підготовки педагогів України у контексті прогресивних ідей зарубіжного досвіду
 8. (2014) Особливості професійного розвитку фахівців соціально-педагогічної сфери
 9. (2014) Розвиток фахівців соціономічної сфери в професійних асоціаціях й об’єднаннях
 10. (2014) Упровадження стандартів професійного розвитку фахівців соціономічної сфери: зарубіжний досвід
 11. (2015) Упровадження інноваційних технологій у процес навчання іноземної мови майбутніх педагогів
 12. (2015) Упровадження компетентнісного підходу у процесі навчання іноземних мов майбутніх педагогів у вищих закладах освіти
 13. (2017) Зарубіжний досвід діяльності Університетів третього віку
 14. (2017) Мета і принципи діяльності університетів третього віку у Великій Британії
 15. (2017) Особливості впровадження освітніх програм для людей літнього віку в Україні
 16. (2018) Компетентнісний підхід до полікультурної підготовки фахівців соціальної сфери
 17. (2018) Особливості діяльності фахівців соціономічних професій в умовах полікультурності
 18. (2018) Сучасні тенденції формування полікультурної компетентності фахівців соціальної сфери в західноєвропейських країнах
 19. (2018) Формування полікультурної професійної компетентності фахівців соціальної сфери у вищих навчальних закладах США та Канади
 20. (2019) Вплив правових теорій міжкультурної компетентності на практику професійної підготовки фахівців до міжкультурної взаємодії
 21. (2019) Культурологічні засади формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій
 22. (2019) Мотивація як провідний чинник формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій

    Реферативна інформація:

 1. (2008) Професійна підготовка соціальних педагогів у вищих навчальних закладах Німеччини
 2. (2011) Іншомовна компетентність як вагомий чинник духовно-морального розвитку майбутніх педагогів
 3. (2011) Освіта як рушій розвитку громадянського суспільства (обмін досвідом між Україною та Словаччиною)
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Пришляк Оксана Юріївна (педагогічні науки)
 2. Пришляк Олександр Олегович (фізико-математичні науки)
 3. Пришляк Олександра Ярославівна (медичні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського