Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Дребет Віктор Васильович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0377470 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0377470


Дребет Віктор Васильович (1966)
(доктор наук)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Drebet Viktor (англійська)


  • Галузь науки: Германістика, семасіологія, полісемія, синергетика

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2017) Іменник у сучасній німецькій мові: семантика, синтагматика, парадигматика (лінгвосинергетичний підхід)
  2. [К] (1998) Полісемія іменників і прикметників у сучасній німецькій мові (на матеріалі тлумачного словника німецької мови)
  3. [К] (1998) Полісемія іменників і прикметників у сучасній німецькій мові (на матеріалі тлумачного словника німецької мови)
  4. (2001) Просодична система німецької мови
  5. (2001) Фонематична система німецької мови
  6. (2016) Декодування іменників у німецькомовних текстах художньої прози та преси (синергетико-квантитативний підхід)

     Наукова періодика:

  1. (2010) Іменники у синтаксичних рамках пасивних конструкцій сучасної німецькомовної преси
  2. (2011) Взаємовідношення семантичних і стилістичних ознак іменника в сучасних німецькомовних прозових творах
  3. (2012) Іменник у синтаксичних рамках з різними способами дієслова в сучасних німецькомовних прозових текстах
  4. (2012) Реалізація іменників із різним граматичним родом у сучасних німецькомовних публіцистичних текстах
  5. (2013) Відмінкові ролі та номінації іменників у сучасній німецькій пресі
  6. (2013) Іменниковий склад із різними синтаксичними функціями в пасивних конструкціях сучасної німецькомовної преси
  7. (2014) Вибудовування іменникового змісту у модальних рамках сучасної німецькомовної преси
  8. (2015) Синергетика декодування іменників у структурі простого та складного речення німецької мови
  9. (2016) Синергетика семантичного декодування іменників з відмінковими ролями у німецькомовній художній прозі
  10. (2016) Синергетика семантичного декодування іменників у простих та складних реченнях німецькомовної преси
  11. (2018) Синергетика семантичного декодування іменників з родовими ролями у німецькомовній пресі

     Реферативна інформація:

  1. (2016) Декодування іменників у німецькомовних текстах художньої прози та преси (синергетико-квантитативний підхід)
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського