Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Сахань Олена Миколаївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0136465 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0136465


Сахань Олена Миколаївна
(кандидат наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 22.00.00 - Соціологічні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (1995) Студентські інтереси та їх роль у становленні соціальної зрілості майбутніх спеціалістів
  2. (2001) Українська державність: становлення, досвід, проблеми
  3. (2002) Політологія
  4. (2008) Політологія
  5. (2008) Робоча програма навчальної дисципліни "Політологія" для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання
  6. (2009) Практикум з навчальної дисципліни "Політологія"
  7. (2012) Індивідуальна робота студентів з навчальної дисципліни"Політологія"
  8. (2012) Конфліктологія
  9. (2012) Програма навчальної дисципліни "Зовнішня політика України"
  10. (2014) Міжнародна інформація
  11. (2018) Політологія
  12. (2019) Політико-правова культура українського народу в контексті модерного державотворення

     Наукова періодика:

  1. (2011) Деструктивний вектор політичної конфліктності в розвитку сучасного українського суспільства
  2. (2013) Деструктивний вплив політичної культури перехідного типу на поширення процессу маргіналізації українського суспільства
  3. (2013) Політична відповідальність влади як чинник формування правової культури в Україні
  4. (2013) Політична відповідальність як чинник запобігання деструктивності влади в сучасних умовах розвитку українського суспільства
  5. (2014) Внутрішньополітичні процеси в сучасній Україні як чинник консолідації суспільства
  6. (2014) Деструктивний вплив влади на перебіг сучасного політичного процесу в Україні
  7. (2014) Про використання соціальних мереж інтернету як засобу створення іміджу політичної влади в Україні
  8. (2015) Корупція в сучасній Україні як джерело деструктивності влади
  9. (2015) Політична модернізація Української держави як чинник запобігання деструктивності влади
  10. (2015) Проблеми політичної модернізації за сучасних умов розвитку української держави
  11. (2016) Деонтологізація світу як деантропологізація суспільства
  12. (2016) Постсучасна теоретизація соціальної реальності
  13. (2016) Проблема оновлення політико-управлінських еліт у сучасній Україні
  14. (2017) Ментальність українського соціуму в умовах трансформаційних процесів у суспільстві
  15. (2017) Проблема непотизму в сучасному українському суспільстві
  16. (2018) До проблеми імплементації європейських цінностей в українському просторі
  17. (2018) Європейські цінності як запорука процвітання суспільства: український вибір

     Реферативна інформація:

  1. (2001) Українська державність: становлення, досвід, проблеми
  2. (2002) Політологія
  3. (2004) Політологія
  4. (2008) Політологія
  5. (2011) Деструктивний вектор політичної конфліктності в розвитку сучасного українського суспільства
  6. (2012) Конфліктологія
  7. (2014) Міжнародна інформація
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського