Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Балаєв Анатолій Джалілович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0216639 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0216639


Балаєв Анатолій Джалілович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (1997) Органічна речовина та шляхи її відтворення в чорноземах Лісостепу і Степу України
 2. [Д] (1997) Органічна речовина та шляхи її відтворення в чорноземах Лісостепу і Степу України
 3. (1998) Відтворення родючості грунтів у грунтозахисному землеробстві
 4. (2005) Шикула Микола Кіндратович: вчений-грунтознавець
 5. (2009) Практикум з грунтознавства
 6. (2016) Використання соломи у відновленні родючості ґрунтів
 7. (2017) Біологічна активність і гумусний стан чорноземів Лісостепу та Степу України
 8. (2017) Охорона ґрунтів і відтворення їх родючості

    Наукова періодика:

 1. (2011) Зміна вмісту та запасів гумусу в сірому лісовому ґрунті за застосування різних сидеральних культур як зеленого добрива
 2. (2011) Родючість ґрунтів Лісостепу України за різної інтенсивності їх використання
 3. (2013) Ґрунтозахисна біологічна система землеробства і відтворення родючості ґрунтів
 4. (2013) Дослідження процесів гумусонакопичення в різноякісних за літогенним складом техноземах в умовах Південного Степу України
 5. (2013) Родючість чорноземів Лісостепу за використання мінімізації обробітку ґрунту і елементів біологізації землеробства
 6. (2014) Відновлення родючості чорноземів Лісостепу в сучасному землеробстві
 7. (2014) Вплив різних систем обробітку ґрунту на водно-фізичні властивості темно-сірого опідзоленого ґрунту Лівобережного Лісостепу України та врожайність пшениці ярої
 8. (2014) Літологічна характеристика осадових гірських порід як передумова їх здатності до грунтоутворення
 9. (2017) Формування мікробного комплексу чорнозему реградованого за різних систем удобрення
 10. (2018) Відновлення родючості чорнозему опідзоленого і продуктивність культур в сівозміні Правобережного Лісостепу

    Реферативна інформація:

 1. (1999) Концептуальні моделі гумусного стану чорноземів
 2. (2003) Грунтоутворювальна і грунтозахисна роль соломи та інших післяжнивних решток в агроценозах
 3. (2005) Продуктивність зерно-бурякової сівозміни Лісостепу при застосуванні грунто-захисних технологій
 4. (2005) Шикула Микола Кіндратович: вчений-грунтознавець
 5. (2017) Біологічна активність і гумусний стан чорноземів Лісостепу та Степу України
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського