Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Білоусов Євген Миколайович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0885512 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0885512


Білоусов Євген Миколайович
(кандидат наук)

Дивись також:

  Місце роботи:
 • Місто: Харків. Установа: Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку. Відомство: НАПрН (Національна академія правових наук).


Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (1997) Договір страхування господарських ризиків
  2. (2005) Господарське право України
  3. (2005) Міжнародне приватне право
  4. (2008) Науково-практичний коментар Господарського кодексу України
  5. (2010) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Міжнародне приватне право"
  6. (2011) Міжнародне приватне право
  7. (2012) Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення
  8. (2014) Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної політики України
  9. (2017) Актуальні проблеми господарсько-правового забезпечення економічної безпеки України
  10. (2017) Правове та законодавче забезпечення економічної безпеки України
  11. (2019) Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях)

     Наукова періодика:

  1. (2011) Конституційні та законодавчі засади забезпечення економічної безпеки України в контексті інноваційного розвитку
  2. (2013) Загрози економічній безпеці держави та засоби їх подолання (економі ко-правовий аспект)
  3. (2013) Інноваційна сфера та економічна безпека держави (постановка проблеми)
  4. (2014) Глобалізація та економічна безпека держави (теоретико-правові аспекти
  5. (2014) Деякі аспекти юридичного змісту інновацій
  6. (2014) Економічний суверенітет та економічна безпека держави (співвідношення та взаємозв’язок)
  7. (2014) Інноваційна сфера та економічна безпека держави (постановка проблеми)
  8. (2014) Природа інновацій та їхня роль у забезпеченні економічної безпеки держави
  9. (2014) Сутнісні характеристики та співвідношення понять "економічна безпека держави", "економічна безпека регіону", "економічна безпека підприємства"
  10. (2014) Щодо визначення поняття "економічна безпека"
  11. (2015) Державне регулювання у сфері забезпечення економічної безпеки господарюючого суб’єкта
  12. (2015) Класифікація загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання
  13. (2015) Система економічної безпеки підприємства й особливості її побудови (постановка проблеми)
  14. (2016) Актуальні проблеми функціонування механізму господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави
  15. (2016) Місце України в системі забезпечення міжнародної економічної безпеки
  16. (2017) Загрози економічній безпеці регіонів держави та проблеми їх класифікації
  17. (2017) Щодо загроз безпеці господарювання (постановка проблеми)
  18. (2018) Пріоритетні напрями господарсько-правового забезпечення економічної безпеки України

     Реферативна інформація:

  1. (2005) Господарське право України
  2. (2005) Міжнародне приватне право
  3. (2008) Науково-практичний коментар Господарського кодексу України
  4. (2011) Міжнародне приватне право
  5. (2012) Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Білоусов Євген Вікторович (технічні науки)
  2. Білоусов Євген Миколайович (юридичні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського