Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Глібко Сергій Васильович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0721113 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0721113


Глібко Сергій Васильович
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (1995) Сутнісні ознаки акціонерного товариства
 2. (2002) Програма навчальної дисципліни "Біржове право"
 3. (2005) Господарське право України
 4. (2012) Господарське право
 5. (2013) Завдання до практичних занять та контрольних робіт з навчальної дисципліни "Господарське право"
 6. (2013) Програма навчальної дисципліни "Господарське право"
 7. (2014) Актуальні напрями правового забезпечення інноваційної та інвестиційної політики в Україні
 8. (2015) Адаптація до права ЄС регулювання економіки України в сучасних умовах
 9. (2015) Правове забезпечення розвитку національної інноваційної системи в умовах глобалізації
 10. (2016) Актуальні питання правового регулювання ринків фінансових послуг в Україні
 11. (2016) Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання
 12. (2016) Правове забезпечення розвитку національних інноваційних систем в умовах глобалізації
 13. (2016) Правове регулювання відносин у мережі Iнтернет
 14. (2017) Інноваційна система та інформаційні технології в сучасній науці
 15. (2017) Правове забезпечення адаптації інвестиційної моделі розвитку економіки України та ринків фінансових послуг до права Європейського Союзу
 16. (2017) Правове забезпечення адаптації інвестиційної моделі розвитку економіки України та ринків фінансових послуг до права Європейського Союзу
 17. (2018) Аналіз правового регулювання діяльності інноваційних структур, підтримки малого та середнього підприємництва в Україні (регіональний аспект)
 18. (2018) Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах
 19. (2018) Правова наука та інноваційна діяльність в умовах євроінтеграційних процесів
 20. (2018) Розвиток підприємництва в Україні: безпека здійснення господарської діяльності
 21. (2019) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 15. Господарське право

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Право та інновації

    Наукова періодика:

 1.  Право та інновації, Харків
 2.  Право та інноваційне суспільство, Харків
 3. (2011) Питання формування принципів господарсько-правового регулювання банківської діяльності
 4. (2012) Банківська гарантія як фінансова послуга
 5. (2012) Банківська діяльність як фінансове посередництво у господарському праві України
 6. (2013) Особливості визначення банківських послуг у законодавстві України
 7. (2013) Особливості діяльності банків на ринку цінних паперів
 8. (2014) Інвестиційна діяльність банків: правовий аспект
 9. (2014) Особливості правового регулювання операцій банків з довірчого управління фінансовими активами
 10. (2014) Правове регулювання операцій банків з іпотечними облігаціями
 11. (2015) Питання правового регулювання інвестиційних фондів в ЄС
 12. (2016) Операції банків з консолідованим боргом: господарсько-правовий аспект
 13. (2017) Правове регулювання діяльності наукового парку як суб’єкта національної інноваційної системи
 14. (2018) Щодо визначення інфраструктури окремих галузей сфери матеріального виробництва: правовий аспект

    Реферативна інформація:

 1. (2005) Господарське право України
 2. (2012) Господарське право
 3. (2014) Актуальні напрями правового забезпечення інноваційної та інвестиційної політики в Україні
 4. (2015) Адаптація до права ЄС регулювання економіки України в сучасних умовах
 5. (2015) Правове забезпечення розвитку національної інноваційної системи в умовах глобалізації
 6. (2016) Актуальні питання правового регулювання ринків фінансових послуг в Україні
 7. (2016) Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання
 8. (2017) Правове забезпечення адаптації інвестиційної моделі розвитку економіки України та ринків фінансових послуг до права Європейського Союзу
 9. (2018) Аналіз правового регулювання діяльності інноваційних структур, підтримки малого та середнього підприємництва в Україні (регіональний аспект)
 10. (2018) Правова наука та інноваційна діяльність в умовах євроінтеграційних процесів
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського