Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Хільчевський Валентин Кирилович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0204192 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0204192


Хільчевський Валентин Кирилович (1953)
(доктор наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Khilchevskyi Valentyn K. (англійська)
 • Хильчевский Валентин Кириллович (російська) • Наукове звання: професор
   Галузь науки: Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія

  Персональні веб-ресурси: Пов'язані особи:
   Наукова школа:
  1. Гребінь Василь Васильович (1964–) (географічні науки) - учень
  2. Шерстюк Наталія Петрівна (географічні науки) - учень
  3. Забокрицька Мирослава Романівна (1976–) (географічні науки) - учень
  4. Пелешенко Василь Іларіонович (1927–2014) (географічні науки) - вчитель
  5. Буднік Світлана Василівна (1967–) (географічні науки) - учень

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (1996) Оцінка впливу агрохімічних засобів на стік хімічних речовин та якість поверхневих вод (на прикладі басейну Дніпра)
  2. [Д] (1996) Оцінка впливу агрохімічних засобів на стік хімічних речовин та якість поверхневих вод (на прикладі басейну Дніпра)
  3. (1993) Методи визначення хімічного складу природних вод
  4. (1995) Гідрохімія України
  5. (1996) Роль агрохімічних засобів у формуванні якості вод басейну Дніпра
  6. (1997) Загальна гідрохімія
  7. (1999) Гідроекологічні проблеми суходолу
  8. (2000) Загальна гідрологія
  9. (2000) Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука
  10. (2001) Основи океанології
  11. (2002) Вплив сульфатного карсту на хімічний склад природних вод у басейні Дністра
  12. (2003) Гідрохімія океанів і морів
  13. (2004) Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи
  14. (2005) Гидродинамика и гидрохимия склоновых водотоков
  15. (2006) Гідроекологічний стан басейну Західного Бугу на території України
  16. (2007) Гідролого-гідрохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра
  17. (2008) Загальна гідрологія
  18. (2008) Основи океанології
  19. (2009) Водні ресурси та якість річкових вод басейну Південного Бугу
  20. (2009) Гідроекологічний стан басейну річки Рось
  21. (2011) Гідрологічний стан басейну Горині в районі Хмельницької АЕС
  22. (2012) Гідрохімічний режим та якість води Інгульця в умовах техногенезу
  23. (2012) Основи гідрохімії
  24. (2012) Особливості гідрохімічних процесів у техногенних та природних водних об'єктах Кривбасу
  25. (2012) Польові та лабораторні дослідження хімічного складу води річки Рось
  26. (2013) Гідрохімічний режим та якість поверхневих вод басейну Дністра на території України
  27. (2013) Методики гідрографічного та водогосподарського районування території України відповідно до вимог Водної рамкової директиви Європейського Союзу
  28. (2014) Водний фонд України. Штучні водойми. Водосховища і ставки
  29. (2014) Гідрохімія річок Лівобережного лісостепу України
  30. (2015) Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  2. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
  3. Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка

     Література:

  1. (2019) Український гідролог-гідрохімік Валентин Хільчевський

     Наукова періодика:

  1.  Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, Київ
  2. (2010) Оцінка трансформації хімічного складу води річки Десна
  3. (2010) Про четверту Всеукраїнську наукову конференцію "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (м. Луганськ, 29 вересня – 2 жовтня 2009 р.)
  4. (2010) Умови формування хімічного складу води та вивченість гідрохімічного режиму річок Лівобережного Лісостепу
  5. (2010) Характеристика гідроекологічного стану басейну Інгульця
  6. (2011) Аналіз підготовки спеціалістів вищої кваліфікації з гідрології та метеорології в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1993-2011 рр.)
  7. (2011) Про гідроекологічне районування басейну р. Інгулець
  8. (2011) Про роботу п’ятої всеукраїнської наукової конференції "Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія" (22-24 вересня 2011р., м. Чернівці)
  9. (2011) Просторово-часова характеристика стоку річок Сула, Псел та Ворскла
  10. (2011) Узагальнений перелік публікацій у науковому збірнику "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" за 2000-2010 рр.
  11. (2011) Характеристика гідрохімічного режиму річок басейну Дністра
  12. (2012) Режим біогенних речовин у поверхневих водах басейну Дністра
  13. (2014) Аналіз багаторічної трансформації хімічного складу річкових вод України
  14. (2014) Відзначення 145-ї річниці від дня народження академіка ВУАН та ВАСГНІЛ Євгена Володимировича Оппокова (1869-1937)
  15. (2014) До 120-річчя вченого-гідролога А. В. Огієвського (деякі архівні дослідження)
  16. (2015) Оцінка річкової мережі басейну Росі за типологією річок згідно Водної рамкової директиви Європейського Союзу
  17. (2015) Перші комплексні гідрохімічні дослідження Шацьких озер на Волині у 1975 р. – початок формування наукової школи гідрохімії та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  18. (2015) Узагальнений перелік публікацій у науковому збірнику "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" за 2011-2015 рр. (томи 1(22)–4 (39))
  19. (2016) Водні об’єкти Луцька: гідрографія, локальний моніторинг, водопостачання та водовідведення
  20. (2016) Гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України)
  21. (2016) Комплексна оцінка якості води р. Чорна Тиса
  22. (2016) Національній гідрометеорологічній службі в Україні 95 років: хронологія змін
  23. (2016) Оцінка гідрографічної мережі району річкового басейну Вісли (Західного Бугу та Сяну) на території України згідно типології Водної рамкової директиви ЄС
  24. (2016) Ретроспективний аналіз досліджень річкової мережі України та застосування типології річок Водної рамкової директиви ЄС на сучасному етапі
  25. (2016) Хімічний склад атмосферних опадів на території України та його антропогенна складова
  26. (2017) Відповідність загального гідроенергетичного потенціалу типам русел річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України)
  27. (2017) Гидрология в университетах Украины – история, состояние, перспективы
  28. (2017) Гідрографічне та водогосподарське районування території України, затверджене у 2016 р. – реалізація положень ВРД ЄС
  29. (2017) Гідроекологічні проблеми ревіталізації річок на території міських агломерацій – міжнародний та український досвід
  30. (2017) Оцінка якості води річки Біла Тиса
  31. (2017) Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний зїзд (Одеса – 2017): пріоритети та перспективи гідрометеорологічної діяльності
  32. (2017) Про фукціонально-генетичну та гідрохімічну класифікації ставків
  33. (2017) Університетська гідрологічна наука в Україні та перспективи подальшого її розвитку
  34. (2017) Характеристика хімічного складу води річки Рось (за даними моніторингу басейнового управління водних ресурсів)
  35. (2018) Гідрохімія транскордонної річки Західний Буг на території України
  36. (2018) Научная гидрохимическая школа Киевского национального университета имени Тараса Шевченко – 50 лет исследования природных вод
  37. (2018) Про роботу VII Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології" (Київ, 2018)
  38. (2019) The chemical composition of precipitation in Ukraine and its potential impact on the environment and water bodies
  39. (2019) Кафедра гидрологии и гидроэкологии Киевского университета имени Тараса Шевченко - 70 лет подготовки кадров и научных исследований (1949-2019 гг.)

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Еколого-гідрохімічна оцінка поверхневих вод басейну Дніпра
  2. (1999) Гідроекологічні проблеми суходолу
  3. (2000) Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Т. 1.
  4. (2000) Загальна гідрологія
  5. (2001) Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Т. 2.
  6. (2001) Основи океанології
  7. (2002) Вплив сульфатного карсту на хімічний склад природних вод у басейні Дністра
  8. (2002) Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Т 4.
  9. (2002) Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Т. 3.
  10. (2003) Гідрохімія океанів і морів
  11. (2004) Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Т. 6.
  12. (2004) Проблема забруднення залізом і марганцем поверхневих вод басейну Дніпра та можливі шляхи її вирішення в районах водозаборів
  13. (2004) Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи
  14. (2005) Гидродинамика и гидрохимия склоновых водотоков
  15. (2005) Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Т. 7.
  16. (2005) Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Т. 8.
  17. (2006) Гідроекологічний стан басейну Західного Бугу на території України
  18. (2006) Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Т. 10.
  19. (2006) Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Т. 11.
  20. (2006) Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Т. 9.
  21. (2007) Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Т. 12.
  22. (2007) Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Т. 13.
  23. (2008) Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Т. 14.
  24. (2008) Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Т. 15.
  25. (2008) Загальна гідрологія
  26. (2008) Основи океанології
  27. (2009) Водні ресурси та якість річкових вод басейну Південного Бугу
  28. (2009) Гідроекологічний стан басейну річки Рось
  29. (2011) Гідрологічний стан басейну Горині в районі Хмельницької АЕС
  30. (2012) Гідрохімічний режим та якість води Інгульця в умовах техногенезу
  31. (2012) Основи гідрохімії
  32. (2012) Особливості гідрохімічних процесів у техногенних та природних водних об'єктах Кривбасу
  33. (2013) Гідрохімічний режим та якість поверхневих вод басейну Дністра на території України
  34. (2013) Євген Володимирович Оппоков - засновник практичної та наукової гідрології в Україні (до 145-річчя від дня народження)
  35. (2014) Гідрохімія річок Лівобережного лісостепу України
  36. (2015) Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона
  37. (2017) Гидрология в университетах Украины - история, состояние, перспективы
  38. (2017) Оцінка якості води річки Біла Тиса
  39. (2017) Університетська гідрологічна наука в Україні та перспективи подальшого її розвитку
  40. (2018) 25 лет деятельности спецсовета по защите диссертаций по гидрологии и метеорологии в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (1993 - 2018 гг.)
  41. (2018) Умови формування хімічного складу води гірського озера Марічейка (масив Чорногора, Українські Карпати)
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського