Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Балюк Святослав Антонович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0416404 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0416404


Балюк Святослав Антонович (1946)
(доктор наук, академік НААН)

Дивись також:Наукове звання:
Додаткова спеціалізація:
 • 03.00.18 - Грунтознавство
  • Галузь науки: Soil Sciences

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (1996) Зрошувані чорноземи Лісостепу і Північного Степу України: оцінка стану, охорона і підвищення родючості
  2. [Д] (1996) Орошаемые черноземы Лесостепи и Северной Степи Украины: оценка состояния, охрана и повышение плодородия
  3. (1996) Зрошувані чорноземи Лісостепу і Північного Степу України: оцінка стану, охорона і підвищення родючості
  4. (2001) Зрошувані землі Дунай-Дністровської зрошувальної системи: еволюція, екологія, моніторинг, охорона, родючість
  5. (2002) Якість грунту
  6. (2003) Якість грунту
  7. (2004) Концепція екологічного нормування допустимого антропогенного навантаження на грунтовий покрив
  8. (2006) Академік Соколовський Олексій Никанорович: життєвий шлях та наукова діяльність
  9. (2006) Якість грунту
  10. (2006) Якість грунту
  11. (2006) Якість грунту
  12. (2006) Якість грунту. Форма запису інформації щодо грунту й ділянки (ISO 15903:2002, IDT)
  13. (2006) Якість грунту; Визначення багатоядерних ароматичних вуглеводнів методом високоефективної рідинної хроматографії (ISO 13877:1998, IDT)
  14. (2006) Якість грунту; Визначення вмісту загального азоту сухим спалюванням ("елементарний аналіз") (ISO 13878:1998, IDT)
  15. (2006) Якість грунту; Визначення обмінної кислотності в хлоридно-барієвих екстрактах (ISO 14254:2001, IDT)
  16. (2006) Якість грунту; Відбирання проб : Ч. 1. ДСТУ ISO 10381-1:2004; Настанови щодо складання програм відбирання проб (ISO 10381-1:2002, IDT)
  17. (2006) Якість грунту; Відбирання проб : Ч. 2. ДСТУ ISO 10381-2:2004; Настанови з методів відбирання проб (ISO 10381-2:2002, IDT)
  18. (2006) Якість грунту; Відбирання проб : Ч. 3. ДСТУ ISO 10381-3:2004; Настанови з безпеки (ISO 10381-3:2001, IDT)
  19. (2006) Якість грунту; Газово-хроматографічне визначення вмісту летких ароматичних вуглеводнів, нафталіну та летких галогенвуглеводнів. Метод продування-вловлювання з термодесорбцією (ISO 15009:2002, IDT)
  20. (2006) Якість грунту; Розчинення для визначення загального вмісту елемента : Ч. 1. ДСТУ ISO 14869-1:2005; Розчинення плавиковою та перхлоратною кислотами (ISO 14869-1:2001, IDT)
  21. (2006) Якість грунтуВплив забрудників на земляних черв'яків (Eisenia fetida) : Ч. 3. ДСТУ ISO 11268-3:2005; Настанови щодо визначення впливу в польових умовах (ISO 11268-3:1999, IDT)
  22. (2007) Содопроявление и ощелачивание в богарных и орошаемых почвах юга Украины
  23. (2007) Якість грунту
  24. (2007) Якість грунту
  25. (2007) Якість грунту; Відбирання проб : Ч. 4. ДСТУ ISO 10381-4:2005; Настанови щодо процедури дослідження природних, майже природних та оброблюваних ділянок (ISO 10381-4:2003,IDT)
  26. (2007) Якість грунту; Настанови щодо встановлення екотоксикологічної характеристики грунтів та грунтових матеріалів (ISO 15799:2003, IDT)
  27. (2007) Якість грунту; Настанови щодо складання та виконання моніторингових програм (ISO 16133:2004, IDT)
  28. (2008) Сучасна концепція хімічної меліорації кислих і солонцевих грунтів
  29. (2009) Исследования засоленных и солонцовых почв: генезис, мелиорация, экология
  30. (2009) Концепція агрохімічного забезпечення землеробства України на період до 2015 року
  31. (2009) Наукові основи охорони та раціонального використання зрошуваних земель України
  32. (2009) Цільова програма "Виробництво та застосування рідких мінеральних комплексних добрив в Україні" (на період до 2015 року)
  33. (2010) Агрохімія і ґрунтознавство : Кн. 1.
  34. (2010) Агрохімія і ґрунтознавство : Кн. 2.
  35. (2010) Агрохімія і ґрунтознавство : Кн. 3.
  36. (2010) Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії в Україні
  37. (2011) Ефективне використання ґрунтів із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій
  38. (2011) Природний механізм захисту схилових ґрунтів від водної ерозії
  39. (2011) Розрахунок балансу гумусу і поживних речовин у землеробстві України на різних рівнях управління
  40. (2011) Фатєєв Анатолій Іванович
  41. (2012) Застосування соломи і пожнивних решток як органічних добрив для поліпшення гумусового стану ґрунтів
  42. (2012) Концепція виробництва овочево-баштанної продукції в Україні на період до 2015 року
  43. (2012) Концепція інтегрованого управління екологічним ризиком деградації ґрунтів
  44. (2012) Концепція рекультивації земель, порушених за відкритого та підземного видобутку корисних копалин
  45. (2012) Раціональні способи переробки та застосування посліду у сільськогосподарському виробництві
  46. (2012) Рекомендації щодо раціонального використання земель Інгулецької зрошувальної системи
  47. (2012) Стратегія збалансованого використання, відтворення і управліня ґрунтовими ресурсами України
  48. (2012) Хімічна меліорація ґрунтів (концепція інноваційного розвитку)
  49. (2013) Агрохімічне забезпечення землеробства України на період до 2020 року (концептуальні положення)
  50. (2013) Матеріали міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого 130-річчю виходу книги професора В. В. Докучаєва "Російський чорнозем", і появі сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань, 10 грудня 2013 р.
  51. (2013) Методика проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення
  52. (2013) Методичні рекомендації розрахунку потреби мінеральних добрив на прогнозований валовий збір урожаю з корегуванням його на фактичні погодно-кліматичні умови поточного року
  53. (2013) Оцінка стійкості агроладшафтів і грунтів до впливу зрошення
  54. (2013) Рекомендації з раціонального використання земель приморської частини Краснознам'янської зрошувальної системи
  55. (2013) Спосіб відбору ґрунтових зразків в насадженнях багаторічних культур за умов краплинного зрошення
  56. (2014) Заходи з детоксикації забруднених ґрунтів та зменшення транслокації важких металів в сільськогосподарські культури
  57. (2014) Наукові засади розвитку державної системи інформаційного забезпечення стану та раціонального використання ґрунтових ресурсів України
  58. (2015) Агрохімслужба в системі факторів збереження і підвищення родючості ґрунтів (до 50-річчя заснування агрохімслужби України)
  59. (2015) Державна цільова програма "Великомасштабне обстеження ґрунтового покриву України" (науково-організаційні основи)
  60. (2015) Итоги деятельности Украинского общества почвоведов и агрохимиков за 2010-2014 годы и актуальные задачи на перспективу
  61. (2015) Концепція організації і функціонування моніторингу ґрунтів в Україні з урахуванням європейського досвіду
  62. (2015) Концепція органічного землеробства (ґрунтово-агрохімічне забезпечення)
  63. (2015) Меліорація ґрунтів (систематика, перспективи, інновації)
  64. (2015) Підсумки діяльності Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків у 2010-2014 роках та актуальні завдання на перспективу
  65. (2015) Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів: організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти
  66. (2016) Реєстр перспективних наукових розробок установ Північно-Східного регіону в галузі АПК. Міжнародна науково-практична конференція "Аграрна наука - агропромисловому комплексу Північно-Східного регіону України" в рамках Міжнародного агарарного форуму AGROPORT East Kharkiv 2016, 21 жовтня 2016 року
  67. (2016) Системи удобрення сільськогосподарських культур у землеробстві початку XXI століття
  68. (2016) Учені ґрунтознавці та агрохіміки Національного наукового центру Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського : Кн. 1.
  69. (2017) Оцінювання екосистемних послуг засолених ґрунтів під впливом меліорації
  70. (2017) Теорія і практика інноваційних розробок молодих вчених у ґрунтово-агрохімічній науці
  71. (2018) Адаптація агротехнологій до змін клімату: ґрунтово-агрохімічні аспекти
  72. (2018) Актуальні проблеми та інновації в сучасному землеробстві (до 100-річчя Національнї академії аграрних наук України)
  73. (2018) Атлас 50-річного моніторингу комплексної оцінки родючості ґрунтів Харківської області (1966-2015 рр.)
  74. (2018) Концепція досягнення нейтрального рівня деградації земель (ґрунтів) в Україні
  75. (2018) Моделі системного управління потенціалом родючості ґрунтів (на прикладі Харківської і Волинської областей)
  76. (2018) Оцінка інтенсивності ерозійно-гідрологічних ситуацій за басейновим принципом
  77. (2019) Екологічна ситуація в зоні впливу Зміївської ТЕС

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Агропромисловий комплекс України
  2. Агрохімія і грунтознавство
  3. Агрохімія і грунтознавство
  4. Вісник аграрної науки
  5. Вісник аграрної науки
  6. Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва
  7. Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області
  8. Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН"
  9. Землеробство
  10. Меліорація і водне господарство
  11. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель
  12. Таврійський науковий вісник
  13. (2009) Агрохімія і грунтознавство : 2009, Вип.69. Проблеми класифікації та діагностики грунтів
  14. (2009) Агрохімія і грунтознавство : 2009, Вип.71. Грунтово-агрохімічні основи розвитку сучасного агровиробництва
  15. (2010) Агрохімія і грунтознавство : 2010, Кн.1. Охороні грунтів - державну підтримку
  16. (2010) Агрохімія і грунтознавство : 2010, Кн.2. Охороні грунтів - державну підтримку
  17. (2010) Агрохімія і грунтознавство : 2010, Кн.3. Охороні грунтів - державну підтримку

     Наукова періодика:

  1.  Агрохімія і ґрунтознавство, Харків
  2. (1998) Особливості еволюції чорноземів в умовах зрошення
  3. (2008) Класифікація зрошуваних ґрунтів України за ступенем засолення, солонцюватості та лужності
  4. (2010) Ґрунтові ресурси України: стан і заходи їх поліпшення
  5. (2010) Звернення учасників VІІІ з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків
  6. (2010) Імітація перебудови в аграрній науці (або хто виграє від приєднання дослідницьких інститутів до вузів)
  7. (2010) Інформація про проведення VIII з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України
  8. (2010) Проблеми створення та застосування стандартних зразків ґрунту
  9. (2010) Резолюція VIII з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків (Житомир, 5–9 липня 2010 р.)
  10. (2010) Розвиток і наукове забезпечення органічного землеробства в європейських країнах
  11. (2012) Баланс гумусу і поживних речовин у ґрунтах України
  12. (2012) Ґрунти та їхня родючість у правовому полі земельно-ринкових відносин
  13. (2012) Лев Оскарович Карпачевский
  14. (2012) Пріоритетні напрями розвитку овочівництва і баштанництва в Україні
  15. (2013) Актуальні проблеми наукового забезпечення моніторингу земель України
  16. (2013) Аналіз методологічних основ оцінки стійкості агроландшафтів і ґрунтів до впливу зрошення
  17. (2013) Великомасштабне дослідження ґрунтового покриву України - стратегічний захід ефективного збалансованого його використання
  18. (2013) Підвищення стійкості землеробства в умовах глобального потепління
  19. (2013) Стан ґрунтів України та шляхи підвищення їх родючості в умовах оптимізації земельних ресурсів України
  20. (2014) 9 з’їзд Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків
  21. (2014) Зарубіжний та вітчизняний досвід законодавчого врегулювання правового захисту ґрунтів
  22. (2014) Комплексна оцінка агрогенних змін властивостей солонцевих ґрунтів Сухого Степу України
  23. (2015) Земельна реформа: заходи, що мають передувати її завершенню
  24. (2015) Системне управління трансформаційною спрямованістю та родючістю ґрунтів
  25. (2016) Інноваційні підходи до управління родючістю ґрунтів
  26. (2016) Про захист ґрунтів під час оренди землі
  27. (2016) Сучасні проблеми біологічної деградації чорноземів і способи збереження їх родючості
  28. (2017) Засади обстеження ґрунтово-меліоративного стану зрошуваних земель
  29. (2017) Оптимізація норм мінеральних добрив на прогнозовану врожайність насіння сої (Glycine max L. Merr.)
  30. (2017) Охорона та відтворення ресурсного потенціалу ґрунтів в умовах змін клімату
  31. (2017) Сучасні проблеми деградації ґрунтів і заходи щодо досягнення нейтрального її рівня
  32. (2017) Трансформація властивостей ґрунтів Степу сухого у зв'язку з аридизацією клімату
  33. (2017) Уміст рухомих форм важких металів у зрошуваних ґрунтах заплави Дніпра
  34. (2017) Управління органічним вуглецем ґрунту в контексті продовольчої безпеки й змін клімату
  35. (2018) М. В. Лісовому — 80
  36. (2018) М. Д. Волощуку — 85
  37. (2018) Наукові засади сталого управління ґрунтовими ресурсами України
  38. (2018) Проблеми екологічних ризиків та перспективи розвитку меліорації земель в Україні
  39. (2018) Регулювання родючості ґрунтів та ефективності добрив в умовах змін клімату
  40. (2019) Оптимізація живлення рослин у системі факторів ефективної родючості ґрунтів
  41. (2019) Оцінювання продукційних екосистемних послуг засолених і солонцевих ґрунтів півдня України
  42. (2019) Структура бази даних національної цифрової карти запасів органічного вуглецю у ґрунтах України

     Реферативна інформація:

  1. (1999) Агроекологічний стан зрошуваних земель Донецької області
  2. (2000) Стандартизація і метрологія в системі УААН: стан проблеми, пропозиції
  3. (2000) Экологически адаптивные приемы воспроизводства плодородия почв в орошаемом овощеводстве
  4. (2001) Використання солонцевих грунтів України
  5. (2001) Зрошувані землі Дунай-Дністровської зрошувальної системи: еволюція, екологія, моніторинг, охорона, родючість
  6. (2001) Післядія добрив і продуктивність овочевої сівозміни
  7. (2002) Перспективи хімічної меліорації грунтів в Україні
  8. (2003) Оцінка забруднення зрошувальної води і грунтів важкими металами
  9. (2004) Методологія та методика експериментальних стаціонарних досліджень на меліорованих землях
  10. (2005) Спеціалізація землеробства - стратегічна основа підвищення ефективності і сталого розвитку АПК
  11. (2006) Наукові розробки з грунтознавства та агрохімії - сільському господарству України
  12. (2006) Науково-методичне забезпечення діяльності державного технологічного центру охорони родючості грунтів
  13. (2006) Сучасна еволюція зрошуваних грунтів: екологічні проблеми та шляхи їх вирішення
  14. (2006) Сучасний стан грунтового покриву України та шляхи забезпечення його сталого розвитку на початку 21-го ст.
  15. (2007) Гармонізація національних стандартів з європейськими в аграрній сфері
  16. (2007) Гармонізація національних стандартів з міжнародними у галузях грунтознавства та агрохімії
  17. (2007) Наукове обгрунтування розвитку зрошення земель в Україні
  18. (2007) Техногенне навантаження на грунтовий покрив України і основні завдання екологічного нормування
  19. (2008) Ерозія: стан та шляхи розв'язання проблеми
  20. (2008) Проблеми класифікації та діагностики грунтів
  21. (2008) Сучасна концепція хімічної меліорації кислих і солонцевих грунтів
  22. (2009) Исследования засоленных и солонцовых почв: генезис, мелиорация, экология
  23. (2009) Наукові основи охорони та раціонального використання зрошуваних земель України
  24. (2010) Агрохімія і грунтознавство : Кн. 1.
  25. (2010) Агрохімія і грунтознавство : Кн. 2.
  26. (2010) Агрохімія і грунтознавство : Кн. 3.
  27. (2010) Наукові та прикладні основи захисту урунтів від ерозії в Україні
  28. (2010) Проблеми створення та застосування стандартних зразків грунту
  29. (2011) Ефективне використання грунтів із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій
  30. (2011) Природний механізм захисту схилових грунтів від водної ерозії
  31. (2011) Розрахунок балансу гумусу і поживних речовин у землеробстві України на різних рівнях управління
  32. (2011) Фатєєв Анатолій Іванович
  33. (2012) Екологічний стан грунтів України
  34. (2012) Концепція інтегрованого управління екологічним ризиком деградації грунтів
  35. (2012) Концепція рекультивації земель, порушених за відкритого та підземного видобутку корисних копалин
  36. (2012) Рекомендації щодо раціонального використання земель Інгулецької зрошувальної системи
  37. (2012) Стратегія збалансованого використання, відтворення і управліня |рунтовими ресурсами України
  38. (2012) Хімічна меліорація грунтів (концепція інноваційного розвитку)
  39. (2013) Матеріали міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого 130-річчю виходу книги професора В. В. Докучаєва "Російський чорнозем", і появі сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань, 10 груд. 2013 р., Київ
  40. (2013) Методика проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення
  41. (2015) Агрохімслужба в системі факторів збереження і підвищення родючості грунтів (до 50-річчя заснування агрохімслужби України)
  42. (2015) Меліорація грунтів (систематика, перспективи, інновації)
  43. (2015) Раціональне використання грунтових ресурсів і відтворення родючості грунтів: організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти
  44. (2016) Системи удобрення сільськогосподарських культур у землеробстві початку XXI століття
  45. (2016) Учені ґрунтознавці та агрохіміки Національного наукового центру Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського : Кн. 1.
  46. (2017) Засади обстеження грунтово-меліоративного стану зрошуваних земель
  47. (2018) Концепція досягнення нейтрального рівня деградації земель (грунтів) в Україні
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Балюк Світлана Володимирівна (соціологічні науки)
  2. Балюк Святослав Антонович (1946–) (сільськогосподарські науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського