Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бойчук Роман Петрович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0277765 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0277765


Бойчук Роман Петрович
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (1997) Договір лізингу
 2. [К] (1997) Договор лизинга
 3. (2005) Господарське право України
 4. (2010) Завдання до практичних занять та тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни "Господарське право"
 5. (2010) Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях
 6. (2012) Господарське право
 7. (2013) Завдання до практичних занять та контрольних робіт з навчальної дисципліни "Господарське право"
 8. (2013) Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення
 9. (2013) Програма навчальної дисципліни "Господарське право"
 10. (2013) Програма навчальної дисципліни "Організація правової роботи на підприємствах, в установах, організаціях" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство")
 11. (2014) Теоретичні засади правового регулювання інвестування інноваційного розвитку в Україні

    Журнали та продовжувані видання:

 1. (2013) Академічні правові дослідження : Вип. 26. Актуальні проблеми правового регулювання інвестиційних відносин

    Наукова періодика:

 1. (2010) Технологія планування тренувальних навантажень координаційної спрямованості в юних волейболісток на етапі початкової підготовки
 2. (2013) Окремі проблеми законодавчого визначення компетенції та правомочності загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю
 3. (2015) Основні засади правового регулювання інвестиційної діяльності в ЄС
 4. (2016) Окремі проблеми становлення інвестиційного права України
 5. (2016) Форми, методи та інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності
 6. (2017) Проблема правового забезпечення балансу публічних і приватних інтересів у сфері інвестиційних відносин
 7. (2017) Проблеми правового забезпечення інвестиційної безпеки України

    Реферативна інформація:

 1. (2005) Господарське право України
 2. (2010) Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях
 3. (2012) Господарське право
 4. (2014) Теоретичні засади правового регулювання інвестування інноваційного розвитку в Україні
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Бойчук Роман Іванович (фізичне виховання та спорт)
 2. Бойчук Роман Петрович (юридичні науки)
 3. Бойчук Руслан Мирославович (економічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського