Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Білецький Володимир Стефанович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0317885 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0317885


Білецький Володимир Стефанович (1950)
(доктор наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Biletsky V. (англійська) • Наукове звання: професор
  Додаткова спеціалізація:
 • 04.00.11 - Геологія металевих і неметалевих корисних копалин
  • Галузь науки: Mining & Mineral Resources

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (1994) Розробка наукових основ і способів селективної масляної агрегації вугілля та вуглевміщаючих продуктів
  2. [Д] (1994) Розробка наукових основ і способів селективної масляної агрегації вугілля та вуглевміщаючих продуктів
  3. (1996) Теорія і практика масляної агрегації вугілля
  4. (1996) Теорія і практика селективної масляної агрегації вугілля
  5. (1998) Тлумачний гірничий словник
  6. (1999) Селективна флокуляція вугілля
  7. (2001) Гірничий енциклопедичний словник : Т. 1. А-К
  8. (2001) Селективна флокуляція вугільних шламів латексами
  9. (2002) Гірничий енциклопедичний словник : Т. 2. Л-Я
  10. (2002) Проектування збагачувальних фабрик
  11. (2003) Спеціальні методи збагачення корисних копалин
  12. (2004) Гірничий енциклопедичний словник : Т. 3. Материки, океани, країни, родовища
  13. (2004) Мала гірнича енциклопедія : Т. 1. А - К
  14. (2004) Технологія збагачення корисних копалин
  15. (2005) Переробка і якість корисних копалин
  16. (2005) Фізичні та хімічні основи виробництва
  17. (2005) Юрій Герасимович Світлий
  18. (2006) Хронологія гірництва в країнах світу
  19. (2007) Мала гірнича енциклопедія : Т. 2. Л-Р
  20. (2007) Основи автоматизації гірничого виробництва
  21. (2009) Гідравлічний транспорт
  22. (2009) Гірництво й підземні споруди в Україні та Польщі: (нариси з історії)
  23. (2010) Селективна флокуляція вугільних шламів органічними реагентами
  24. (2010) Флотаційні методи збагачення корисних копалин
  25. (2011) Короткий словник з петрографії вугілля
  26. (2011) Технологія збагачення вугілля
  27. (2012) Підготовчі процеси збагачення корисних копалин
  28. (2013) Історія гірництва
  29. (2013) Мала гірнича енциклопедія : Т. 3. С - Я
  30. (2013) Переробка корисних копалин
  31. (2014) Гідратоутворення вуглеводневих газів
  32. (2015) Гірництво в історії цивілізації
  33. (2015) Проектування бурового і нафтогазопромислового обладнання
  34. (2017) Основи нафтогазової справи
  35. (2017) Підготовка корисних копалин до збагачення
  36. (2018) Мінералого-петрографічний словник : Кн. 1. Мінералогічний словник
  37. (2018) Основи нафтогазової інженерії
  38. (2019) Техніка та технологія збагачення корисних копалин : Ч. 1. Підготовчі процеси
  39. (2019) Техніка та технологія збагачення корисних копалин : Ч. 2. Основні процеси
  40. (2019) Техніка та технологія збагачення корисних копалин : Ч. 3. Заключні процеси

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Mining of mineral deposits
  2. Збагачення корисних копалин
  3. Нафтогазова інженерія
  4. (2006) Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : 2006, Т.15. Науки про Землю, гірництво, грунтознавство. Економіка. Соціологія

     Література:

  1. (2010) Володимир Стефанович Білецький

     Наукова періодика:

  1. (2011) Аналіз сил зчеплення вугільних зерен при селективній масляній агрегації вугільних шламів
  2. (2012) Використання ефекту Ребіндера при підготовці водовугільного палива
  3. (2012) Наукова школа "Спеціальні методи збагачення, зневоднення і грудкування тонко- і дрібно дисперсного вугілля”
  4. (2012) Розробка і промислова апробація технологій селективної агрегації вугільних шламів
  5. (2012) Технологія формування газогідратних блоків з метою транспортування та зберігання вуглеводневих газів
  6. (2013) Аналіз впливу тиску подачі на об’ємний ККД розчинонасоса
  7. (2013) Вдосконалення технології збагачення солоного вугілля
  8. (2013) Вітчизняний досвід переробки бурого вугілля на водовугільне паливо
  9. (2013) Гідравлічний транспорт вугілля: стан і перспективи
  10. (2013) Культурологічний підхід до формування змісту навчання фізики у коледжах економічного профілю
  11. (2013) Удосконалення аеродинамічного зневоднення тонкодисперсних матеріалів ежектуванням
  12. (2013) Феноменологічний метод дослідження технологічних процесів у гірництві
  13. (2014) Гідравлічний транспорт солоного вугілля
  14. (2014) Дослідження спалювання вугілля та вуглемазутних комплексів
  15. (2014) Еволюція вугільної фази та вугле-масляних структур при магістральному гідравлічному транспортуванні
  16. (2014) Засновник мінералогії та гірничої науки Георг Агрікола і його книги
  17. (2014) Обґрунтування раціональних витрат реагенту у технологіях переробки вугілля
  18. (2014) Самопливний гідротранспорт при видобуванні і збагаченні корисних копалин
  19. (2014) Технічні рішення по збереженню технологічних властивостей коксівного вугілля при його дальньому гідротранспорті
  20. (2015) Вилучення важких мінералів з рідкіснометалічної руди у відцентровому полі
  21. (2015) Мікроскопія комплексів "вугілля-реагент"
  22. (2015) Оцінка конструктивно-технологічних параметрів та експлуатаційних якостей вібраційних машин для формування залізобетонних виробів
  23. (2016) Вплив складу та властивостей реагентів на ефективність селективної масляної флокуляції тонкодисперсного вугілля
  24. (2016) Гідравлічний транспорт відходів вугільної промисловості та теплоенергетики
  25. (2016) До питання збереження коксівності вугілля в умовах гідротранспорту: Одержання вуглемасляних структур типу "ядро – оболонка"
  26. (2016) Дослідження технології адгезійного збагачення тонкодисперсного і нанозолота
  27. (2016) Продукти коксохімії як реагенти для флотації, селективної флокуляції та агломерації вугілля
  28. (2016) Прояви ефекту Ребіндера та "ефекту адсорбційного розкриття поверхні порового простору" при підготовці водовугільного палива
  29. (2016) Сучасні напрями вдосконалення систем приготування та очищення бурових розчинів
  30. (2017) Дослідження механізму контакту агрегатоутворюючих об’єктів при масляній агрегації тонкодисперсного вугілля
  31. (2017) Дослідження синтетичного латексу як реагенту для селективної флокуляції вугілля методом іч-спектроскопії
  32. (2017) Моделювання силової секції гвинтових вибійних двигунів
  33. (2017) Порівняльні дослідження статичних змішувачів для приготування бурового розчину
  34. (2017) Теоретичні і практичні аспекти виробництва високоякісного кубовидного щебеню
  35. (2018) Examining the current of drilling mud in a power section of the screw down-hole motor
  36. (2018) Theoretical and applied aspects of using a thermal pump effect in gas pipeline systems
  37. (2018) Дослідження масляної агрегації коксівного вугілля
  38. (2018) Методи прогнозної оцінки сприятливості геологічного середовища будівництву об’єктів підземної урбаністики
  39. (2018) Моделювання напруженого стану барабана рудопомольного млина за допомогою програмного ресурсу Solidworks
  40. (2018) Моделювання процесу селективної масляної агрегації вугілля

     Реферативна інформація:

  1. (1999) Селективна флокуляція вугілля
  2. (2000) Застосування класичного методу гіпотез до розробки теорії процесу селективної масляної агрегації вугілля
  3. (2000) Переробка та збезводнювання тонких вугільних матеріалів спеціальними фізико-хімічними методами
  4. (2001 ) Гірничий енциклопедичний словник : Т. 1. А - К
  5. (2001) Гірничий енциклопедичний словник : Т. 2. Л-Я
  6. (2001) Селективна флокуляція вугільних шламів латексами
  7. (2003) Донецький вісник Наукового товариства ім. Т.Шевченка
  8. (2004) Гірничий енциклопедичний словник : Т. 3. Материки, океани, країни, родовища
  9. (2004) Мала гірнича енциклопедія : Т. 1. А - К
  10. (2004) Технологія збагачення корисних копалин
  11. (2005) Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка
  12. (2005) Переробка і якість корисних копалин
  13. (2005) Фізичні та хімічні основи виробництва
  14. (2005) Юрій Герасимович Світлий
  15. (2006) Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка
  16. (2006) Хронологія гірництва в країнах світу
  17. (2007) Мала гірнича енциклопедія : Т. 2. Л-Р
  18. (2007) Основи автоматизації гірничого виробництва
  19. (2009) Гідравлічний транспорт
  20. (2009) Гірництво й підземні споруди в Україні та Польщі: (нариси з історії)
  21. (2010) Аналіз енергетичного стану мінеральної частини водовугільної суспензії з позицій теорії ДЛФО
  22. (2010) Селективна флокуляція вугільних шламів органічними реагентами
  23. (2010) Флотаційні методи збагачення корисних копалин
  24. (2011) Закономірності структуроутворення при масляній агрегації вугільних шламів
  25. (2011) Селективна агрегація тонкодисперсного вугілля у гідротранспортній мережі збагачувальної фабрики
  26. (2011) Характеристики водовугільного палива, одержаного з вугілля різних стадій метаморфізму
  27. (2012) Підготовчі процеси збагачення корисних копалин
  28. (2013) Вдосконалення технології збагачення солоного вугілля
  29. (2013) Вітчизняний досвід переробки бурого вугілля на водовугільне паливо
  30. (2013) Водовугільне паливо: стан проблеми і перспективи використання
  31. (2013) Гідравлічний транспорт вугілля: стан і перспективи
  32. (2013) Переробка корисних копалин
  33. (2013) Удосконалення аеродинамічного зневоднення тонкодисперсних матеріалів ежектуванням
  34. (2013) Феноменологічний метод дослідження технологічних процесів у гірництві
  35. (2014) Гідратоутворення вуглеводневих газів
  36. (2014) Самопливний гідротранспорт при видобуванні і збагаченні корисних копалин
  37. (2014) Технічні рішення по збереженню технологічних властивостей коксівного вугілля при його дальньому гідротранспорті
  38. (2015) Оцінка властивостей водовугільної суспензії у гідродинамічних умовах
  39. (2016) Вугільні технології: теорія і практика селективної масляної агрегації
  40. (2016) Гідравлічний транспорт відходів вугільної промисловості та теплоенергетики
  41. (2016) Дослідження процесу дезінтеграції твердих матеріалів у відцентрових дезінтеграторах
  42. (2016) Експериментальні дослідження герметизаційної здатності свердловинних пакерів
  43. (2016) Прояви ефекту Ребіндера та "ефекту адсорбційного розкриття поверхні порового простору" при підготовці водовугільного палива
  44. (2017) Research into the process of preparation of Ukrainian coal by the oil aggregation method
  45. (2017) Порівняльні дослідження статичних змішувачів для приготування бурового розчину
  46. (2018) Examining the current of drilling mud in a power section of the screw down-hole motor
  47. (2018) Theoretical and applied aspects of using a thermal pump effect in gas pipeline systems
  48. (2018) Мінералого-петрографічний словник : Кн. 1. Мінералогічний словник
  49. (2018) Основи нафтогазової інженерії
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Білецький Василь Іванович (технічні науки)
  2. Білецький Василь Миколайович (фізико-математичні науки)
  3. Білецький Василь Олексійович (юридичні науки)
  4. Білецький Віктор Романович (технічні науки)
  5. Білецький Віталій Володимирович (філософські науки)
  6. Білецький Володимир Олександрович (технічні науки)
  7. Білецький Володимир Стефанович (1950–) (технічні науки)
  8. Білецький В'ячеслав В'ячеславович (педагогічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського